Bijzondere objecten geveild op 26 october 2019 tijdens PKN dag

Tijdens de aanstaande jaarlijkse PKN dag welke op 26 october 2019 in Ommeren plaatsvindt, wordt ook weer een PKN veiling van tabacologische objecten gehouden. Voor deze veiling hebben we een aantal bijzondere objecten aangeboden gekregen waarvan we hier reeds een vooraankondiging doen.

 

Het betreft vormen en stoppers welke eigendom waren van wijlen Jo Bergmans, mede-eigenaar van de kleipijpenfabriek Trumm-Bergmans (1846-1923) te Weert en door de erven op de PKN veiling aangeboden worden wegens verhuizing/ruimtegebrek.

 

Op de onderstaande foto's zijn de verschillende te veilen lot nummers aangegeven met daarbij de betreffende minimum-of startprijs in euro's.

 

Datum veiling: zaterdag 26 oktober 2019 om 15.15-16.45 uur

Streekmuseum Baron van Brakell, Provincialeweg 21, Ommeren