Het laatste nieuws

 

29 mei 2021

Pijpenkoppen uit Gorinchem

In de afgelopen maand is er een nieuwe publicatie verschenen bij Archeologie Gorinchem, over een collectie lokaal gevonden pijpenkoppen. Deze is door Jan van Oostveen beschreven en hier in te zien


 

 

28 mei 2021

Lezing over de Gentse pijpenmakers

Op 27 mei j.l. vond online een interessante presentatie plaats over recent onderzoek naar de Gentse kleipijpenindustrie.

 

Een opname van deze presentatie is beschikbaar via de facebook pagina https://www.facebook.com/events/500622911111074/?ref=newsfeed

  

Vermeldenswaardige recente, nieuwe publicaties

 

Publicatie over kleipijpen gevonden in Papendrecht

Een nieuwe publicatie van Jan van Oostveen is beschikbaar. Dit keer over tabakspijpen gevonden in Papendrecht.

 

Over de jaren heen zijn op twee locaties in Papendrecht grote hoeveelheden tabakspijpen gevonden. Het betreft een locatie langs de Merwede met huisvuil uit Dordrecht en een locatie uit Papendrecht met huisvuil uit dit dorp. Een selectie van de tabakspijpen die op beide locaties zijn gevonden worden in deze rapportage afgebeeld. Uiteraard ontbreekt het hierbij niet aan nieuwe nog niet eerder gepubliceerde en zeldzame varianten. 

 

Het boekwerk telt 128 pagina's, en kost 29,95 euro en is hier te bestellen.

 

 


Publicatie over bodemvondsten uit Antwerpen

25 November 2020

Over tabakspijpen opgegraven in Antwerpen is slechts beperkt gepubliceerd. Een buitenkans werd geboden door een negental zoekers die hun vondsten formeel hebben gemeld. Het bijzondere is dat deze vondsten allemaal van dezelfde site afkomstig zijn. Ze geven een beeld van de kleipijpen waar gedurende vier eeuwen in Antwerpen uit werd gerookt. 

Door deze studie krijgen we inzicht in de lokale productie maar ook in de vormen, modellen en merken die in het nabijgelegen Lier zijn geproduceerd.  Daarnaast wordt duidelijk uit welke tabakspijpen in Antwerpen werd gerookt. Het ontbreekt in deze havenstad niet aan exotische tabakspijpen.

 

Productinformatie:

Binding : Paperback

Distributievorm : Boek (print, druk)

Formaat : 210mm x 297mm

Aantal pagina's : 88

Uitgeverij : Jan van Oostveen

ISBN : 9789464063752

Prijs: 24,95 Euro exclusief verzendkosten.

 

Klik hier om te bestellen

 

 


Nieuwe publicatie over de Schoonhovense pijpennijverheid

Een 432 pagina's tellende publicatie over de pijpenmakers van Schoonhoven, als resultaat van een uitgebreid archiefonderzoek dat de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden. Hierin komen ruim 120 geïdentificeerde pijpenmakers aan bod, waarvan circa de helft tot op heden onbekend was. Het boek biedt een geheel nieuwe blik op de pijpenmakers en pijpenbakkers van Schoonhoven: wie het waren, hoe en waar ze werkten en woonden, de andere werkzaamheden waarmee ze zich bezighielden en de onderlinge verhoudingen en onenigheden. 

 

Dat er in Schoonhoven pijpen gemaakt werden is bekend, en de stad wordt doorgaans in één adem genoemd met plaatsen als Gorinchem en Utrecht. Hiermee wordt aan de Schoonhovense pijpenmakers onvoldoende recht gedaan. Naar nu blijkt hebben zij een leidende en toonaangevende rol gespeeld op het gebied van productie, vormgeving en stijl van de 'kleipijp voor de gewone man'. 

 

 

Hardcover, 432 pagina's, full colour, 1600+ afbeeldingen, merk-en pijpenmakers registers en o.a. 24 stambomen van verschillende 17e en 18e eeuwse Schoonhovense families.

Het boek kost 65 euro excl. verzendkosten en is hier te bestellen.

 


Nieuwe publicatie over Dordrechtse vondsten van kleipijpen

Net zoals in vele andere Hollandse steden zijn in Dordrecht in de 17de eeuw tabakspijpen gemaakt. De omgeving en de omstandigheden waren voor het opzetten van tabakspijpenmakerijen ideaal. Toch is de omvang van deze nijverheid in Dordrecht altijd bescheiden gebleven. Op basis van tabakspijpen die de afgelopen vijfentwintig jaar door de gemeente Dordrecht zijn opgegraven wordt getracht inzicht te verkrijgen in deze lokale productie. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van een grote particuliere collectie om de gegevens aan te vullen. Het beeld dat zo verkregen wordt vertelt het verhaal over de lokale tabakspijpenproductie en de herkomst van elders geproduceerde en in Dordrecht opgegraven kleipijpen.

 

Paperback, 104 pagina's.

 

Het boek kost 25,95 euro en is hier te bestellen


History in pipe smoke

The important pipe collection of the Hungarian National Museum, which consists of more than 1300 artefacts, is rightly world-famous. Through the selected items introduced in this book the Readers can be acquainted with the cultural history of tobacco smoking, the smoking habits and equipment of different nations and continents. The elaborately carved and decorated pieces help to trace the past of Hungarian pipe making, a branch of rural craftsman-ship and applied art that once had a great tradition and which has been unjustly ignored

 

Anna Ridovics is the curator arthistorian of the National Museum in Budapest for the pipe collection.

The cost for the book is 35,- Euros + posting (2,5 kgs)

 

It is possible to order from the Publishing House. www.martinopitz.hu

 

direct link : https://www.martinopitz.hu/products/product-page/tortenelem-pipafustben/


Nieuwe Gambier catalogi op Gambierpipes.com

7 Mei 2020

 

De internationaal vermaarde en toonaangevende website met betrekking tot de Franse Gambier fabrieken en hun assortiment heeft wederom een nieuwe gedigitaliseerde catalogus uit 1893 toegevoegd, alsmede de collectie catalogi (in Nederlands en Frans) uitgebreid.

 

Klik hier de digitale collectie catalogi op de website

 

Klik hier voor de nieuw gedigitaliseerde catalogus uit 1893