Pijp van de Maand Juni 2018

 

Vaak wordt de Duitse productie van kleipijpen afgedaan als simpel en niet origineel. Dat doet geen recht aan wat er allemaal aan originele pijpen in Duitsland gemaakt is. We hoeven alleen maar te denken aan de artikelen van Ron de Haan over Ruhla om te weten dat daar bijzondere pijpen gemaakt zijn. Maar ook in het Westerwald zijn bij sommige firma’s interessante en originele pijpen gemaakt, zoals bij Schilz-Müllenbach, Müllenbach und Thewald en bij Julius Wingender in het tegenwoordige Höhr-Grenzhausen. Waarom velen denken dat er in het Westerwald weinig origineels gemaakt is komt doordat de productie daar tot ver in de 20e eeuw voortgezet is. In die tijd was de gehele pijpennijverheid op zijn retour en werd er inderdaad alleen nog maar voor het goedkoopste segment in de pijpenmarkt geproduceerd. De productie in het Westerwald was goedkoop en in deze tijd van industrialisatie, werden er door handelsfirma’s grote aantallen pijpen besteld voor de arbeiders in de fabrieken in bijvoorbeeld Amerika. 

 

Maar in de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw zijn er weldegelijk naast veel goedkope simpele pijpen ook fraaie exemplaren vervaardigd.

 

 

De hier afgebeelde pijp van de firma Julius Wingender uit Höhr is een prachtig voorbeeld van de kwaliteitspijpen die ook werden gemaakt. De firma Julius Wingender in Höhr was reeds vanaf 1796 actief als een van de vele keramiek- en pijpenfabrieken in het Duitse Westerwald en was een firma die veel fraais op de markt gebracht heeft. De hier afgebeelde pijp is vermoedelijk aan het eind van de 19e eeuw gemaakt en staat afgebeeld op pagina 17 (Nr. 162) in de verkoopcatalogus uit 1890-1920 die sinds kort op onze website staat. 

 

Foto Arjan de Haan, collectie Ruud Stam.

 

Pipe of the Month June 2018

 

 

Unfortunately to often the German clay pipe production is being regarded as 'simple' and 'non original'. This definitely does not do justice to the many clay pipe products that were made in Germany. Ron de Haan's articles about the products from Ruhla for instance are a clear testimony of the very remarkeable pipes that were made there. But also in the Westerwald region several companies produced very interesting and original designs, many examples from for instance Schilz Müllenbach, Müllenbach and Thewald and Julius Wingender are well known. The reason for the Westerwald's image of lacking originality is that the production in this region continued until late in the 20th century. During the last decades the production mainly focussed on the low, cheap segments of the pipe market. This was mainly caused by the fact that the production in the Westerwald region was cheap, and during these years of industrialisation, large bulk orders were placed to provide cheap supply to factory workers in for instance the USA.

 

In the beginning of the 19th century and early years of the following century, the production of high quality and original pipes was still taking place.

 

This months featured pipe is made by the company Julius Wingender from Höhr and is a beautifull example of the quality pipes that were still made there.

The company Julius Wingender was allready established in 1796, and one of the many ceramics and pipe factories in the German Westerwald. The pipe featured here is probably made during the last years of the 19th century and is depicted in the companies catalogue on page 17 (nr 162), which is digitally available in our on line Catalogue archive on this website

 

Foto Arjan de Haan, collectie Ruud Stam

  

 

 

 


                    Pijpen van voorgaande maanden