Ruil-en Determinatiedag 'S Graveland 2012

Zondag 20 Mei vond in Galerie Hanenhof de eerste Pijpendeterminatie middag 2012 plaats. Gastheer Arjan de Haan had zijn ruimte ter beschikking gesteld voor deze activiteit, die naar we allen hoopten, wellicht wat aardige vondsten uit de rijke historische omgeving en tevens de PKN onder de aandacht van lokale verzamelaars en geïnteresseerden zou brengen.

 

’s-Graveland ligt te midden van historische rijke landen en gronden ; veel van het vroege Amsterdamse huisvuil is hier in het verleden als toemaak aangebracht en dit zou per definitie een goede voedingsbodem voor onze hobby moeten zijn.

 

Tussen 12 en 5 zijn er, inclusief PKN-leden, circa 45 belangstellenden langs geweest met uiteenlopende vondsten. Aardewerk van de vroege middeleeuwen tot handenvol (en een enkele doos) pijpenkoppen en stelen.

 

Een aantal kinderen met ouders, hun vondsten trots ten toon gespreid kwam langs, en ‘dokter Bert’ leidde de analyses met verve!

 

Opmerkelijk was het moment dat een grote doos op de ‘operatie tafel’ werd leeggestort, en een doorsnede van de gehele Nederlandse pijpen historie, deels ongewassen, op de tafel kletterde.

 

Naast de determinatie was met name ook de hoop gericht op het kunnen stimuleren en bevestigen van de enthousiaste jeugd, en dat is zeker gelukt.

 

Wat betreft het pijpenmateriaal: Bijna alle zeventiende eeuwse pijpen dateerden uit de eerste helft van die eeuw. Zoals viel te verwachten konden die voor het merendeel worden toegeschreven aan Amsterdamse producenten.

 

Opmerkelijk genoeg kwamen twee afzonderlijke personen langs met het minder bekende Amsterdamse merk IE. Wat onverwacht kwam er nog een Leids pijpje (merk: ID) op tafel.

 

Het materiaal uit de achttiende eeuw was alleen van Goudse herkomst. Hier zaten een aantal fraai gedecoreerde exemplaren tussen, waaronder een fraaie kromkop met het wapen van Zweden.

 

De middag werd ook door een aantal verzamelaars gebruikt om elkaar te treffen, en waar mogelijk wat te ruilen. Ook dit was succesvol; diverse pijpen en tabacologische zaken wisselden van eigenaar, en de uitgestalde ruilwaar en toon vitrines van Lia (dank!) vormden een passend kader voor de bezoekers.

 

Zonder meer een geslaagde dag! Het aantal opmerkelijke vondsten, of nieuwe inzichten die hier wellicht door gevormd zou kunnen worden was beperkt, maar we hebben er een aantal nieuwe leden aan over gehouden, en zeer zeker diverse jonge verzamelaars gestimuleerd in hun prachtige hobby.

 

Fotografie: Rens Hooyenga