Pijp van de maand februari

In het pas uitgekomen jaarboek 2023 van de PKN is een artikel opgenomen over pijpen met afbeeldingen gerelateerd aan Napoleon: 'Napoleon, een geliefd icoon’.

Recent kwam er nog een ‘Napoleonpijp’ boven water die de moeite waard is om hier te tonen. 

 

De pijp  is vermoedelijk evenals de pijp die in het artikel in het jaarboek 2023 (afb. 24) afgebeeld is, opgenomen in de catalogus van de firma Müllenbach & Thewald uit Höhr, uit het tweede kwart van de 19e eeuw. De tekening in de catalogus wijkt in geringe mate af van de voorstelling op de pijp (de kanonsloop onder de vlag staat niet op de tekening) en dat maakt dat de toeschrijving aan de firma Müllenbach & Thewald niet helemaal zeker is. Of we hier dus te maken hebben met een tekening waar de tekenaar zijn vrije interpretatie heeft weergegeven of dat de pijp toch aan een andere firma moet worden toegeschreven is niet helemaal duidelijk. Echter slechte tekeningen in catalogi komen vaak voor en dat is de reden om deze pijp toch toe te schrijven aan Müllenbach & Thewald.

 

Op de pijp staat Napoleon als keizer met een tweekantige steek in een soort poort van lauwertakken. Onder zijn voeten is de Napoleontische adelaar weergegeven. Aan weerszijden zijn vaandels met daarop een dubbele adelaar, lansen, trompetten, degens en een bijl afgebeeld. Aan weerszijden is deze omlijstende versiering aan de onderzijde voorzien van lauwertakken en twee kanonnen. Allemaal verwijzingen naar Napoleon als legeraanvoerder.

 

De pijp heeft een hoge, zich aan de bovenzijde verbredende cilindrische ketel en is zwart gebakken. Het model is een Oost-Europees model en atypisch voor pijpen uit het Westerwald. Of deze pijp door Müllenbach & Thewald zelf gemaakt is of dat deze firma ook handelde met dit soort pijpen, die gekocht werden in Oost-Europa, of mogelijk in Ruhla (Duitsland) of omgeving, is onbekend.

 

Pipe of the month february

In our newly published yearbook 2023, an article is included about pipes with representations and images related to Napoleon titled: 'Napoleon a popular icon'.

Recently another 'Napoleon pipe' surfaced which we will shown here.

 

The manufacturer of this pipe is most likely the same as the one published in the article (fig. 24), namely Müllenbach & Thewald (M&T) from Höhr , dating from the second quarter of the 19th century. The catalogue image only differs slightly from the actual pipe (the cannon barrel which is visible under the flag is not shown in the catalogue) which makes that we cannot attribute the pipe to M&T for sure. Either the catalogue drawing was not done that accurate or the actual pipe was made by another company. Inaccurate catalogue representations are not uncommon and therefor Müllenbach & Thewald seems a highly likely provenance.

 

Napoleon is depicted standing, as emperor with the dual cocked head in what seems to be an arch of laurel branches. Beneath his feet the Napoleontic eagle and on both sides banners with a dual headed eagle, lances, trumpets, swords and an axe. Underneath the decorative arch we can see laurel branches and two cannons, all referring to Napoleon the army general.

 

The pipe has a high cylindric shaped bowl and is fired black. The model is typical for Eastern European pipes and not very typical for pipes from the Westerwald region where M&T was located. Whether M&T made the pipe themselves or resold it from another manufacturer in Eastern Europe or possibly Ruhla (Germany) or surroundings is unclear. 


Een uitgebreid artikel in het PKN Jaarboek 2023 (boven).

 

Afbeelding van een Napoleon pijp uit de catalogus van M&T (links).Pijpen van voorgaande maanden