Pijp van de Maand Februari 2019

 

In het begin van de 18e eeuw zijn verschillende pijpen met apen gemaakt. De meest bekende is de pijp met op de steel KEES MAET en op de ketel aan de ene kant een rokende en aan de andere kant een uit een fles drinkende aap. Van deze pijp zijn vele varianten bekend.

 

Tabakswinkels hadden in de 17e eeuw soms een uithangbord met een rokende aap. Waarschijnlijk omdat zowel tabak als aapjes uit Zuid-Amerika kwamen. Een drinkende aap stond voor de vrolijke dronk.

 

Een geheel andere pijp met twee apen is de hier afgebeelde pijp. Aan de ene kant een op een touw schommelende aap en aan de andere kant een dansende aap met een hoed op. Dansende apen op schilderijen symboliseren de ijdelheid, onnozelheid en de dwaasheid van de mens. Mogelijk verwijst deze pijp naar rondtrekkende gezelschappen op kermissen met apen die kunstjes vertoonden.

 

De hier afgebeelde pijp is in Gouda gevonden en is in de periode 1700-1720 te dateren. Het schilderij met apen is uit het atelier van David Teniers de Jonge. 

 

Literatuur:

Faas, C., 1989. Steelinformatie bij twee 18e-eeuwse versierde pijpenkoppen. PKN 12 (47), p. 146-148.

Faas, K., 2013. Avoes en Avous . PKN 36(140), p. 6-7.

Smiesing, P., 1989. Pijpenkoppen van Wittenburg. PKN 12 (47), p. 164-171.

Smiesing P., 1991. Een misleidende tekst op een pijpensteel. PKN 14 (54), p. 338.

 

Pipe of the Month February 2019

 

In the early parts of the 18th century, various pipes with decorations of monkeys were made. The best known is a pipe with the text 'Kees Maet' on the stem and a smoking monkey on one side of the bowl, and a drinking monkey on the other side. Many variations are known. 

 

Tobaccoshops sometimes carried a sign with a smoking monkey. Most likely because both tobacco and monkeys came from South America. Drinking monkeys generally represented a  cheerful drink.

 

A completely different 'monkey' pipe is highlighted this month. On one side of the bowl we see a monkey swinging on a rope, and on the other side a dancing monkey wearing a hat. Dancing monkeys on paintings generally symbolise the vanity, simple mindedness and foolishness of man.

 

This pipe possibly references the theatrical tours on fairs and local events that often carried monkey doing tricks. 

 

This months pipe was found in the city of Gouda and can be dated between 1700 and 1720. The painting with the monkeys is from the workshop of David Teniers the younger.

 

Literature:

Faas, C., 1989. Steelinformatie bij twee 18e-eeuwse versierde pijpenkoppen. PKN 12 (47), p. 146-148.

Faas, K., 2013. Avoes en Avous . PKN 36(140), p. 6-7.

Smiesing, P., 1989. Pijpenkoppen van Wittenburg. PKN 12 (47), p. 164-171.

Smiesing P., 1991. Een misleidende tekst op een pijpensteel. PKN 14 (54), p. 338.

 

  

 

 

 


                    Pijpen van voorgaande maanden