Verslag Ruil-en determinatie dag 14 April 2019 in Leeuwarden


Onze jaarlijkse ruil- en determinatiedag werd dit jaar voor het eerst in Friesland gehouden. Zondag 14 april waren we ’s-middags te  gast in het Historisch Centrum Leeuwarden aan de rand van het mooie stadscentrum.  

Deze keer werd de dag gecombineerd met een lezing over de geschiedenis van de Nederlandse Kleipijp en de Leeuwarder kleipijpenindustrie. Deze dag was tot stand gekomen na eerdere prettige samenwerking met het HCL bij de totstandkoming van een tweetal publicaties over de Leeuwarder tabakspijpenmakers in onze Jaarboeken 2016 en 2017. Er waren rond de 30 mensen gekomen om de lezing bij te wonen. De bezoekers werden meegenomen door de geschiedenis van de kleipijp in Nederland die begint bij de ontdekking en introductie van tabak en het ontstaan van de eerste pijpenmakerijen in Engeland en Nederland. Aan de hand van de verschillende basisvormen van de 16e tot aan de 19e eeuw kwamen de verschillende productiecentra in meer detail aan bod waarna vervolgens wat uitgebreider stilgestaan werd bij de geschiedenis van de Leeuwarder kleipijpenindustrie. Het werd duidelijk dat we nog relatief weinig weten over de pijpenmakers uit Friesland, de merken die gezet werden en de afwijkende decoraties op pijpen die bekend zijn op bodemvondsten uit onder andere Harlingen en Leeuwarden. 

 

Na de lezing gingen de mensen naar de aangrenzende ruimte waar door een aantal leden pijpen mee waren gebracht voor ruil of verkoop. Er werden veel vragen gesteld over de pijpen en andere tabacologische voorwerpen die uitgestald waren op de tafels. Bert van der Lingen verzorgde de determinatie van meegebrachte vondsten. Naast een aantal leuke bodemvondsten werd een erg mooie verzameling sigarenverpakkingen uit Leeuwarden getoond. Ook kwam er een bruidspijp en een lange Gouwenaar met vonkenvanger uit een doos die werd meegebracht door een bezoeker. 

Het was een middag waarbij lokale vondsten werden getoond, leuke contacten werden gelegd en waarbij we een aantal van onze Friese leden mochten begroeten. Ook werden Ruud en Bert nog geinterviewed door een lokale Friese nieuwszender. We hebben met deze middag in Leeuwarden het onderzoek naar kleipijpen goed onder de aandacht kunnen brengen en hopen dat we hiermee in de toekomst meer over de Friese pijpenmakers te weten komen. Onze hartelijke dank gaat uit naar de enthousiaste medewerkers van het HCL die deze dag tot een succes hebben gemaakt!

 

 

Klik hier voor een link naar de eerder verschenen PKN publicaties mbt Leeuwarden / Friesland