PKN Dag 2013

PKN-Dag 2013 Rotterdam In Museum Boijmans Van Beuningen

5 oktober 2013 werd in een gastvrij Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam de jaarlijkse PKN-dag gehouden. Op deze dag werden door een viertal personen lezingen verzorgd en waren er de jaarlijks terug kerende ruilbeurs en veiling. Er waren ruim veertig mensen aanwezig.

Na ontvangst met koffie en een welkomstwoord door de voorzitter werd in het auditorium de eerste lezing gegeven door onze gastvrouw Alexandra Gaba van Dongen, conservator Pre-industriële vormgeving.

De lezing ging over de ALMA Website, die afbeeldingen van pre-industriële gebruiksvoorwerpen uit de late middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw op schilderijen en prenten koppelt aan vergelijkbare materiële objecten. Deze benadering levert waardevolle informatie over de materiële voorwerpen en daarnaast kunnen de afgebeelde objecten nieuw licht werpen op een schilderij of prent.

Ook tabakspijpen, tabaksdozen en andere tabak-gerelateerde voorwerpen komen op deze website veel voor. Voor onze schrijvende leden is dit van veel belang omdat de afbeeldingen op de website mogen worden gebruikt voor artikelen mits vermeld wordt dat deze afbeelding afkomstig is uit het museum Boijmans van Beuningen, de titel van de prent of het schilderij vermeldt wordt en het collectienummer.

De tweede lezing werd verzorgd door Bert van der Lingen en ging over zeventiende en achttiende eeuwse Ottomaanse tabakspijpen die sporadisch in Nederlandse bodem worden gevonden. Er werd onder meer gesproken over hoe deze bijzondere pijpen in Nederland terecht zijn gekomen, waar ze verhandeld werden en wie dergelijke exoten in bezit hadden. Een dertigtal voorbeelden van Ottomaanse pijpen in zowel privé collecties als van archeologische diensten werden hierbij getoond.

Kort voor de lunch werd door de voorzitter verantwoording van het PKN bestuur over het afgelopen jaar gegeven. De lunchpauze werd tevens gebruikt om meegenomen tabak-gerelateerd materiaal te ruilen en om de museumcollectie te bezichtigen.

In de middag gaf Arjan de Haan een lezing over tabakspijpen van hout, meerschuim, porselein en klei uit eigen collectie, waarbij een aantal fraaie stukken, allen met een bijzonder verhaal werden getoond.

De laatste lezing, over de sociale geschiedenis van de pijpenmakers in de zeventiende en achttiende eeuw, werd gegeven door Ruud Stam. Hierin werd in het bijzonder de welstand en armoede en de positie van vrouwen, kinderen en weduwen belicht.

Een belangrijk onderdeel van de PKN-dag is de jaarlijkse veiling van pijpen en tabak-gerelateerde voorwerpen. Ook dit jaar maakte Frans Janssens er een ware show van. Rens  Hooyenga assisteerde hem door de te veilen voorwerpen te tonen en Theo Grintjes hield de administratie bij. Er werd maar liefst voor ruim 600 euro verkocht. De opbrengst van de veiling is bestemd voor de PKN-kas.

Lia Schouten en Andy de Bruijn die jarenlang de verzending van het blad hebben verzorgd en al eerder te kennen hadden gegeven hiermee te willen stoppen werden in de bloemen gezet voor hun inzet.

Ook Aad Kleijweg, die vanaf volgend jaar stopt als onze webmaster, kreeg van de voorzitter een dankwoord voor zijn inzet en werkzaamheden van de afgelopen jaren. Frans Janssens die zoveel voor de ruildag en voor de veiling gedaan heeft kreeg een extra bedankje.

Verder werd natuurlijk Hans van der Meulen bedankt voor zijn inzet voor ons blad en werden ook de sprekers en het bestuur bedankt.


Fotografie: Rens Hooyenga en Jan Kwint.