Pijp van de Maand April 2020

 

Dit pijpje, dat globaal te dateren is in de periode 1715-1730, is een zogenaamd parelnaadpijpje, gemaakt in Gouda en ook gevonden in Gouda. Eigenlijk is de naam parelnaadpijpje een naam die sommige verzamelaars gegeven hebben aan pijpjes uit het begin van de 18e eeuw waar aan twee kanten van de vormnaad een reeks van kleine bolletjes te zien is. Deze pijpen hebben meestal een fraaie versiering die al in de mal aangebracht is. De voorstellingen op deze pijpjes laten veelal zaken uit het dagelijks leven zien, die voor velen aansprekend zijn. Dieren komen dan ook veel op deze pijpen voor.  Onder verzamelaars zijn deze decoratieve pijpjes heel populair en ze zullen in de tijd dat deze gemaakt zijn zeker ook vele pijprokers hebben aangesproken.

 

De parelnaadpijpen behoren tot de groffe pijpen, ofwel de lage kwaliteit. Ze waren goedkoop doordat aan de afwerking minder zorg besteed hoefde te worden. De parelnaadjes waren al in de mal aangebracht en dat betekende dat de vormnaad na het persen (kasten) van de pijp niet meer bijgesneden hoefde te worden. Ook waren deze pijpen niet geglaasd, dat wil zeggen dat deze niet met een agaatsteen glad gemaakt werden om een fraaier uiterlijk te geven. De bovenrand was soms niet gebotterd (met een houten schijfje glad gemaakt), maar met een mes afgesneden en ze hadden geen merk. Dat betekende dus een aantal handelingen minder, waardoor de pijpenmaker deze pijpen goedkoper kon produceren. Ook de steellengte van deze pijpen  was korter dan die van de kwaliteitspijpen, vaak niet meer dan zo’n 20 cm.

 

 

Pipe of the Month April 2020

 

This month a pipe which collectors in Holland refer to as a 'pipe with 'pearled joints', this because of the pearl type decorations that are line the joints or mould seams. It was made in Gouda between 1715 and 1730 and was also found locally. These type of pipes often have nicely decorated bowls which depict daily life scenes, objects, people and animals. These type of pipes are highly popular with collectors and they will have similarly created interest with pipe smokers during the times they were made.

 

These 'pearly joint' pipes generally belong to the category of the cheapest pipes: cheap because the minimal amounts of finishing were needed. Because of the pearl joints there was no need or possibility to smoothen the joints, and the decorations on the bowl took away the need for smoothing or 'shining'.

 

In many cases the bowl's rim was not smoothened either. This all meant less finishing touches, and therefore lower cost production, while the decorations offered an extra appeal to the smoker.

 

The stems of this category of 'simple' pipes was often not more then approx. 20 cm.

 

 
Pijp van de Maand Maart 2020

 

Charlie Chaplin werd in 1889 in Londen geboren en stierf in 1977 in Zwitserland. Hij was een van de allerbelangrijkste komieken van de twintigste eeuw, die in tal van films heeft gespeeld.  Zijn bekendste rol was die van de zwerver The Tramp, een mannetje van eenvoudige afkomst met een klein snorretje en een groot gevoel voor eigenwaarde. Met een strak zittende jas, een rotan wandelstokje en een hoedje, lukt het hem in het dagelijks leven steeds weer vanuit een underdog-situatie alle moeilijkheden te overwinnen.

 

De hier afgebeelde pijp is een Amerikaanse pijp van een onbekende maker. De pijp vertoont een goede gelijkenis en is een interessante herinneringspijp aan de geliefde Charlie Chaplin. De rookeigenschappen van deze pijp zijn echter extreem slecht. In het gat aan de achterzijde werd een houten steel gestoken, waardoor een zeer instabiele constructie ontstond. Waarschijnlijk zijn de meeste van deze pijpen alleen maar een souvenir geweest. De hoogte van de pijp is 7,5 cm.

 

 

Pipe of the Month March 2020

 

Charlie Chaplin was born in 1889 in London, and passed away in Switzerland in 1977. He was one of the most important comics during the 20th century, and starred in many movies. His best known role was that of the hobo 'The Tramp', een short man of common descent, with a little moustache and a large self esteem. With his tight jacket, a rotan cane and his characteristic round hat, he managed to deal with daily life and survive all sorts of difficulties and challenges from his underdog position.

 

The pipe featured is an American product from an unknown maker. It depicts Charlie Chaplin remarkably well and is a very interesting memory to the beloved Charlie Chaplin.

