Pijp van de Maand Augustus 2020

 

Deze maand een weinig bekende pijp van de Goudse firma Jan Prince en Cie, die tot 1898 actief is geweest.

 

De afbeelding op de pijp is die van een pijprokende man, staande voor  een drietal tabaksvaten aan de rechterzijde, en een tabakspot met de tekst 'RAPPE' op de linkerzijde. Op de grond en naast de tabakspot afbeeldingen van rollen tabaksbladeren ('karotten') en in de verte een zeilschip.

Op de voorzijde van de ketel is onder de rand een kroon afgebeeld.

 

De steel is versierd met bladertakken en bloemknoppen.

 

De gebogen steel doet vermoeden dat de pijp 'gekruld' is geweest, waarschijnlijk was de steel niet geheel maar halfverwege in een knoop gedraaid en is deze afgebroken, maar met de bedoeling om nog wel te roken. De om het uiteinde gedraaide garen zijn namelijk bedoeld om te voorkomen dat de lippen van de roker aan de steel blijven plakken.

 

Langs de bovenzijde van de ketel zien we een tekstlint met daarin de tekst 'JAN PRINCE & CIE GOUDA'. 

 

Deze pijp lijkt afgeleid van een reliefpijp uit de periode 1835-50 met afbeeldingen van 'De Rookende Landman' en 'Bloeiende Pijpenhandel'. Deze versie van Prince is waarschijnlijk een paar decennia later gemaakt, zo tussen 1860 en 1890. Er spreekt een zekere nostalgie uit aangezien in deze periode de kleipijpenindustrie reeds op haar onherroepelijke retour was.  

 

De persmal van deze pijp bevindt zich in de collectie van het 'Pipemuseum'. Opvallend is dat deze persmal een steellengte van 31 cm heeft, waarbij het mondstuk twee keer verplaatst is, waardoor de steellengte ca twee a vier cm korter werd.

 

 

Referenties :

(1) www.pipemuseum.nl, collectie nummer APM 09.618

 

Foto's en collectie EK 

 

 

Pipe of the Month August 2020

 

This month a lesser known claypipe  made by the Company Jan Prince & Cie. in Gouda. This clay pipe factory was active until 1898. 

 

On the right side of the bowl we can see a standing, pipe smoking man, in front of three tobacco barrels. On the left side we tobacco jar with the text 'RAPPE'. On the ground, and next to the tobacco jar several 'karotten' (bundled tobacco leaves) are visible, with in the distance a sailing ship at sea.   

The front of the bowl shows a crown. 

 

The stem is decorated with leaves and flower buds. 

 

Allthough the stem is incomplete, it does seem that this was a so called 'curled' pipe. It was probably not a 'completely curled' stem. It seems like the stem was curled of shaped in a large knot about halfway, but that it was broken. Whether this was done with intention or not is unclear but the yarn which is threaded at the stem was meant to keep the smoker's lips from 'sticking' to the clay when smoking.

 

Alongside the rim of the bowl we see a text banner with the text  'JAN PRINCE & CIE GOUDA'. 

 

This pipe seems to be inspired on a similar decorated pipe from the 1835-50 period with the welknown decorations of the 'De Rookende Landman' ('The smoking man') and 'Bloeiende Pijpenhandel' ('flourishing pipe trade').

This version made by Prince dates between 1860 and 1890. It does reflect the nostalgia of this period during which the clay pipe industry already started down a path of irreversible decline. 

 

The mould for this pipe is in the collection of the  'Pipemuseum'. The length of the stem is 31 cm, but the mouthpiece has been moved twice, making the stem shorter with approximately two to four centimetres. 

 

 

References :

(1) www.pipemuseum.nl, collectie nummer APM 09.618

 

Photos and collection EK 

 

  

 

 

 


Pijpen van voorgaande maanden