Bijeenkomsten

Eens per jaar wordt er voor de donateurs een “PKN-dag” georganiseerd met lezingen, nieuwtjes en ruilmogelijkheden. Bovendien is er eens per jaar een aparte ruil- en determinatie dag waarbij iedereen welkom is. 

17 Juni 2023 Ruil- en Determinatiedag in Zutphen

 

Op zaterdag 17 juni 2023 zijn we in Zutphen te gast voor onze ruil-en determinatiedag. Met een lezing over de Zutphense kleipijpen nijverheid en afsluitend een wandeling langs de plaatsen waar Zutphense pijpenmakers woonden.

 

Meer informatie hieronder en in de flyer hier links en rechts!


Determinatiedag Zutphen 17 juni 2023

 

Iedereen die kleipijpen of ander tabacologische zaken heeft die hij of zij graag zou willen laten determineren is van heel harte welkom!!

 

De determinatiedag zal dit jaar plaatsvinden in het auditorium van Musea Zutphen. Deze dag valt samen met de Nationale Archeologiedag waaraan Zutphen ook meedoet. Uiteraard zijn onze leden van harte welkom om langs te komen op deze dag. Naast de mogelijkheid voor bezoekers om gevonden pijpen te laten determineren wordt er op een tweetal momenten een lezing gehouden over Zutphense kleipijpen. Tevens worden er een aantal opgegraven kleipijpen uit Zutphen tentoongesteld. Aansluitend op deze dag wordt een korte stadswandeling georganiseerd langs onder andere de huizen waar vroeger Zutphense pijpenmakers woonden en werkten.

Indien u een ruiltafel wilt dan graag aanmelden bij Arthur van Esveld.

 

De PKN determinatiedag is op zaterdag 17 juni van 11:00 tot 16:00 uur.

 

Auditorium Musea Zutphen: ’s Gravenhof 4, 7201 DN te Zutphen.

 

De toegang tot de determinatiedag is gratis.

Voor aanvraag van een ruiltafel graag een mail naar Arthur: collection@ziggo.nl

De PKN-dag op 7 oktober 2023 in Tiel

 

Op 7 oktober 2023 zal de PKN dag gehouden worden in het Flipje- en Streekmuseum in Tiel. Het museum schenkt niet alleen volop aandacht aan Flipje en de jamfabriek, ook vindt u er veel objecten uit de historie van Tiel. Er zijn diverse collecties ondergebracht waaronder zilver, metaalwaren, oude schilderijen, Flipje Tiel en de Jamfabriek Tiel. In het museum zijn ook objecten uit de steentijd, de ijzertijd en de Romeinse periode te zien die tijdens een van de talrijke opgravingen in de omgeving gevonden zijn. In het museum is tevens een Archeo Hotspot ondergebracht.

Het programma van de dag zal nog verder worden ingevuld maar we zullen om 9.30 uur starten met de inloop en koffie. Natuurlijk staan de bestuursmede-delingen op de agenda, een aantal interessante lezingen, een ruilbeurs en natuurlijk de veiling. We verzorgen zoals altijd een lunch waarvoor u zich ook wel van te voren even moet aanmelden bij Arthur. Tijdens de lunch en koffiepauzes heeft u volop de gelegenheid om het museum en de Hotspot te bekijken.

 

Lezingen en ruiltafels

We zijn nog op zoek naar mensen die een lezing willen verzorgen, heeft u een interessant onderwerp laat dat dan graag even aan Arthur weten! Ook indien u een ruiltafel wenst kunt u dit aan Arthur doorgeven.

 

Veiling

Uiteraard willen wij ook dit jaar weer een veiling organiseren, want met de opbrengsten kunnen we onze begroting sluitend krijgen! Als u nog dubbel materiaal heeft of voorwerpen waar u vanaf wilt dan kunt u die meenemen naar Tiel. Te denken valt aan tabakspijpen, bodemvondsten, prenten, boeken, tabacologische voorwerpen etc.

 

Na afloop zullen we met diegenen die dat willen de dag afsluiten met een gezamelijk diner. Houdt de website in de gaten voor updates!

 

PKN-Dag 2023 op Zaterdag 7 oktober 2023

Flipje & Streekmuseum Plein 48 4001 LJ, Tiel

Toegang is €5,- per persoon, of met museumjaarkaart gratis.

 

Opgave bij Arthur via de mail collection@ziggo.nl.

 

Geef daarbij aan of u mee luncht, een ruiltafel wenst en of u ’s-avonds deelneemt aan het diner.