Magazines

Vind magazine over geschiedenis, archeologie, kunst en antiek

Vind is hét nieuwe magazine over geschiedenis, archeologie, kunst en antiek. Met elk kwartaal 116 pagina’s vol diepgravende artikelen, fraai geïllustreerde verhalen, interessante interviews, Boeken, nieuws, tentoonstellingsagenda, etymologie, veilingrubriek en natuurlijk ‘ Lezersvinden ‘ waarin vondsten en aankopen van lezers besproken én gewaardeerd worden.


Westerheem

Zes maal per jaar verschijnt het tijdschrift over de Nederlandse archeologie: Westerheem. Het verenigingsblad van de AWN bevat artikelen geschreven door beroeps- en vrijetijdsarcheologen en studenten archeologie.
Onderwerpen variëren van uitgewerkte opgravingen en onderzoeken naar materiaal tot gedetailleerde beschrijvingen van voorwerpen of archeologische overzichten van een stad. Van archeologisch onderzoek op het land tot onderwaterarcheologie, in Nederland of naar Nederlandse voorwerpen in het buitenland. Maar ook het publieksbereik en de erfgoededucatie vormen regelmatig terugkerende onderwerpen. Naast artikelen verschijnen er verschillende Rubrieken in Westerheem. De artikelen worden geschreven door leden en niet-leden van de AWN.