uitgelicht

Op deze pagina regelmatig een artikeltje uit een recent verschenen PKN blad, of andere gerelateerde publicatie.

 

Lucky Luke en de pijpenmakers

Kleipijpen werden van oudsher meest in een metalen persvorm gemaakt. Deze persvorm bestond uit twee (of meer delen) waartussen een rol klei werd gelegd en door het tegen elkaar aan drukken van de persvorm helften werd de pijp in model geperst. De persvorm hiernaast heeft een bijzondere achtergrond, hij is namelijk afkomstig uit de nalatenschap van een zoon van een van de laatste Belgische pijpenmakers.

(Lees meer..)


Tentoonstelling ‘Haarlems weggegooid verleden’, Cultuur Historisch Museum in Ter Aar

Van 28 mei tot 11 september 2022 wordt in het Cultuur Historisch Museum in Ter Aar de tentoonstelling ‘Haarlems weggegooid verleden’ gehouden. In het museum wordt een selectie getoond van de vondsten van de voormalige vuilnisbelt van de gemeente Haarlem langs de Ringvaart in Leimuiden. De vondsten laten de materiële cultuur zien van de inwoners van Haarlem en beslaan vrijwel alle thema’s uit het dagelijks leven uit de periode ca.1925-1945. Daarnaast is een klein aantal 17e - 19e  eeuwse vondsten te zien die, mogelijk vanuit historisch of emotioneel oogpunt, langere tijd bewaard zijn gebleven maar uiteindelijk toch met het huisvuil zijn weggegooid.  (lees meer..)


Tidinge van die Goude

Een artikel van Ruud Stam in het februari nummer van Tidinge van die Goude, uitgave van Historische Vereniging Gouda. 

Pijpenkoppen schoonmaken

Vaak is afwassen met water niet voldoende om de grond verkleuringen uit gevonden pijpenkoppen te krijgen. Wat citroen zuur kan uitkomst bieden. Doe dit echter voorzichtig en spoel goed met schoon water! Hier een uitgebreide beschrijving van deze manier om een vondsten een fraaier, oorspronkelijker uiterlijk te geven.


eerder uitgelicht ..

'Vischmarkt pijp' Leeuwarden

50 jaar Koninkrijk