Adolf Thiers (bron Wikidata.org)
Adolf Thiers (bron Wikidata.org)

Pijp van de maand mei

 

Adolphe Thiers was premier van Frankrijk in 1836, 1840 en 1848 en vele jaren kamerlid en minister. Hij was niet alleen politicus, maar ook een vooraanstaand historicus. Door hem werd ondermeer tussen 1823 en 1827 een tiendelige Geschiedenis van de Franse Revolutie geschreven. Hij noemde het republikanisme van de Revolutie het centrale thema van de moderne Franse geschiedenis.

 

Hij was een tegenstander van keizer Napoleon III, die heerste van 1848 tot 1871. Na de val van Napoleon III, die gevangengenomen werd na de slag van Sedan, die Frankrijk smadelijk van Pruisen verloor en de afkondiging van de Derde Franse Republiek, werd Thiers de held van de monarchisten. Zij wonnen de verkiezingen voor een Nationale Vergadering. Op 17 februari 1871 koos de Nationale Vergadering in Versailles Thiers tot "hoofd van de uitvoerende macht van de Republiek". In die functie voerde hij vredesbesprekingen met de Duitse kanselier Otto von Bismarck. Aanvankelijk was Thiers Staatshoofd (eigenlijk een voorlopige president van Frankrijk) van 1871 tot 1873. Daarna heel kort de voorlopige president.

Een grote verdienste van hem was dat hij ervoor gezorgd heeft dat de Duitse troepen, twee jaar voordat dit was afgesproken, grote delen van Frankrijk verlieten. Zijn onderdrukking van de revolutionaire Commune van Parijs in 1871, waar geprobeerd werd een vorm van democratie gestalte te geven, leidde echter tot de dood van 35.000 inwoners van Parijs. Hij verloor zijn macht in 1873, toen generaal Patrice de Mac-Mahon de eerste volwaardige president van de Republiek werd.

 

De hier getoonde pijp is een portretpijp van Fiolet uit St-Omer en is in vier kleuren geëmailleerd. Het is een politieke pijp, waarmee je kon laten zien welke politicus je steun had. Dat Thiers zowel geliefd als omstreden was maakte dat Fiolet ervoor koos een portretpijp van hem op de markt te brengen.

 

Fiolet was een van de grootste Franse pijpen-producenten. Het bedrijf is al in 1763 opgericht door Thomas Fiolet. De fabriek bleef bestaan tot 1921. De hier getoonde pijp is vermoedelijk uit de periode waarin Thiers staatshoofd was (1871-1873). 

 

De pijp is stevig gerookt. Om plezieriger te roken en niet de harde keramische steel tussen de lippen en tanden te hoeven houden, is het uiteinde van de steel omwikkeld met een touwtje.

 

 

Pipe of the month may

Adolphe Thiers was the prime minister of France in 1836, 1840 and 1846. Many years he served as both member of the chamber as a minister. He was not only a politician, but also a renowned historian. Between 1823 and 1837 he wrote, amongst others, a series of 10 volumes about the history of the French revolution. He was the one that stated that the 'republicanism' of the revolution was the central theme in modern French history.

 

He was an adversary of emperor Napoleon III who ruled between 1848 and 1871. After Napoleon's reign ended by his arrest after the battle of Sedan, lost by the French to the Pruissians and the start of the Third French Republic, Thiers became the hero amongst the monarchists. They won the elections and on February 17, 1871, the newly established National Assembly in Versailles choose Thiers to become the head of the 'executive branch of the Republic'. In this function he headed the peace negotiations with the German emperor Otto von Bismarck. Initially, Thiers was the head of state or temporary president of France between 1871 and 1873. After that shortly the temporary president.

 

One of his major accomplishments was that the German troops who were occupying large swaths of land in France, left two years earlier then agreed upon.

His suppression of the revolutionary Commune de Paris in 1871, which formed an attempt to establish a form of democracy, lead to the death of approximately 35.000 Parisian residents. He lost power in 1873 when General Patrice de Mac-Mahon became the first true president of the Republic.

 

This pipe shows Thiers' portrait, and was made by the company Fiolet of Saint-Omer. It is enamelled in four colours. It is a political piece, with which the smoker could show his support.

 

Fiolet was one of the largest French pipe manufacturers and was established in 1763 by Thomas Fiolet. The factory remained in operation until 1921. This pipe was probably made in the period that Thiers was the head of state between 1871 and 1873.

 

The pipe has been smoked heavily. To support a comfortable smoking experience without the hard baked stem sticking to the smokers lips, the mouthpiece has been 'smoothed' by winded, thin rope. 

 

 

 


Pijpen van voorgaande maanden