Trumm Bergmans

Deze pagina's zijn in bewerking, er wordt momenteel gewerkt aan het digitaliseren van het beschikbare materiaal.

 

Alle inhoud en afbeeldingen uit het Archief Trumm & Bergmans zijn vrij te gebruiken onder vermelding van : ' http://www.tabakspijp.nl/archief/trumm-bergmans/  (Collectie Familie Bergmans, Weert) ' . 


Trumm & Bergmans, fabrikanten van kleipijpen, werd in 1846 in Maastricht opgericht door Jacob Trumm. In 1855 werd de productie verplaatst naar Weert. De fabriek stond nabij de Biesterbrug langs de Zuid-Willemsvaart.

 

In 1856 huwde Jacob in Weert met Maria Ida Bergmans uit het nabij gelegen Bree (België). Vanaf 1878-1880 werden ook houten pijpen vervaardigd en in 1933 had die in zijn geheel de kleipijpenproductie verdrongen.

 

In dit Trumm & Bergmans archief zijn een aantal unieke documenten ondergebracht uit de privé verzameling van de familie Bergmans. Onze dank gaat uit naar het ter beschikking stellen van deze prominente stukken door alle betrokkenen. Het archief zal in de komende tijd worden aangevuld met documenten, gereedschappen en kleipijpen.

 

 

Op de website van Het Erfgoedcluster Weert (een gemeentelijke organisatie die het Gemeentearchief Weert en het Gemeentemuseum Jacob van Horne omvat) is meer te lezen over de kleipijpenoven van de firma Trumm & Bergmans. Dit Rijksmonument staat aan de Noordkade nabij nr 52 langs de Zuid-Willemsvaart.

 


Correspondentieboek 1915-1916

Het correspondentieboek uit de periode 1915-1916 (259 pagina’s) bevat doorslagen van carbonpapier waarmee voor de administratie onder meer werd vastgelegd wat aan leveranciers, afnemers en fabrikanten was toegezonden, besteld of afgesproken.

De doorslagen zijn veelal slecht leesbaar. Dit is mede veroorzaakt door het hergebruik van het carbonpapier waardoor de kwaliteit van de afdruk (doorslag) minder werd en deels door de ouderdom en kwaliteit van de flinterdunne doorslagen. Voor de volledigheid zijn alle pagina’s hier weergegeven. Enkele ontbrekende paginanummers zijn ook in het originele exemplaar niet meer aanwezig. 

 

Klik hier voor het Correspondentieboek 1915-1916

 

Voorbeelden correspondentieboek
Voorbeelden correspondentieboek

Kasboeken

Er zijn drie Kasboeken bewaard gebleven uit de perioden 1847-1869 (288 pagina’s), 1878-1883 (463 pag.) en 1917-1921 (318 pag.). Hierin staan chronologisch de namen en woonplaatsen van de afnemers, het aantal geleverde pijpen, een omschrijving van het model en de verkoopprijs. 

Het transcriberen van de oudste teksten kan wat problemen opleveren. De vroegste door Jacob Trumm geschreven posten zijn een combinatie van Duits dialect, Frans en Nederlands waarbij Nederlandse woorden op Duitse wijze zijn geschreven. Ook is er invloed van Limburgse dialecten terug te vinden. De pagina’s in de boeken zijn na sluiting van de fabriek aangebracht. Hierbij zijn in het oudste kasboek abusievelijk de nummers 180-199 overgeslagen.

Kasboek 1847-1869

Het kasboek dat de periode 1847-1869 omvat is via onderstaande link te bekijken

 

Kasboek 1847-1869

 

Kasboek 1878-1883

Het kasboek dat de periode 1878-1883 omvat is via onderstaande link te bekijken

 

Kasboek 1878-1883

 

 

Kasboek 1917-1921

Het kasboek dat de periode 1917-1921 omvat is via onderstaande link te bekijken.

 

Kasboek 1917-1921

 

 Orderboek

Hier vindt u een gedigitaliseerde versie van het orderboek uit de periode 1915-1921 dat bewaard is gebleven. In dit boek zijn bestellingen van pijpen en andere producten opgetekend, soms met prijzen en/of specifieke voorwaarden

Kleipijpen

Hier treft u een overzicht van de verschillende modellen kleipijpen (in voorbereiding).

 

 

 Vormen en productiemiddelen

Hier treft u een overzicht van de verschillende pers- en giet vormen van Trumm Bergmans.

(in voorbereiding)

Overzicht van Pers- en Giet Vormen

Bruyere- en gezondheidspijpen

Hier treft u een overzicht van de bruyere en gezondheidspijpen van Trumm Bergmans

(in voorbereiding)

Overzicht ModellenDe Kleipijpenoven

Een belangrijk stuk erfgoed wordt gevormd door de Kleipijpenoven zoals die in Weert bewaard is gebleven.

Publicaties

Over de geschiedenis van de firma zijn diverse interessante publicaties gedaan. In dit hoofdstuk een overzicht. Fotogallerij

Diverse losse foto's van verschillende Trumm Bergmans produkten, stukken en anderszins

Overig

Een catalogus van de Duitse firma 'Lügumkloster Pfeifenfabrik C.H. Bock Söhne' uit het Noord Duitse Lügumkloster waarin een aantal modellen van Trumm Bergmans zijn opgenomen (pagina nrs 61 en 62).

Opvallend is de kenmerkende TB plakker op de steel