Stichting Lokaal Austerlitz

Op de website van de stichting Lokaal Austerlitz is erg veel informatie over de geschiedenis van deze bijzondere plek terug te vinden. Via een publicatie over de in het napoleontische legerkamp gevonden kleipijpen in ons jaarboek draagt ook de PKN haar steentje bij.

 

http://www.lokaalausterlitz.nl/verhalen-austerlitz-het-franse-kamp-opgravingen/

Over de Stichting

In maart 2017 is op initiatief van Hans Nijman een werkgroep van de Vereniging Austerlitz’ Belang opgericht met als doel het erfgoed van Austerlitz te bewaren en door te geven. Al snel bleek dat een stichtingsvorm meer voordelen op zou leveren. Op 21 maart 2019 is daarom, met het passeren van de acte bij notaris Woortmann te Zeist, de Stichting Lokaal Austerlitz opgericht.

 

Het doel van de stichting is het cultureel erfgoed van het dorp Austerlitz, in de gemeente Zeist, op te sporen, te conserveren, te beheren en door te geven. Verder streeft zij ernaar de maatschappelijke inbedding en het cultuurhistorisch bewustzijn van de lokale geschiedenis te bevorderen.