Het laatste nieuws

 

19 februari 2024

 

Lezing  bij de Volksuniversiteit Oegstgeest op 15 april 2024:

De historie van kleipijpen

In deze lezing gaat Ruud Stam in op de historie van de kleipijpennijverheid en de komst van tabak naar ons land.

 

 

Na afloop kunnen eventueel meegebrachte vondsten worden gedetermineerd.

 Toegang is 10 euro.


31 januari 2024

Lezingen over het slavernijverleden van Gouda (en de rol van de Goudse pijp hierin)

Op 4 maart zijn er in het kader van het onderzoek over het slavernijverleden van Gouda drie lezingen over dit onderzoek. Plaats: Concordia, Westhaven 27, Gouda, aanvang 20.00 uur. Een van de lezingen gaat over de rol die de Goudse pijp hierin speelde, door Ruud Stam. Meer informatie hier.

 

 

 

 


31 januari 2024

Determinatiemiddagen in Nieuwkoop op 4 en 18 februari

Op 4 en 18 februari is de PKN aanwezig bij een tweetal determinatie middagen die in Nieuwkoop door de Historische Vereniging worden georganiseerd (lees meer).

 

 

 


7 januari 2024

Artikel LGOG over Limburgse pijpenmakers

Een publicatie over Limburgse pijpenmakers in het blad Archeologie in Limburg dat sinds 1977 wordt uitgegeven door Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (https://lgog.nl/). 

 

 

 


26 november 2023

Vier nieuwe gedigitaliseerde Duitse catalogi toegevoegd

Het digitale archief van Duitse catalogi is aangevuld met een zestal exemplaren: eentje van de firma Otto Henze uit de periode 1924-1948, een van de firma Nachfolger uit de periode 1905-1920, eentje van Ewald Spang uit 1963, twee prijsfolders van de firma Fuchs uit diezelfde periode en een complete catalogus van de firma Schilz Mullenbach uit 1910. Deze laatste catalogus stond al deels (alleen de pagina's met kleipijpen en kleifiguren) op onze website  (link naar het archief met Duitse catalogi).

 

Directe link naar de catalogus van Otto Henze

Directe link naar de catalogus van Nachfolger

Directe link naar de prijsflyer van Spang

Directe link naar de prijsflyer (1) van Fuchs

Directe link naar de prijsflyer (2) van Fuchs

Directe link naar de folder van Schilz Mullenbach

 


26 november 2023

Een nieuwe gedigitaliseerde Belgische catalogus toegevoegd

Het digitale archief van Belgische catalogi is aangevuld met een een zeer fraai exemplaar met maar liefst 64 pagina's en honderden modellen en prijzen van de Brusselse firma J.B. Vinche. Deze legde zich aan het einde van de 19e en in de 20e eeuw toe op het maken van vooral meerschuim maar ook bruyere pijpen. Er zitten ware kunststukjes tussen!   (link naar het archief met Belgische catalogi).

 

Directe link naar de catalogus van J.B. Vince

 

 


7 november 2023

Op de website mestreechtersteerke.nl is speciale aandacht voor de kleipijpenindustrie, en met name die die op Maastricht betrekking heeft ingericht. (lees meer).

 

 


30 oktober 2023

In de Duitse plaats Hilgert, in dezelfde werkplaats als waar tot rond 1980 de pijpenmakers Lothar Hein en Wilhelm Albrecht Simonis werkzaam waren en waar uiteindelijk Rainer Steuler tot 2018 ook nog pijpen maakte, heeft zijn kleinzoon Jens Steuler tegenwoordig weer de draad opgepakt. Hij maakt verschillende modellen kleipijpen naar oude traditie. (lees meer).


14 oktober 2023

Op 14 oktober 2023 verscheen er een twee pagina groot artikel met uitgebreide aandacht voor Ruud Stam en zijn hobby: 'Over pijpen ben je een leven lang niet uitgeleerd'. (lees meer).


12 oktober 2023

Op 12 oktober 2023 werden er tijdens de 'vaste bezoekers bijeenkomst' in het Streek archief in Gouda door Bert van der Lingen en Ewout Korpershoek presentaties gegeven over hun archief onderzoeken. In de studiezaal / entree naar het archief is een kleine tentoonstelling ingericht met enkele fraaie archiefstukken m.b.t de pijpennijverheid in Gouda en Schoonhoven en natuurlijk wat kleipijpen en toebehoren (lees meer).


10 oktober 2023

Kleipijpen vormen sinds de introductie ervan omstreeks 1600 een belangrijk onderdeel van de materiële cultuur. Hoewel dit soort artefacten heel vaak worden aangetroffen bij opgravingen, zijn ze ondergewaardeerd wat onderzoek betreft. Met dit onderzoek wordt een synthese beoogd rond de informatieve waarde van deze vondstencategorie gefocust op de Gentse regio. Dit onderzoek wil een referentiekader aanreiken voor gelijkaardig onderzoek in andere regio’s binnen Vlaanderen. (lees meer).


