Pijp van de maand september

Pipe of the month september


Deze keer een portretpijp van de firma Julius Wingender & Co uit Höhr (thans Höhr-Grenzhausen in het Westerwald) met het gezicht van Prins Hendrik von Mecklenburg-Schwerin (1876-1934). Hendrik was de derde zoon van groothertog Frederik Frans II van Mecklenburg-Schwerin en diens derde echtgenote prinses Marie van Schwarzburg-Rudolstadt. Op 7 februari 1901 trouwden Prins Hendrik en Koningin Wilhelmina. Hendrik en Wilhelmina waren familie van elkaar. Hendriks betovergrootouders tsaar Paul I en diens vrouw Maria Fjodorovna waren tevens de overgrootouders van Wilhelmina. Het huwelijk tussen Hendrik en Wilhelmina was niet erg gelukkig. Hun enige dochter prinses Juliana zou na de Tweede Wereldoorlog Koningin worden.

 

Het huwelijk tussen Hendrik en Wilhelmina was ook in Duitsland een gebeurtenis die heel belangrijk gevonden werd en waarvan de kranten volstonden. Het is dus niet vreemd dat een Duitse firma een portretpijp van Hendrik vervaardigd heeft.

 

Opvallend is dat in de catalogus van Julius Wingender de naam van Hendrik als Hendrick geschreven is, terwijl op de pijp de naam, als intaglio stempel, wel correct gespeld is. In de catalogus van Wingender is te zien dat deze firma een heel aantal portretpijpen van hoogwaardigheidsbekleders heeft gemaakt, zoals ondermeer Koningin Victoria, Koning Edward VII, Gladstone en Baden-Powell. Veel van dit soort pijpen waren bestemd voor de Engelse markt.

 

Aan de afdruk op de steel is te zien dat daar, voor de bevestiging van de steel, een vernikkeld messing busje zat.

 

 

This month we highlight a figural pipe from the Julius Wingender & Co company from Hohr (today Hoher-Grenzhausen in the German Westerwald region), which depicts Prince Hendrik of Mecklenburg-Schwerin (1876-1934). Hendrik was the third son of grand duche Frederik Frans II of Mecklenburg-Schwerin and his third wife, princess Marie of Schwarzburg-Rudolstadt. On february 7th 1901, Hendrik married queen Wilhelmina. They were relatives as they shared great grandparents in czar Paul I and his wife Maria Fjodorovna.

Hendrik and Wilhelmina did not have a very happy marriage. Their only daughter princess Juliana would become the queen of the Netherlands after the second world war.

 

The marriage between Hendrik and Wilhelmina was not only a major event in the Netherlands, but also in Germany, where it was a popular topic in the newspapers. It's therefore not strange that a German company would make a pipe depicting Hendrik.

 

In the Julius Wingender catalogue, Hendrik's name is written as Hendrick, while the pipe it is mentioned as Hendrik. In addition to Hendrik, Wingender has made multiple figural pipes depicting various famous people like Queen Victoria, King Edward VII, Gladstone and Baden Powell. Many of these pipes were targetting the English market.

 

As can be seen by the inprint in the stem, the pipe had a nickel tube to attach the mouthpiece.

 
Pijpen van voorgaande maanden