Vergeten Glorie:

De economische ontwikkeling van de Nederlandse kleipijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw met speciale aandacht voor de export

 

Proefschrift

 

ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht,

op gezag van de rector magnificus, prof. dr. H.R.B.M. Kummeling.

 

Klik op de afbeelding om het document in te zien

Klik op de afbeelding om het document in te zien