Pijp van de Maand January 2020

 

Een pijp gemaakt in Haarlem?

Het is niet altijd makkelijk om een pijp aan een bepaald productiecentrum toe te schrijven. Vooral als de pijp buiten dat centrum gevonden is en geen vergelijkbaar product bekend is. Dat is ook met de hier afgebeelde pijp, die in Amsterdam gevonden is, het geval. 

 

De pijp is gemaakt aan het eind van de 17e eeuw. Het is duidelijk geen Gouds type. Het type versiering sluit wel aan bij versieringen die uit Leiden bekend zijn. Maar in Leiden was de pijpennijverheid, ook de productie van pijpen met versieringen op de ketel, al nagenoeg gestopt toen deze pijp vervaardigd werd. In Amsterdam werden dit soort pijpen nooit gemaakt en bovendien was de productie van pijpen daar eveneens op zijn retour. Gouda, Leiden en Amsterdam kunnen dus als productieplaats van deze pijp worden uitgesloten.

De versiering van de pijp geeft echter wel een aanwijzing. Aan een zijde staat een bloem ( een gestileerde tulp?) afgebeeld en op de andere zijde staat het wapen van Haarlem. Het lijkt dus het meest waarschijnlijk dat deze pijp in Haarlem vervaardigd is.

 

 

Pipe of the Month January 2020

 

This month's featured pipe is possibly made in the city of Haarlem. It's not always obvious to link a pipe to a specific production centre, especially when the location where the pipe was found does not offer any comparable reference. This is the case with this months pipe, which was found in the city of Amsterdam.

 

This pipe can be dated at the end of the 17th century. Clearly not typical to Gouda. The decorations however, do resemble the ones that are known from the city of Leiden. Pipe manufacturing in Leiden however was basically at it's end during the period that this pipe was made. 

In Amsterdam these type of pipes were never made, and in these type of decorations were never made in that city. So Gouda, Leiden and Amsterdam are therefor very unlikely.

The decoration might provide us with a clue. One side of the bowl shows a flower (a tulip ?!) and the other shows the coat of arms of the city of Haarlem. The most plausible explanation therefor seems to be that this product was made in Haarlem.