6 oktober 2023

Een nieuw verhaal van ons lid Freek Mayenburg die via zijn website zijn collectie en verhalen deelt. (lees meer).


10 maart 2022

Artikel Ruud Stam in Tidinge

Het eerste nummer van Historische Vereniging Die Goude dat zich richt op het 750 jarig bestaan van Gouda, bevat een artikel van Ruud Stam, getiteld 'Gouda, pijpenstad van betekenis. Stimulans en remmende voorsprong' (lees meer).


10 maart 2022

Nieuwe catalogus van meerschuim pijpen uit Frankrijk

Een gedigitaliseerde versie van een verkoop brochure uit de periode rond 1900 van de Franse firma Sommer Freres, 32 pagina's met vooral meerschuim pijpen en accessoires. (lees meer).


11 maart 2022

Nieuwe catalogus van meerschuim pijpen uit Frankrijk

Deze maand aandacht voor een bijzondere  kwaliteitspijp, gemaakt in Turkije, die qua ontwerp specifiek gericht is op de Centraal-Europese markt ..  (lees meer).


16 februari 2022

Nieuws van het Amsterdam Pipe Museum

Virtual Collections is een fotoserie van meest gedrukte materialen in relatie tot (pijp)roken en tabak: een uitbreiding van de digitale toegang tot de bijzondere collectie van het Amsterdam Pipe Museum.  https://pipemuseum.nl/en/sub/sub-documentatie
Publicatie Amsterdam Pipe Museum

9 februari 2022

Onder de titel Via glazed tips en bouts lacqués naar de 275 publiceerde Don Duco een artikel over één specifiek pijpmodel, namelijk de overbekende lakpunt, ofwel de 275 zoals de pijp volgens de catalogus heet. Het relaas beschrijft stap voor stap de ontwikkeling over bijna twee eeuwen van de pijp met een half-lange gebogen steel, bedacht in Engeland, geproduceerd in Frankrijk en later nagevolgd in Gouda. Een model dat ondanks zijn Engelse oorsprong uiteindelijk als specifiek Hollands werd gezien. Een boeiend relaas over triviale verschuivingen in de markt die alleen de kenner kan duiden. Link: https://pipemuseum.nl/.../via-glazed-tips-en-bouts...

Nieuws Amsterdam Pipe Museum

20 januari 2022

Eerste aanwinst 2022

Na aankondiging via de mail kregen wij vandaag weer een groepje bodemvondst-pijpen aangereikt. Dat komt vaker voor en is altijd van nut voor onze studiecollectie. Vandaag zat daar een meer opmerkelijke pijpenkop bij. Een exemplaar uit de Franse tijd of eigenlijk van vlak daarvoor: de Bataafse Republiek van 1795 tot 1815 met centraal voorop de staande maagd met vrijheidshoed. Verrassend is dat deze afbeelding doorgaans met Pruisische soldaten als schilddragers wordt weergegeven. Hier zijn die soldaten echter weggelaten. Het is een zaak van details, maar het werpt toch nieuw licht op de betekenis van die voorstelling door de tijd. Kortom, een interessant object voor nieuw onderzoek naar de iconografie van deze versiering.

Pijpenkoppen uit Gorinchem

29 mei 2021

In de afgelopen maand is er een nieuwe publicatie verschenen bij Archeologie Gorinchem, over een collectie lokaal gevonden pijpenkoppen. Deze is door Jan van Oostveen beschreven en hier in te zien

Lezing over de Gentse pijpenmakers

28 mei 2021

Op 27 mei j.l. vond online een interessante presentatie plaats over recent onderzoek naar de Gentse kleipijpenindustrie.

 

Een opname van deze presentatie is beschikbaar via de facebook pagina https://www.facebook.com/events/500622911111074/?ref=newsfeed

  

Vermeldenswaardige recente, nieuwe publicaties

 

Publicatie over kleipijpen gevonden in Papendrecht

Een nieuwe publicatie van Jan van Oostveen is beschikbaar. Dit keer over tabakspijpen gevonden in Papendrecht.

 

Over de jaren heen zijn op twee locaties in Papendrecht grote hoeveelheden tabakspijpen gevonden. Het betreft een locatie langs de Merwede met huisvuil uit Dordrecht en een locatie uit Papendrecht met huisvuil uit dit dorp. Een selectie van de tabakspijpen die op beide locaties zijn gevonden worden in deze rapportage afgebeeld. Uiteraard ontbreekt het hierbij niet aan nieuwe nog niet eerder gepubliceerde en zeldzame varianten. 

 

Het boekwerk telt 128 pagina's, en kost 29,95 euro en is hier te bestellen.

