Gedigitaliseerde PKN publicaties

 

Naast de kwartaal bladen en het jaarboek verzorgd of ondersteunt de PKN geregeld publicaties met betrekking tot de Nederlandse kleipijpenindustrie. Hieronder treft u een overzicht aan van publicaties die in het verleden door de PKN zijn gedaan, of waaraan zij heeft meegewerkt. 

  


Gedigitaliseerde Jaarboeken

PKN Jaarboek 2013

Klik op de afbeelding voor de inhoudsopgave en toegang tot de artikelen.

PKN Jaarboek 2014

Klik op de afbeelding voor de inhoudsopgave en toegang tot de artikelen.

PKN Jaarboek 2015

Klik op de afbeelding voor de inhoudsopgave en toegang tot de artikelen.

PKN Jaarboek 2016

Klik op de afbeelding voor de inhoudsopgave en toegang tot de artikelen.


Gedigitaliseerde eerdere publicaties

2019

Vergeten Glorie (proefschrift) - Ruud Stam

Op 3 september 2019 is Ruud Stam gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht (sectie Economische en sociale geschiedenis). Zijn proefschrift, getiteld 'Vergeten glorie : De economische ontwikkeling van de Nederlandse kleipijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw, met speciale aandacht voor de export’ is de neerslag van een onderzoek naar de economische factoren die ervoor gezorgd hebben dat deze tak van nijverheid tot ontwikkeling kwam, haar hoogtepunt bereikte en vervolgens de neergang inzette.

 

2019

Vergeten Glorie (bijlage) - Ruud Stam

Bijlage bij het proefschrift 'Vergeten Glorie (2019)' van Ruud Stam.

 

 

2019

De pijpennijverheid in Belgie - Ruud Stam

Een fraaie bundel van een vijftal verschillende artikelen zoals die in de afgelopen jaren zijn gepubliceerd met betrekking tot de Belgische pijpennijverheid.

 

2011

Productiecentra van Nederlandse kleipijpen - Ruud Stam en Jan van Oostveen

Een overzicht van de tot dan bekende productieplaatsen van kleipijpen in Nederland met aanvullingen van nieuwe informatie en bodemvondsten.

 


2003

Goudse pijpenmakers en hun merken

Toonaangevend werk van Hans van der Meulen over de Goudse pijpenmakers en hun merken. Ideaal voor determinatie van bo-demvondsten.

1992

Tabakspijpennijverheid in Gorinchem 

Een uitgebreid overzicht van de pijpenmakers en hun producten in Gorinchem.  De meest com-plete publicatie over deze nijver-heid in Gorinchem.

 

1988

De kleipijp als bodemvondst

Jubileum uitgave PKN uit 1988. De toonaangevende Nederlandse productie centra worden uitgebreid beschreven met veel afbeeldingen.

1988

De Leeuwarder Tabakspijpen makers

Deze publicatie vormde een onderdeel van de doctoraal-skriptie van de auteur. In deze digitale versie is alleen Hoofdstuk 3 mbt de Leeuwardense pijpen-industrie opgenomen. De inlei-dende hoofdstukken mbt de algemene ontwikkeling van de pijpenmakerij in Nederland zijn niet ingescand

 Onderstaande publicaties zijn in het verleden uitgebracht en/of mede mogelijk gemaakt door de PKN. 

 

Pijpenfabriek Trumm-Bergmans Weert

 

Van de Limburgse Pijpenfabriek Trumm Bergmans zijn vandaag de dag nog veel tastbare sporen beschikbaar, niet in het minst door de inspanningen van de auteur en de familie en stichting Jo Bergmans. In dit boek worden unieke stukken uit prive verzamelingen en archieven getoond en in samenhang gebracht en besproken. Het boek is volledig gewijd aan de kleipijpenfabriek Trumm-Bergmans en de bruyere pijpenfabriek Jacques Bergmans, beiden uit Weert.

Een belangrijk stuk industrieel erfgoed is thans nog te zien in Weert, alwaar de pijpenoven van de fabriek in 1987 tot industrieel archeologisch monument is verklaard en een prominente plaats in de stad inneemt.

Op deze site wordt thans overigens ook gewerkt aan een digitaal archief van de firma Trumm-Bergmans

 

Auteur Jos Engelen, Paperback, 96 pagina's, 2006


De " Gouwenaars'' van Alphen aan den Rijn  

 

Een onderzoek naar tabakspijpen-makers in Alphen aan de Rijn, Aarlanderveen en hun producten. Met zwart/wit foto´s en veel illustraties wordt in dit boekje een goed overzicht gegeven van de Alphense pijpmakersindustrie en haar historie.

 

 

Auteur J. van der Meulen, Paperback, 120 pagina's, 1986

Afstammelingen van westerwaldse pijpmakers in beide limburgen en Pijpenfabriek Trumm-Bergmans te Weert

 

Monografie over de geschiedenis en het ontstaan van de Limburgse pijpenindustrie en haar nauwe relatie met het duitse Westerwald.

 

Jos Engelen, 108 pagina's, 1985

De Leidse Tabakspijpmakers

Deze publicatie geeft een goede beschrijving van de Leidse Tabakspijpmakers in de 17e en 18e eeuw en is als zodanig vandaag de dag nog altijd een standaardwerk. Met uitgebreid archief onderzoek, gedetailleerde beschrijvingen van pijpmakers, vondsten en illustraties

 

Auteurs J. van der Meulen en H. Tupan, Paperback, 71 pagina's, 1980