Onderzoek en Verzameling Websites                            Nederland

Clay pipes

Op deze site treft u de verzameling kleipijpen, pijpenkoppen en aanverwante artikelen (reclames, catalogi, artikelen, gereedschappen enzovoort) van Ewout Korpershoek. Pijpen uit Nederland, maar ook de meeste om ons heen liggende landen, zelf gevonden, geruild, verdiend, gekocht enzovoort. Het grootste deel wordt gevormd door Nederlandse bodemvondst pijpenkoppen uit de periode 1600 tot heden. Daarnaast ook complete exemplaren, van beerput vondsten tot recent gemaakte. De indeling is gebaseerd op tijdvak en thema. Daarnaast kan ook op type versiering of merkteken gezocht worden.Kleipijpen.nl

Een fraaie website van verzamelaar en PKN lid Bas Konijnendijk uit Gouda. Specifiek gericht op de Goudse kleipijp, met fraaie foto's, database van hiel-en zijmerken, en leuke verhalen.

Als je kleipijpen verzamelt of interessant vindt uit je hobby, dan kun je hier informatie verzamelen die je verder op weg helpt. Het kan zijn dat je een stukje van een pijp hebt gevonden, of niet weet of datgene wat je hebt gevonden wel van een pijp is. Of je bent benieuwd naar het merk wat op je pijp staat.


Gambier

Deze site biedt een overzicht van de Gambier pijpen uit de collectie van Arthur van Esveld. Tevens zijn een groot aantal fabriekscatalogi uit de periode 1840 tot 1918 en andere documenten over de firma Gambier te zien. De Digitale catalogus is een overzichtscatalogus waarin zoveel mogelijk verschillende Gambier modellen getoond worden. Afbeeldingen uit de originele catalogi zijn aangevuld met foto’s van de pijpen en aanvullende teksten. De overzichtscatalogus is het resultaat van ruim tien jaar onderzoekswerk en biedt het meest complete overzicht van Gambier pijpen dat ooit is samengesteld.


'Groene Hart Fotografie' en 'Spijkertegels'

Freek Mayenburg zwerft graag door het Groene Hart van West-Nederland. Met een voorkeur voor de grasland polders rondom Gouda en het Reeuwijkse Plassengebied. Op zijn website komt ook de rijke cultuurhistorie van het Groene Hart aan de orde met het accent op de zo goed als uit West-Nederland verdwenen Goudse kleipijpen- , tegel- en aardewerk industrie van de afgelopen drie eeuwen.

Op de website Goudse Kleipijpen veel foto’s van in -en rond Gouda gevonden pijpenkoppen.

De website 'Spijkertegels' is volledig gewijd aan fraaie antieke tegels.


De Nederlandse kleipijp

Pijpenkoppen kun je op allerlei plaatsen vinden, bijvoorbeeld op geploegde akkers, bagger uit sloten, bouwrijp gemaakte terreinen, opgebrachte aarde voor geluidswallen enzovoort. Op deze website is een deel van de verzameling Nederlandse kleipijpen van Aad Kleijweg bijeen gebracht. De pijpenkoppen beslaan de 17e eeuw tot het begin van de 20ste eeuw en zijn per eeuw gerangschikt met begeleidende beschrijving. Door de fraaie foto’s zijn belangrijke details goed waar te nemen.


Goudse pijpenmakers en hun merken

Op de website van P.J. Boon wordt het in 2003 uitgegeven boek geschreven door  J. van der Meulen, “Goudse pijpenmakers en hun merken digitaal gepresenteerd”. In deze publicatie worden onder meer op chronologische wijze de verschillende Goudse pijpmodellen besproken. Daarna volgen registers met tekeningen van merken en eigenaren. Ook is een lijst met ‘Overige pijpenmakers’ opgenomen, waarvan veelal nog geen merken bekend zijn.


Johan Hesemans Archeologie en kleipijpen

Op de site van Johan Hesemans uit Breda volop informatie over de productie en geschiedenis van kleipijpen, en met name de vondst van een unieke pijpenoven uit de 17e eeuw met daaraan gerelateerde vondsten. Een belangrijk stuk geschiedenis over de Bredase kleipijpen industrie. 

 


Specialistisch archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek van 17e – 19e eeuwse Nederlandse kleipijpen, aardewerk en metaal. Doel van deze website is om uiteindelijk een overzicht te maken van alle kleipijpen die in Nederland aangetroffen kunnen worden zodanig dat zij op een eenvoudige manier gedateerd en gedetermineerd kunnen worden. Focus bij dit overzicht ligt bij 17e en 18e eeuwse kleipijpen.SchepLog – Archeologie in Amersfoort

Lees hier over de dagelijkse avonturen van de Amersfoortse archeologen. Verhalen over opgravingen, over vondsten, onderzoeken en ontdekkingen, niet alleen groot maar ook klein nieuws.


Tabakvaria

Op deze weblog vindt u 25 onderwerpen die te maken hebben met de tabakshistorie. Een groot deel bestaat uit gegevens van vroegere fabrieken van rooktabak maar ook historische informatie over sigarenfabricage, tabak in de Tweede Wereldoorlog en nog veel meer onderwerpen komen met veel beeldmateriaal aan bod.


Stichting Nederlandse Tabakshistorie

Nederland is rijk aan tabak historisch erfgoed, landelijk verspreid en in het bezit van (veelal onbekende) particulieren en instellingen. Daarom is het belangrijk dat informatie en materiaal, dat nú nog vindbaar en bewaard is, ook voor latere generaties zichtbaar blijft. De Stichting Nederlandse Tabakshistorie (SNT) is ervoor opgericht om deze doelstelling op verschillende wijzen te realiseren.Aarden tabaks & sigaren pijpen

(niet meer actief)

 

Website van Edwin Tuininga verzamelaar van Nederlandse kleipijpen, in het bijzonder tabaks- en sigarenpijpen van de Goudse firma Goedewaagen. Op deze website zijn onder meer complete pijpen te zien, oranjepijpen, reliëfpijpen en een verzameling Goedewaagen pijpen.


The A.R. de Haan Collection of Ottoman Pipes

Het doel van deze website is om de A.R. de Haan collectie te digitaliseren en toegankelijk te maken voor onderzoekers en verzamelaars. De collectie omvat circa 400 Ottomaanse pijpen en aardewerk uit de 17e tot de 20e eeuw.  Het merendeel van de collectie is afkomstig uit Turkije (Tophane) en Egypte (Asyut). Ook documenten, foto’s en ander materiaal dat in relatie staat met de Ottomaanse pijp is straks op de website te zien.

 

(28.03.2020 : de site is niet operationeel