 

 


Publicatie over bodemvondsten uit Antwerpen

25 November 2020

Over tabakspijpen opgegraven in Antwerpen is slechts beperkt gepubliceerd. Een buitenkans werd geboden door een negental zoekers die hun vondsten formeel hebben gemeld. Het bijzondere is dat deze vondsten allemaal van dezelfde site afkomstig zijn. Ze geven een beeld van de kleipijpen waar gedurende vier eeuwen in Antwerpen uit werd gerookt. 

Door deze studie krijgen we inzicht in de lokale productie maar ook in de vormen, modellen en merken die in het nabijgelegen Lier zijn geproduceerd.  Daarnaast wordt duidelijk uit welke tabakspijpen in Antwerpen werd gerookt. Het ontbreekt in deze havenstad niet aan exotische tabakspijpen.

 

Productinformatie:

Binding : Paperback

Distributievorm : Boek (print, druk)

Formaat : 210mm x 297mm

Aantal pagina's : 88

Uitgeverij : Jan van Oostveen

ISBN : 9789464063752

Prijs: 24,95 Euro exclusief verzendkosten.

 

Klik hier om te bestellen

 

 


Nieuwe publicatie over de Schoonhovense pijpennijverheid

Een 432 pagina's tellende publicatie over de pijpenmakers van Schoonhoven, als resultaat van een uitgebreid archiefonderzoek dat de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden. Hierin komen ruim 120 geïdentificeerde pijpenmakers aan bod, waarvan circa de helft tot op heden onbekend was. Het boek biedt een geheel nieuwe blik op de pijpenmakers en pijpenbakkers van Schoonhoven: wie het waren, hoe en waar ze werkten en woonden, de andere werkzaamheden waarmee ze zich bezighielden en de onderlinge verhoudingen en onenigheden. 

 

Dat er in Schoonhoven pijpen gemaakt werden is bekend, en de stad wordt doorgaans in één adem genoemd met plaatsen als Gorinchem en Utrecht. Hiermee wordt aan de Schoonhovense pijpenmakers onvoldoende recht gedaan. Naar nu blijkt hebben zij een leidende en toonaangevende rol gespeeld op het gebied van productie, vormgeving en stijl van de 'kleipijp voor de gewone man'. 

 

 

Hardcover, 432 pagina's, full colour, 1600+ afbeeldingen, merk-en pijpenmakers registers en o.a. 24 stambomen van verschillende 17e en 18e eeuwse Schoonhovense families.

Het boek kost 65 euro excl. verzendkosten en is hier te bestellen.

 


Nieuwe publicatie over Dordrechtse vondsten van kleipijpen

Net zoals in vele andere Hollandse steden zijn in Dordrecht in de 17de eeuw tabakspijpen gemaakt. De omgeving en de omstandigheden waren voor het opzetten van tabakspijpenmakerijen ideaal. Toch is de omvang van deze nijverheid in Dordrecht altijd bescheiden gebleven. Op basis van tabakspijpen die de afgelopen vijfentwintig jaar door de gemeente Dordrecht zijn opgegraven wordt getracht inzicht te verkrijgen in deze lokale productie. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van een grote particuliere collectie om de gegevens aan te vullen. Het beeld dat zo verkregen wordt vertelt het verhaal over de lokale tabakspijpenproductie en de herkomst van elders geproduceerde en in Dordrecht opgegraven kleipijpen.

 

Paperback, 104 pagina's.

 

Het boek kost 25,95 euro en is hier te bestellen


History in pipe smoke

The important pipe collection of the Hungarian National Museum, which consists of more than 1300 artefacts, is rightly world-famous. Through the selected items introduced in this book the Readers can be acquainted with the cultural history of tobacco smoking, the smoking habits and equipment of different nations and continents. The elaborately carved and decorated pieces help to trace the past of Hungarian pipe making, a branch of rural craftsman-ship and applied art that once had a great tradition and which has been unjustly ignored

 

Anna Ridovics is the curator arthistorian of the National Museum in Budapest for the pipe collection.

The cost for the book is 35,- Euros + posting (2,5 kgs)

 

It is possible to order from the Publishing House. www.martinopitz.hu

 

direct link : https://www.martinopitz.hu/products/product-page/tortenelem-pipafustben/


Nieuwe Gambier catalogi op Gambierpipes.com

7 Mei 2020

 

De internationaal vermaarde en toonaangevende website met betrekking tot de Franse Gambier fabrieken en hun assortiment heeft wederom een nieuwe gedigitaliseerde catalogus uit 1893 toegevoegd, alsmede de collectie catalogi (in Nederlands en Frans) uitgebreid.

 

Klik hier de digitale collectie catalogi op de website

 

Klik hier voor de nieuw gedigitaliseerde catalogus uit 1893