PKN Dag 2004

PKN-Dag 2004  Rotterdam

Op 16 oktober j.l. werd de jaarlijkse PKN dag weer gehouden. Onder de goede zorg van Theo Grintjes en Andy de Bruijn was een onderhoudend programma samengesteld.

In de ochtend bewonderde een 25-tal PKN-ers, in twee groepen verdeeld en onder deskundige begeleiding, de Gorkumse binnenstad en de stadswallen. De organisatie had zelfs de route zo uitgestippeld dat op de wal bij de Waterpoort een aantal pijpfragmenten kon worden gevonden.

Vanaf 13.00 uur was de PKN, met inmiddels ruim 45 leden aanwezig, gast van de Werkgroep Archeologie van de gemeente Gorinchem. Het middagprogramma vond plaats onder de straffe leiding van Theo.

Michiel Rutten schetste in het kort de plannen van de PKN voor het komende jaar. Het kwartaalblad blijft de voorkeur houden boven een jaarboek en in het blad blijft naast de gebruikelijke kleipijp ruimte beschikbaar voor andere tabacologische onderwerpen.

De huidige website zal worden vernieuwd door een werkgroep bestaande uit Aad Kleijweg Jan Kwint en Fred Tijmstra. Zij zullen zich ook afvragen of in de toekomst digitale publicaties naast het blad of zelfs in de plaats van de papieren uitgave gaan komen.

Voorts zal nagedacht worden over het opzetten van een beeldarchief. Enkele ideeën om het aantal leden (dat door de vergrijzing afneemt) weer te vergroten, zullen nader worden onderzocht.

Aangezien de contributie geen gelijke tred heeft gehouden met de inflatie, nemen de financiële reserves af. Een voorzichtige steekproef onder de leden gaf aan dat een eventuele beperkte contributieverhoging niet onoverkomelijk is.

Martin Veen van de Werkgroep Archeologie hield vervolgens een inleiding over het werk van de groep. Aansluitend mochten alle PKN-ers een uitgebreide kijk nemen in de werkplaatsen en de depots van deze werkgroep. Onder de vele voorwerpen bevond zich ook een tweetal pijpenpotten. Deskundige medewerkers legden uit hoe het onderzoek in zijn werk gaat, hoe men tot een datering komt en op welke wijze er  geconserveerd wordt.

In de pauze werd druk en enthousiast gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot ruil, koop en verkoop van pijpen en literatuur.

Het tweede deel van de middag begon met een lezing door Bert Bohnen over de sigarenindustrie vanuit Gouds perspectief. Beeldend werd het ontstaan van de sigarenindustrie in Nederland rond 1800 beschreven. Van de ontwikkeling tot een zeer belangrijke nijverheid (die zich vanuit het westen geleidelijk naar het zuiden van het land verplaatste) tot de neergang in het begin van de vorige eeuw. De kunst van het strippen, het poppen, de kinderarbeid en doel en nut van door de directies ingeschakelde stichtelijke voorlezers bleven niet onbelicht.

Tevens kwam de Goudse sigarennijverheid uitvoerig aan bod.

Jos Engelen hield tot ieders verrassing een flitsende powerpoint presentatie als inleiding. Met deze nieuwe techniek als hulpmiddel kunnen presentaties over tal van tabacologische onderwerpen worden gemaakt om daarna te kunnen dienen voor lezingen op aanvraag. Tevens biedt dat de mogelijkheid om ter plekke nieuwe leden te werven en door de sprekersvergoeding extra inkomsten voor de PKN te genereren. Hij stelt het bestuur voor hierover eens verder met hem van gedachten te wisselen. Aansluitend, waarin met tal van afbeeldingen en voorbeelden verbanden worden aangegeven tussen religie en roken; boeiend en heel knap samengesteld.

Theo sloot de dag af met bloemen, wijn en een woord van dank aan al diegenen die deze dag weer tot een succes hebben gemaakt. Om de kas aan te vullen werd tot slot een collecte onder de aanwezigen gehouden met een fantastisch bedrag als resultaat. Veel dank ook namens penningmeester Hans van der Meulen.

Ongeveer de helft van de aanwezigen vertrok vervolgens naar restaurant. De Hoofdwacht aan de Grote Markt waar met een geanimeerde borrel een een geslaagd etentje de dag in stijl werd afgesloten.

Fotografie: Rens Hooyenga