The smoking characteristics on the other hand are quite poor, the hole in the back was used to fit in a wooden stem, creating a very unstable construction. Most likely this pipe was mainly served the purpose of a souvenir. It measures 7,5 cm in height.

 

 Pijp van de Maand Februari 2020

 

Deze pijp uit de westelijke graslanden van Kameroen in West-Afrika is een pijp van een grote bevolkingsgroep de Bamum. Deze etnische groep woont in het westen van Kameroen in de zogenaamde graslanden. Veel van de Bamum leven in het departement Noun met als hoofdstad Foumban. De Bamum behoren tot de etnische groep van de Bantu’s. 

 

Het gebied rond Foumban is rijk aan klei die geschikt is voor het maken van potten en pijpen. Potten worden door de vrouwen gemaakt en de vervaardiging van pijpen is alleen aan de mannen toegestaan. 

 

Op de pijp zijn drie koppen afgebeeld. Twee menselijke en in het midden de kop van een buffel. De Buffel staat bij de Bamum voor de bijna bovennatuurlijke krachten van de Fon. De Fon is de plaatselijke koning.

 

Aan de onderzijde van de pijp steekt een stukje stof uit een gat in de bodem. Dit gat diende ervoor om de sappen die vrijkomen bij het roken van tabak af te voeren. Mogelijk moest het stukje stof valse trek voorkomen. De pijp is 13 cm hoog. 

 

Deze pijp kan gedateerd worden in het midden van de 20e eeuw.  

 

 

 

Pipe of the Month February 2020

 

This month we feature a pipe from the western grass lands of Kameroen in West Africa, one that is typical for a large ethnic group called the Bamum that traditionally lives in this area. Many of the Bamum live in the Noun department with it's capitol Foumban. The Bamum are part of the ethnic Bantu.

 

The soil in the area around Foumban is very rich of a clay which is very useful for pottery and pipes. The women are the ones that make the pottery while the manufacturing of pipes is restricted to the men.

 

The pipe shows three different figurals. Two are human faces and the third in the middle is the head of a buffalo. This buffalo represents the almost supernatural powers of the so called Fon, the local king.

 

At the bottom of the bowl we can see a piece of cloth plugged in a hole. This hole served the purpose of dispensing the fluids that are created when smoking tobacco. The piece of cloth probably serves to prevent air coming in while smoking. The height of the bowl measures 13 cm.

 

This pipe can be dated to the middle of the 20th century.

 

 


Pijp van de Maand January 2020

 

Een pijp gemaakt in Haarlem?

Het is niet altijd makkelijk om een pijp aan een bepaald productiecentrum toe te schrijven. Vooral als de pijp buiten dat centrum gevonden is en geen vergelijkbaar product bekend is. Dat is ook met de hier afgebeelde pijp, die in Amsterdam gevonden is, het geval. 

 

De pijp is gemaakt aan het eind van de 17e eeuw. Het is duidelijk geen Gouds type. Het type versiering sluit wel aan bij versieringen die uit Leiden bekend zijn. Maar in Leiden was de pijpennijverheid, ook de productie van pijpen met versieringen op de ketel, al nagenoeg gestopt toen deze pijp vervaardigd werd. In Amsterdam werden dit soort pijpen nooit gemaakt en bovendien was de productie van pijpen daar eveneens op zijn retour. Gouda, Leiden en Amsterdam kunnen dus als productieplaats van deze pijp worden uitgesloten.

De versiering van de pijp geeft echter wel een aanwijzing. Aan een zijde staat een bloem ( een gestileerde tulp?) afgebeeld en op de andere zijde staat het wapen van Haarlem. Het lijkt dus het meest waarschijnlijk dat deze pijp in Haarlem vervaardigd is.

 

 

Pipe of the Month January 2020

 

This month's featured pipe is possibly made in the city of Haarlem. It's not always obvious to link a pipe to a specific production centre, especially when the location where the pipe was found does not offer any comparable reference. This is the case with this months pipe, which was found in the city of Amsterdam.

 

This pipe can be dated at the end of the 17th century. Clearly not typical to Gouda. The decorations however, do resemble the ones that are known from the city of Leiden. Pipe manufacturing in Leiden however was basically at it's end during the period that this pipe was made. 

In Amsterdam these type of pipes were never made, and in these type of decorations were never made in that city. So Gouda, Leiden and Amsterdam are therefor very unlikely.

The decoration might provide us with a clue. One side of the bowl shows a flower (a tulip ?!) and the other shows the coat of arms of the city of Haarlem. The most plausible explanation therefor seems to be that this product was made in Haarlem.