Pijp van de Maand October 2017

 

Het Metalen kruis 1830-1831 is een Nederlandse medaille die in 1831 is toegekend aan diegenen die in de zogenaamde '10 daagse veldtocht', een poging van Koning Willem I om met zijn leger de Belgische revolutie te onderdrukken.

 

Op 12 september 1831 is bij Koninklijk besluit aangenomen dat een ieder die in de militaire operaties tegen de Belgen in 1830 en 1831 actief was geweest een aandenken  kreeg in de vorm van een metalen kruis. Deze bronzen kruizen waren gemaakt van wapens die in de Slag om Hasselt op 8 augustus 1831 veroverd waren. 

 

Het kruis heeft een viertal armen met een gekroonde W omringt door een guirlande. Op de andere zijde is dezelfde guirlande afgebeeld met de jaartallen 1830 en 1831. In de verschillende armen van het kruis lezen we de tekst 'TROUW AAN KONING EN VADERLAND'.

 

Gedurende de tweede helft van de 19e eeuw zijn er in Gouda door diverse producenten pijpen gemaakt ter herdenking van de tien daagse veldtocht. Verschillende modellen en variaties zijn bekend en de meeste van hen lijken te zijn gemaakt tussen ca 1856 en 1881 ter gelegenheid van het 25 jarig, resp. 50 jarig jubileum van deze gebeurtenis.

 

 

De pijp van deze maand is een rondbodem met lobben, gemaakt door een onbekende maker. De ketel bevat de afbeelding van een medaille met een gekroonde W op de linkerzijde, en een afbeelding van dezelfde medaille maar dan met de jaartallen 1830 en 1831 op re rechterzijde. Op een tekstlint tegen de bovenrand van de ketel lezen we 'TROUW AAN KONING EN VADERLAND'

 

In het recent verschenen nieuwe 'Journal of the Academie Internationale de la Pipe', volume 9, 2016, is een uitgebreid artikel van Bert van der Lingen opgenomen waarin meer gedetailleerde informatie over de historie van deze en ook andere pijpen met hetzelfde thema.

 

Referenties :

(1) Clay tobacco pipes and songs related to the Metal Cross of 1831 - Bert van der Lingen, JAIP vol 9, 2016

 

- Collectie EK.

 

Pipe of the Month October 2017

The Metal Cross 1830-1831 is a Dutch medal which was awarded in 1831 to those who had participated in the so called ‘Ten Days Campaign’, an attempt by the Dutch king Willem I to suppress the Belgian revolution by force of arms. 

 

It was decided on September 12th, 1831 by Royal Decree that whomever had participated in the military operations against the Belgians in 1830 and 1831 would receive a remembrance in the form of a Metal Cross. These bronze crosses were made from weapons captured in the Battle of Hasselt on August 8th, 1831. 

It is a four-armed cross with a crowned W in a garland. The reverse side has the same garland but with the years 1830 and 1831 mentioned.  In the arms of the cross the text TROUW AAN KONING EN VADERLAND (Loyalty to King and Fatherland).

 

In the second half of the nineteenth century several Gouda pipe makers produced pipes to commemorate the Ten Days Campaign. Multiple models and variations are known and most of these pipes seems to have been made around 1856 and 1881 on the occasion of the 25th and 50th anniversaries.

 

The pipe of this month is a heelless model with lobes, made by an unknown Gouda pipemaker. The bowl has a medal with a crowned W on the left side and a Metal Cross with 1830 and 1831 on the right. On a ribbon below the rim of the bowl we read ‘TROUW AAN KONING EN VADERLAND’.

 

In the Journal of the Academie Internationale de la Pipe, volume 9, 2016, a detailed article by Bert van der Lingen address more detail and different models that were made with the same theme.

 

 

References :

(1) Clay tobacco pipes and songs related to the Metal Cross of 1831 - Bert van der Lingen, JAIP vol 9, 2016

 

 

 

 

- Collection EK

  

 

 

 


                    Pijpen van voorgaande maanden