Pijp van de Maand Augustus 2019

 

Deze maand een pijpje van bescheiden formaat met ovale ketel en een slingerend takje met gestileerd blad als decoratie. Afgebeeld is een miniatuurpijpje dat gemaakt werd als curiositeit. De lengte bedraagt slechts 6,5 centimeter en de hoogte van de ketel 1 centimeter.

 

Deze pijpjes waren niet bedoeld om als tabakspijp te gebruiken maar werden voornamelijk gemaakt als decoratieartikel en souvenirpijpjes. Ze konden opgehangen worden in speciale pijpenrekjes of in een kleine pijpenstandaard te pronk worden gezet. De verkoop gebeurde veelal in doosjes per zes stuks. Wat dit pijpje bijzonder maakt is dat er, ondanks de minimale ketelinhoud, uit gerookt is. 

 

Productiecentrum: Gouda, Firma De Jong & Co(?), 1920-1960. 

Collectie Steven van Haaren, foto’s Bert van der Lingen.

 

Bron: Loeff, K., 1991, ‘Miniatuurpijpjes’. PKN 13(52), p. 289-300.  

Dit artikel kunt u lezen op onze website onder Publicaties – PKN blad (Archief eerdere jaargangen PKN blad) of direct via deze link http://anyflip.com/dpcc/efmp/ 

 

Pipe of the Month August 2019

 

This month a pipe of very modest dimensions with an oval shaped bowl and floral motive. This is a so called 'miniature' pipe which was made as a souvenir or curiosity. The total length is only 6,5 cm and the bowl height is 1 centimeter.

 

These pipes were not made for smoking, they were mainly meant as a decorative item or souvenir. Special wall hangers were made for these type of pipes and even miniature pipe stands. They were mostly sold in boxes in groups of 6. What makes this pipe special is the fact that despite it's small size, it has oddly been smoked. 

 

Produced : Gouda, Firma De Jong & Co(?), 1920-1960. 

Collection Steven van Haaren, photos Bert van der Lingen.

 

Source: Loeff, K., 1991, ‘Miniatuurpijpjes’. PKN 13(52), p. 289-300.  

This article you can read in the publications archive on our website :  http://anyflip.com/dpcc/efmp/ 

 


Hierboven een voorbeeld van een doosje van de firma Goedewaagen uit Gouda. Rechts hiernaast een plateel pijpenrekje speciaal voor miniatuur pijpjes. Hieronder een doosje van de firma De Jong. 

 

 

 


Pijpen van voorgaande maanden