Industrie en ondernemerschap in Weert, 1830-heden

 

Op vrijdagmiddag 15 juli 2022 organiseert de LGOG/ SHCL Commissie voor Geschiedenis van Ondernemers en Ondernemingen in Limburg (COOL) samen met de Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘De Aldenborgh’ een symposium over industrie en ondernemers in Weert.

 

Plaats: Paterskerk, Biest 43, 6001 AP Weert. Inloop vanaf 13:00 uur.

https://www.paterskerk.nl/. Er is extra parkeerruimte beschikbaar op het naastgelegen terrein van het Franciscus Huis Weert, Biest 43A, 6001 AP Weert.

https://www.franciscushuisweert.nl/

 

Vanwege de capaciteit van de zaal en de catering dient u zich vooraf aan te melden. Details staan hieronder.

 

 

Programma:

 

13.00-13.25    inloop en koffie + boekentafel

 

13.25-13.30     Welkomstwoord door de voorzitter van COOL, Ernst Homburg

 

13.30-13.55    Theo Schers: Nijver aan water en spoor.

 

13.55-14.20    John Caris: Drieluik Drukkerij Emmanuel Smeets.

 

14.20-14.45    Bert van Laer: Brouwerijen in het Weerterland.

 

14.45-15.10    koffie/ thee pauze + boekentafel

 

15.10-15.35    Jos Engelen: Pijpenfabriek Trumm-Bergmans in Weert en de oven: Industriëel Archeologisch Monument

 

15.35-16.00    Eric van Royen: Bouwonderneming Wilma: het levenswerk van Harrie Maas.

 

16.00-17.00    slotdiscussie en borrel (bij aankomst ontvangt ieder 1,5 munt voor de consumptie na afloop).

 

Deelname aan het symposium is voor LGOG-leden gratis. Voor niet-leden van het LGOG bedragen de deelnamekosten € 10,- Dit bedrag dient gelijktijdig met de aanmelding te worden voldaan op bankrekeningnummer NL13 INGB 0001 0378 80 ten name van LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) te Maastricht onder vermelding van: "Symposium COOL".

 

Aanmelden kan tot en met 8 juli via dit aanmeldformulier. Plaatsing op de deelnemerslijst geschiedt in volgorde van aanmelding en betaling.

Voor eventuele vragen, contacteer: e.homburg@maastrichtuniversity.nl

Voor last-minute vragen op de ochtend van 15 juli, bel 06-2709 4532.

Zie ook: Symposium ''Industrie en ondernemerschap in Weert, 1830-heden - Koninklijke LGOG