Bijeenkomsten

Eens per jaar wordt er voor de donateurs een “PKN-dag” georganiseerd met lezingen, nieuwtjes en ruilmogelijkheden. Bovendien is er eens per jaar een aparte ruil- en determinatie dag waarbij iedereen welkom is.

 

Klik hier voor de verslagen van voorgaande Ruil-en Determinatie dagen,

Klik hier voor de verslagen van voorgaande PKN dagen

 

PKN-dag op 26 oktober 2019 in Ommeren

We zijn blij te kunnen melden dat we voor de komende PKN-dag in oktober van dit jaar weer een erg mooie locatie gevonden hebben. Op 26 oktober zijn we te gast in het Streekmuseum Baron van Brakell in Ommeren. (Betuwe)

 

Streekmuseum Baron van Brakell is gevestigd op het landgoed Den Eng in Ommeren. Het museum heeft als doelstelling bezoekers te informeren over het verleden van de Betuwe.

 

Dit gebeurt aan de hand van een drietal thema’s:

Wonen en werken in de Betuwe

Streekgeschiedenis

Boerenwagens uit het Rivierengebied

 

Het Streekmuseum is ontstaan uit het samengaan van het Heemkundigmuseum Ommeren,

Historische Kring Kesteren en Omgeving en het Boerenwagenmuseum uit Buren. Website van het museum: https://www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl/

 

 

We gaan de komende maanden proberen een zo boeiend mogelijk dagprogramma op te stellen. Als er leden zijn die graag iets willen vertellen over een onderwerp op de PKN-dag dan vragen wij u om zich te melden bij Arthur van Esveld.

 

Tevens gaan we weer een mooie locatie zoeken om onze dag af te kunnen sluiten met een gezamenlijk diner, aanvullende informatie volgt nog!