Pijp van de Maand January 2020

 

Een pijp gemaakt in Haarlem?

Het is niet altijd makkelijk om een pijp aan een bepaald productiecentrum toe te schrijven. Vooral als de pijp buiten dat centrum gevonden is en geen vergelijkbaar product bekend is. Dat is ook met de hier afgebeelde pijp, die in Amsterdam gevonden is, het geval. 

 

De pijp is gemaakt aan het eind van de 17e eeuw. Het is duidelijk geen Gouds type. Het type versiering sluit wel aan bij versieringen die uit Leiden bekend zijn. Maar in Leiden was de pijpennijverheid, ook de productie van pijpen met versieringen op de ketel, al nagenoeg gestopt toen deze pijp vervaardigd werd. In Amsterdam werden dit soort pijpen nooit gemaakt en bovendien was de productie van pijpen daar eveneens op zijn retour. Gouda, Leiden en Amsterdam kunnen dus als productieplaats van deze pijp worden uitgesloten.

De versiering van de pijp geeft echter wel een aanwijzing. Aan een zijde staat een bloem ( een gestileerde tulp?) afgebeeld en op de andere zijde staat het wapen van Haarlem. Het lijkt dus het meest waarschijnlijk dat deze pijp in Haarlem vervaardigd is.

 

 

Pipe of the Month January 2020

 

This month's featured pipe is possibly made in the city of Haarlem. It's not always obvious to link a pipe to a specific production centre, especially when the location where the pipe was found does not offer any comparable reference. This is the case with this months pipe, which was found in the city of Amsterdam.

 

This pipe can be dated at the end of the 17th century. Clearly not typical to Gouda. The decorations however, do resemble the ones that are known from the city of Leiden. Pipe manufacturing in Leiden however was basically at it's end during the period that this pipe was made. 

In Amsterdam these type of pipes were never made, and in these type of decorations were never made in that city. So Gouda, Leiden and Amsterdam are therefor very unlikely.

The decoration might provide us with a clue. One side of the bowl shows a flower (a tulip ?!) and the other shows the coat of arms of the city of Haarlem. The most plausible explanation therefor seems to be that this product was made in Haarlem.

 Pijp van de maand December 2019


Pijp van de Maand December 2019

 

De pijp van de maand December is een gegoten kleipijp van de firma Zenith met handgeschilderde voorstelling van Markense klederdracht.

 

De verschillende klederdrachten waren een geliefd onderwerp om op gegoten pijpen af te beelden. Op deze vier en een halve centimeter hoge pijp van de Zenith uit Gouda staan twee vrouwen afgebeeld in klederdracht uit Marken. 

 

Ter vergelijking is een historische afbeelding uit de Provinciale Atlas van Noord-Holland bijgevoegd, waarop duidelijk de klederdracht te zien is. In Marken waren er grote verschillen in de klederdracht. De blauwe schort en het kleine witte kapje en de witte klompen zijn ondermeer karakteristiek voor Marken. 

Aan de zijkanten van de pijp staan groene geometrische figuren die in de Art Déco periode vaak te zien zijn op beschilderde gegoten pijpen. De datering van de pijp is rond 1920.  

 

Pipe of the Month December 2019

 

The  pipe of the month December is a slibcast clay pipe made by the company Zenith with a hand painted decor of women wearing local traditional clothes.  

 

Traditional local customary wear was a popular subject for these type of slibcast pipes. This pipe measures 4.5 cm in height and shows two women with traditional wear from the town of Marken (province North Holland). On a separate image from a provincial historic atlas once can clearly see the historic clothing. Differences in clothing between different towns and villages were very common. The blue skirt, the small white headcap and the white clogs were characteristic for Marken.

 

On the left and right side of the bowl we can see two green coloured geometrical forms that were very popular during the Art Deco period on handpainted pipes. This model dates from around 1920.

 

 


Marken vroeger. Op de voorgrond vier vrouwen en een kind in klederdracht. Collectie Provinciale Atlas, Noord-Hollands Archief.

Historic Marken. On the left in the front four women and a child in traditional costumes. Collection Provincial Atlas, Archives of North Holland.

 

 

 

 


Pijpen van voorgaande maanden