Welkom op de website van de PKN, ‘Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen’.

De Stichting voor Onderzoek Historische Tabakspijpen heeft tot doel de kennis over de geschiedenis van de tabakspijp te bevorderen.

In 1978 is het initiatief geboren om verzamelaars en onderzoekers van (klei)pijpen met elkaar in contact te brengen door het uitgeven van een 3-maandelijks tijdschrift met artikelen en wetenswaardigheden over de geschiedenis van de tabakspijp. Donateurs en geïnteresseerden kunnen artikelen in het blad publiceren.

Sinds de oprichting is er door de leden veel werk verricht. Onderzoek, lezingen, artikelen en boeken hebben er toe bijgedragen dat we veel te weten zijn gekomen over de kleipijp en haar historie. Ook wordt er regelmatig in ons blad aandacht besteed aan pijpen van andere materialen en aan tabacologische onderwerpen. Nog steeds gaat het onderzoek verder en regelmatig worden nieuwe vondsten gedaan.

 

De PKN streeft ernaar om een continue bijdrage  te leveren aan totstandkoming van tentoonstellingen, exposities en publicaties om geinteresseerden kennis te laten maken met kleipijpen en tabaksvoorwerpen, en de historie en achtergronden van deze industrie te documenteren en nader te onderzoeken. 

Publicaties

3 keer jaar wordt het PKN Blad uitgegeven, gevuld met verhalen, studies, nieuwtjes en wetenswaardigheden. 1 keer per jaar wordt het PKN Jaarboek uitgegeven met uitgebreide en unieke studies en verhalen. PKN donateurs krijgen deze uitgaven direct thuisgestuurd.

 

Iedere maand wordt er op deze website een specifieke pijp onder de aandacht gebracht en nader besproken. Het laatste nieuws, en alle tussentijdse updates worden via deze website en facebook gedeeld.

 

Op regelmatige basis ondersteund de PKN de uitgave van specifieke studies en publicaties die betrekking hebben op de (klei-) pijpenindustrie in ons land.

Bijeenkomsten

Ieder jaar worden in ieder geval de 'PKN'-dag en een ruil-en determinatiedag georganiseerd.

 

De PKN dag is de ultieme gelegenheid voor donateurs en geinteresseerden om bij elkaar te komen. Er worden lezingen en presentaties georganiseerd en vanzelfsprekend is er een ruilbeurs en vind de traditionele veiling van verzamel artikelen plaats.

 

Tijdens de ruil- en determinatiedag worden vooral ook niet donateurs uitgenodigd om met de PKN kennis te maken. Er zijn experts aanwezig om meegebrachte vondsten te determineren en er is gelegenheid tot ruil en verkoop.


Archief

Middels deze website geeft de PKN vorm aan een digitaal archief van studies en materialen op uiteenlopend gebied.

 

In het archief treft u niet alleen oude jaargangen van de verschillende publicaties aan, maar er wordt ook actief gewerkt aan het onderbrengen en beschikbaar maken van unieke materialen uit bijvoorbeeld een fabrieks archief, digitale versies van fabrieks catalogi uit binnen-en buitenland enz. 

Literatuur & Film

De PKN besteed ook aandacht aan nieuwe publicaties, zowel in boek- als film formaat. De Literatuur en Film hoofdstukken op deze website, alsmede de 'Links' sectie bieden een uitgebreid scala aan referenties naar relevante publicaties op het gebied van onze interesses, in zowel binnen- als buitenland.

 

Ook onderhoud de PKN actief contacten met verzamel vereningen en initiatieven in de verschillende landen om ons heen.

Nu te koop, boek 'ZENITH'

Het eerste deel van een unieke boek trilogie over de Goudse plateel-en pijpen-fabrieken “Zenith” anno 1749. v/h P.J. van der Want Azn is nu verkrijgbaar

 

Klik hier voor meer informatie en om te bestellen.