PKN Kwartaalblad, nr 172     (jan. 2024)

 

4 keer per jaar verzorgd de PKN een gedrukte publicatie gericht op historische tabakspijpen en gerelateerde zaken. Drie van deze publicaties verschijnen als kwartaalblad, de vierde wordt als Full colour Jaarboek uitgevoerd.

 

Donateurs krijgen deze publicaties automatisch thuisgestuurd. Hieronder een impressie van het nieuwste kwartaalblad.

Voor € 35.- per jaar bent u lid van de PKN * :

• U ontvangt dan jaarlijks 3 nummers van het PKN blad.

• U ontvangt jaarlijks een nummer van het PKN jaarboek met circa 150 pagina’s

• U bent welkom op de jaarlijkse PKN dag, alsmede de ruil- en determinatiedag

• U kunt artikelen publiceren in ons blad, alsmede vragen en oproepen plaatsen

• U kunt publiceren in ons jaarboek (zie richtlijnen publicaties)

Het donateurschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

*De prijs bedraagt buiten Nederland € 45- per jaar

 


Verslag PKN-dag, zaterdag 7 oktober 2023 in het Flipje-en Streekmuseum te Tiel

(Henk van Assema)

 

Deze jaarlijkse dag georganiseerd voor en door donateurs, geïnteresseerden en genodigden kende zoals gebruikelijk weer vele (wetenschappelijke) lezingen, nieuwtjes, en ruilmogelijkheden rondom met name de kleipijp. Een zeer goed bezochte bijeenkomst met ruim 50 geïnteresseerden. Mooi om te constateren dat er ook een ruime afvaardiging was van de regionale AWN, Centrum Rivierenland. (complete artikel in blad).


De Slowaakse pijp van de familie Schelvis

(Bert van der Lingen)

 

Meestal zijn de voormalige eigenaren van antieke tabakspijpen onbekend, maar soms komen er voorwerpen uit oud familiebezit tevoorschijn die een onverwacht verhaal vertellen. Een dergelijke pijp werd een aantal jaren geleden te koop aangeboden. Bij de nazaten van de pijproker was geen belangstelling meer voor dit familiebezit waardoor het op de markt kwam. (complete artikel in het blad)

 


Een zeldzame bedevaartpijp als souvenir van de Kapel OLV in ’t Zand te Roermond

(Jos Engelen en Ruud Stam)

 

Op een zandrug op de heide, aan de Zande genaamd, op een kwartier te voet vanaf het toenmalige Roermond, werd In 1418 op last van het stadsbestuur een Mariakapel opgericht. Rond deze buurtkapel ontwikkelde zich langzamerhand, waarschijnlijk pas vanaf het begin van de 17e eeuw, een sterke Mariaverering..(complete artikel in blad)


Souvenirpijpen, van kwaliteit naar massagoed

(Ruud Stam)

 

In de jaren twintig van de 20e eeuw zijn enkele fraai handgeschilderde souvenirpijpen gemaakt. Gegoten souvenirpijpen met transfers waren een belangrijk product, voor zowel de export als voor binnenlands gebruik. Uit de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw zijn hiervan fraaie voorbeelden bekend. Vanaf de tweede helft van deze eeuw werden grote aantallen weinig inspirerende gegoten souvenirpijpen met transfers met traditionele voorstellingen van een landschapje met een molentje of met klederdrachten in Delftsblauwe kleuren massaal door Goedewaagen en de Zenith voor de export vervaardigd. (complete artikel in blad)


 

Een gestempeld bijmerk

(Ruud Stam)

 

In Gouda kwam een wel heel bijzondere pijp tevoorschijn: een rondbodempijp met het merk de turfmand gekroond en een ingestempeld Gouds bijmerk. De pijp is zorgvuldig geglaasd en is te dateren in de periode 1740- 1760 en is gemaakt door de pijpenmaker Jan Houtam, die van 1733 tot 1786 werkzaam was.

(complete artikel in blad).

 


 

De Heilige Quirinus roept alweer een vraag op

(Ruud Stam)

 

In PKN 13 (50) heeft Jos Engelen een ‘Aanvulling op enige bedevaartpijpen’ geschreven. In dit artikel wordt onder meer een pijp als aandenken aan de bedevaart naar Wahlwiller besproken, waar de Heilige Quirinus, zoals ook insommige andere bedevaartsoorden, werd vereerd. De pijp die in dat artikel werd afgebeeld is aantoonbaar bij Trumm-Bergmans in Weert gemaakt, omdat exemplaren van deze pijp bij de verplaatsing van de oven gevonden zijn. Des te verbazender is het dan ook als precies dezelfde pijp in Höhr-Grenzhausen, nabij het Südfriedhof, gevonden blijkt te zijn. (complete artikel in blad).