Pijp van de maand februari

In het pas uitgekomen jaarboek 2023 van de PKN is een artikel opgenomen over pijpen met afbeeldingen gerelateerd aan Napoleon: 'Napoleon, een geliefd icoon’.

Recent kwam er nog een ‘Napoleonpijp’ boven water die de moeite waard is om hier te tonen. 

 

De pijp  is vermoedelijk evenals de pijp die in het artikel in het jaarboek 2023 (afb. 24) afgebeeld is, opgenomen in de catalogus van de firma Müllenbach & Thewald uit Höhr, uit het tweede kwart van de 19e eeuw. De tekening in de catalogus wijkt in geringe mate af van de voorstelling op de pijp (de kanonsloop onder de vlag staat niet op de tekening) en dat maakt dat de toeschrijving aan de firma Müllenbach & Thewald niet helemaal zeker is. Of we hier dus te maken hebben met een tekening waar de tekenaar zijn vrije interpretatie heeft weergegeven of dat de pijp toch aan een andere firma moet worden toegeschreven is niet helemaal duidelijk. Echter slechte tekeningen in catalogi komen vaak voor en dat is de reden om deze pijp toch toe te schrijven aan Müllenbach & Thewald.

 

 

 

 

Pipe of the month februari

In our newly published yearbook 2023, an article is included about pipes with representations and images related to Napoleon titled: 'Napoleon a popular icon'.

Recently another 'Napoleon pipe' surfaced which we will shown here.

 

The manufacturer of this pipe is most likely the same as the one published in the article (fig. 24), namely Müllenbach & Thewald from Höhr , dating from the second quarter of the 19th century. The catalogue image only differs slightly from the actual pipe (the cannon barrel which is visible under the flag is not shown in the catalogue) which makes that we cannot attribute the pipe to M&T for sure. Either the catalogue drawing was not done that accurate or the actual pipe was made by another company. Inaccurate catalogue representations are not uncommon and therefor Müllenbach & Thewald seems a highly likely provenance.
Pijp van de maand januari

De eerste pijp van de eerste maand in het nieuwe jaar is een bijzondere kleipijp van Tsjechische afkomst. De pijp is gemaakt door de beroemde pijpenmaker Karol Zachar. Van deze maker is het complete modellen bestand bekend. Uit de catalogus (https://www.tabaks pijp.nl/archief/archief-catalogi-fabrikanten/) blijkt dat er slechts vier figurale modellen gemaakt zijn. Deze hebben afbeeldingen van een Turkenkop, Napoleon, een Hertenkop en deze Faust. De overige modellen hebben voornamelijk het typische ‘Schemnitz’ model, of zijn afgeleid van modellen van meerschuim pijpen.

 

In het geval van deze pijp gaat het om een fijn uitgevoerd mannen portret met lang golvend haar, een snor en een baardje, met op het hoofd een middeleeuws aandoende hoed met een grote veer. Deze pijp wordt in de catalogus van Zachar aangeduid als ‘Faust Kopf’. 

 

Van dit model zijn voor zover bekend geen fysieke exemplaren aanwezig in bekende collecties. Het is samen met de Napoleonpijp één van de zeldzaamste pijpen gemaakt door Zachar.

 

De pijp is uitgevoerd in fijne rode klei met aan de ene zijde een scherp merk met de naam: ZACHAR K. SELMECZ, en aan de andere zijde het stadswapen van Schemnitz. De lengte van de pijp is 5,7 cm, de breedte 4,5 en de hoogte 5,4 cm.

 

 

 

Pipe of the month january

This first highlighted pipe of the first month of the new year is a special clay pipe made in the Czech republic. It was made by the famous pipe maker Karol Zachar. The entire assortment this pipe maker had is available from his catalogue at /www.tabaks pijp.nl/archief/archief-catalogi-fabrikanten/. From this catalogue we can see that only four different figural pipes were made by him, which represent 'a Turc', 'Napoleon', a stag's head and this one, named 'Faust'. The other models are shaped according to the typical 'Schemnitz' model, or were copies of meerschaum pipe models.

 

The Faust pipe is a delicately shaped face of a man with long hair, a moustache and a short beard, wearing a medieval type hat with a large feather. This pipe can be found in Zachar's catalogue under the name 'Faust Kopf'. 

 

This one, together with the Napoleon pipe is probably one of Zachar's most rare products, as no examples are known in any of the famous collections.

 

The pipe is made from fine red clay with on one side a very sharp mark carrying Zachar's name: ZACHAR K. SELMECZ and on the other side a city crest of Schemnitz. The pipe measure 5,7 cm in length, is 4,5 cm wide and has a height of 5,4 cm.