overige PKN publicaties

 

Naast de kwartaal bladen en het jaarboek verzorgd of ondersteunt de PKN geregeld publicaties met betrekking tot de Nederlandse kleipijpenindustrie. Hieronder treft u een overzicht aan van publicaties die in het verleden door de PKN zijn gedaan, of waaraan zij heeft meegewerkt. 

  


Gedigitaliseerde eerdere publicaties

Een uitgebreid overzicht van de pijpenmakers en hun producten in Gorinchem.  De meest complete publicatie over deze nijverheid in Gorinchem.

 

Jubileum uitgave PKN uit 1988. De toonaangevende Nederlandse productie centra worden uitgebreid beschreven met veel afbeeldingen.

Toonaangevend werk van Hans van der Meulen over de Goudse pijpenmakers en hun merken. Ideaal voor determinatie van bodemvondsten.Onderstaande publicaties zijn in het verleden uitgebracht en/of mede mogelijk gemaakt door de PKN. 

 

Productiecentra van Nederlandse Kleipijpen

 

In 1988 werd door de Pijpelogische Kring Nederland (PKN) het jubileumboek “De kleipijp als bodemvondst” uitgegeven. In dit boek wordt door diverse auteurs een overzicht gegeven van de stand van het kleipijpen-onderzoek op dat moment. Inmiddels zijn we bijna 25 jaar verder en is de kennis over de Nederlandse kleipijp sterk gegroeid. Nog onbekende productiecentra zoals Dokkum, Eibergen, Sneek, Woerden en Zutphen zijn in beeld gekomen. Bekende productiecentra

zoals Gouda en Schoonhoven zijn verder uitgewerkt. Daarnaast is de kleipijp voor het archeologisch onderzoek steeds belangrijker. Hier-door is de kennis over dit product verder toegenomen, maar bovenal zijn de ver-spreidingsgebieden van de pijpen uit afzonderlijke productie centra steeds beter bekend.

 

 

Auteurs Jan van Oostveen, Ruud Stam. Paperback, 143 pagina's, 2011

Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

 

Dit boek is met name van belang voor West-Nederlandse vindplaats-en waar Schoonhovense tabaks-pijpen met enige regelmaat worden teruggevonden. Het is daarom een onmisbaar naslagwerk voor archeo-logische diensten, onderzoekers, verzamelaars of zo maar iemand die een tabakspijp opraapt en geïnte-resseerd is wie deze pijp heeft geproduceerd.

 

Het boek is opgebouwd uit twee delen. Het eerste betreft een over-zicht van de bekende historische gegevens van de Schoonhovense pijpennijverheid. Daarin komt onder andere de geschiedenis  aan de orde en worden meer dan 75 pijpen makers waarvan de naam achter-haald kon worden, beschreven. Tevens worden de versieringsmotie-ven zoals deze door de pijpenma-kers werden toegepast, behandelt.

 

Auteurs Jan van Oostveen, Aad Kleijweg Paperback, 143 pagina's, 2009

Pijpenfabriek Trumm-Bergmans Weert

 

Van de Limburgse Pijpenfabriek Trumm Bergmans zijn vandaag de dag nog veel tastbare sporen beschikbaar, niet in het minst door de inspanningen van de auteur en de familie en stichting Jo Bergmans. In dit boek worden unieke stukken uit prive verzamelingen en archieven getoond en in samenhang gebracht en besproken. Het boek is volledig gewijd aan de kleipijpenfabriek Trumm-Bergmans en de bruyere pijpenfabriek Jacques Bergmans, beiden uit Weert.

Een belangrijk stuk industrieel erfgoed is thans nog te zien in Weert, alwaar de pijpenoven van de fabriek in 1987 tot industrieel archeologisch monument is verklaard en een prominente plaats in de stad inneemt.

Op deze site wordt thans overigens ook gewerkt aan een digitaal archief van de firma Trumm-Bergmans

 

Auteur Jos Engelen, Paperback, 96 pagina's, 2006


De kleipijp als bodemvondst

 

Jubileum uitgave van de PKN ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de vereniging. In dit boek wordt door diverse auteurs een overzicht gegeven van de stand van het kleipijpenonderzoek op dat mo-ment. Per productiecentrum / plaats wordt een beschrijving gegeven van de resultaten van zowel archief-onderzoek als bodemvondsten.

Nog altijd vormt deze publicatie een actuele referentie voor de kenmer-kende producten van een aantal grotere en minder grote neder-landse productie centra

 

Onder redactie van F. Tymstra en J. van der Meulen, Paperback, 177 pagina's, 1988

De " Gouwenaars'' van Alphen aan den Rijn  

 

Een onderzoek naar tabakspijpen-makers in Alphen aan de Rijn, Aarlanderveen en hun producten. Met zwart/wit foto´s en veel illustraties wordt in dit boekje een goed overzicht gegeven van de Alphense pijpmakersindustrie en haar historie.

 

 

Auteur J. van der Meulen, Paperback, 120 pagina's, 1986


De Leeuwarder Tabakspijpen makers

Deze publicatie vormde een onderdeel van de doctoraalskriptie van de auteur. Specifiek voor geinteresseerden in de studie van de Nederlandse kleipijpen industrie zijn de relevante onderdelen gebundeld in deze uitgave

 

Auteur A. Carmiggelt, Paperback, 38 pagina's, 1988

Afstammelingen van westerwaldse pijpmakers in beide limburgen en Pijpenfabriek Trumm-Bergmans te Weert

 

Monografie over de geschiedenis en het ontstaan van de Limburgse pijpenindustrie en haar nauwe relatie met het duitse Westerwald.

 

Jos Engelen, 108 pagina's, 1985

De Leidse Tabakspijpmakers

Deze publicatie geeft een goede beschrijving van de Leidse Tabakspijpmakers in de 17e en 18e eeuw en is als zodanig vandaag de dag nog altijd een standaardwerk. Met uitgebreid archief onderzoek, gedetailleerde beschrijvingen van pijpmakers, vondsten en illustraties

 

Auteurs J. van der Meulen en H. Tupan, Paperback, 71 pagina's, 1980