Verslag Ruil-en Determinatie dag Boskoop 2017

Voor mijzelf is de grote passie voor het verzamelen in een stroomversnelling gekomen toen ik in de jaren 70 als klein ventje met een blikje met daarin mijn mooiste vondsten een presentatie- en determinatie middag voor kleipijpen in Zoeterwoude bezocht. Dat was mooi zeg ! Een van de PKN-ers van het eerste uur, Hans van der Meulen vertelde daar over kleipijpen. Aan een gammel tafeltje gezeten haalde ik vervolgens het deksel van het blikje en liet ik trots mijn 'top' vondsten zien, en dat was het begin van een waanzinnige hobby! Nu, bijna 40 jaar later is de sensatie van het zoeken en verzamelen alleen maar verder toegenomen.... 

En dan hoop je dat je dit aan anderen door kan geven die zich op dezelfde manier deze zaterdag 6 Mei 2017 zullen herinneren, tijdens de PKN Ruil-en Determinatiedag in Boskoop. Een halfjaarlijks evenement van de PKN om dit stukje uniek Nederlands erfgoed onder de aandacht te brengen en elkaar te stimuleren in verder onderzoek en verzamelen.

 

Het lokale Boomkwekerij museum had een fraaie ruimte ter beschikking had gesteld, die van alle koffie- en snack behoeften was voorzien, en samen met een stuk of 10 collega PKN-ers waren de ruil-, verkoop- en determinatie tafels ingericht.

 

De gronden van de vele tuinderijen en kwekerijen rond Boskoop zijn uiterst rijk aan vooral gouds pijpenmateriaal dat daar de afgelopen 4 eeuwen stelselmatig met stadsafval op de landerijen terecht kwam. De verwachtingen waren dus hooggespannen.

Om klokslag 10 uur meldde de eerste bezoeker zich bij het prachtig gelegen boomkwekerij museum langs de Reijerskoop. Op de racefiets gekomen toverde deze meteen een fraai vaasmodel pijp, gemaakt ter ere van de vrede van Aken uit de sport trui. En vanaf dat moment was het druk. Vooral in de ochtenduren was de determinatie tafel waar Bert en Lia zich uitgebreid en enthousiast over de aangeboden vondsten bogen continu bezet. 


Het meegebrachte materiaal was velerlei. Van een enkele losse kop tot een 20 liter emmer vol, vondsten uit de buurt maar ook van verder weg, kinderen die hun topstukken in een doosje met watten op tafel zetten en eigenaars van complete pijpenrekken die nu toch wel eens wilden weten wat ze al die jaren aan de muur hebben hangen.

De meeste vondsten lieten zich goed determineren maar er was ook het een en ander dat toch weer nieuw en onbekend was, en verdere studie en vergelijking nodig en mogelijk maakt. 

 

Heel opmerkelijk was ook een complete bloempot die uit een vuilniszak getoverd werd : volgens de eigenaar al zeker een tiental jaren een decoratie stukje in zijn tuin waar als versiering een aantal pijpenkoppen in gelegd was. Hiertussen een heel fraai en bijzonder 'dubbelgezicht' uit ca 1710 !

Behalve determineren kon er ook verkocht en geruild worden. Op een aantal tafels was door verschillende donateurs een enorme veelheid aan pijpen- en gerelateerd materiaal uitgestald voor de verkoop of ruil. Van vroege bodemvondsten tot recente producten uit ons land, maar ook uit veel omliggende landen. Voor iedere verzamelaar was er wel wat te vinden. Opvallend waren dit jaar de enorme hoeveelheid interessante dubbele bodemvondsten waarin flink gegrasduind kon worden en overigens ook momenteel het een en ander op Catawiki wordt aangeboden.

 

Tevens relatief veel pijpmakers materiaal. Een deel hiervan was tezamen met oude pijpenvoorraad van een van de laatste Goudse pijpenfabrikanten (Van der Want/Zenith) door de familie van der Want aangeboden om de PKN te ondersteunen. Een geweldige geste waar we enorm dankbaar voor zijn ! Hierbij ook een bijzonder aantal zogenaamde 'stoppers' waarvan er nog steeds een aantal exemplaren voor geintereseerden beschikbaar is (even contact opnemen via info@tabakspijp.nl ).

 

Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn er in totaal circa 50 bezoekers geweest, waaronder ook weer een aantal zeer jeugdige verzamelaars. Locatie en aanbod waren enorm geslaagd en speciale dank gaat nogmaals uit naar vooral Bert en Lia voor hun determinatie inzet, vaste organisator Arthur voor de wederom voortreffelijke organisatie, Nel Pellekooren van het museum en alle anderen die hun bijdrage hebben geleverd aan deze zeer gezellige en geslaagde dag !

 

Een tweetal video impressies