Succesvolle determinatiedag in Zutphen tijdens de Nationale Archeologiedagen 2023

Veel bezoekers brachten hun vondsten mee
Veel bezoekers brachten hun vondsten mee
Door de Archeologische Dienst werden interessante presentaties gegeven over bijzondere Zutphense vondsten
Door de Archeologische Dienst werden interessante presentaties gegeven over bijzondere Zutphense vondsten

Tijdens de jaarlijkse Nationale Archeologiedagen wordt in het gehele land het verleden tot leven gebracht met honderden activiteiten, waaraan onder meer musea en archeologische instellingen mee doen. Op zaterdag 17 juni 2023 was de PKN, Stichting Onderzoek Historische Tabakspijpen, te gast tijdens de  jaarlijkse Nationale Archeologiedag in het Stedelijk Museum Zutphen. 

 

Ondanks de hitte, buiten was het rond de 30 graden, was er een groot deel van de dag een constante stroom van bezoekers, zowel bij het Team Archeologie van de gemeente Zutphen en bij de Stichting Onderzoek Historische Tabakspijpen, om hun zelf gevonden schatten aan de experts te laten zien. De pijpenkoppen waren een fraaie afspiegeling wat er in de zeventiende en achttiende eeuw aan rookgerei werd gebruikt in de stad. Dat de archeologie nog steeds leeft blijkt onder meer uit het aantal kinderen dat zelf gevonden (fragmenten van) pijpenkoppen meebracht om te laten determineren. Veel pijpenkoppen zijn gevonden op akkers rond Zutphen en zijn daar indertijd samen met stadsafval uitgestrooid. Een deel van dit pijpmateriaal is door de vinders geschonken aan Team Archeologie van de gemeente Zutphen. 

 

De Zutphense archeologen Arjan den Braven en Michel Groothedde gaven lezingen over de productie van kleipijpen in Zutphen en over de bijzondere vondsten aan de Halvemaanstraat. Daar werden in een kuil 62 complete pijpen gevonden uit de periode rond 1690, waarvan een groot deel vermoedelijk gemaakt is door de lokale pijpenmaker Berend Harscamp. Deze pijpen inclusief archiefdocumentatie waren voor het publiek te zien in het auditorium van het museum.

 

Bijzondere dank gaat uit naar het enthousiaste team van de Archeologische Dienst en het Stedelijk Museum van Zutphen, zowel voor het ter beschikking stellen van de fraaie ruimte, als voor de inhoudelijke bijdrage middels de presentaties van zeer bijzondere Zutphense pijp vondsten!

 

Het was een bijzonder geslaagde dag en de verwachting is dat we volgend jaar, ergens in Nederland, weer aanwezig zijn bij de jaarlijkse Nationale Archeologiedagen !

 

17 Juni 2023 Ruil- en Determinatiedag in Zutphen