25 februari 2024

PKN Blad 172

Het eerste kwartaalblad van het nieuwe jaar, met een nieuw uiterlijk, vijf verschillende artikelen, een verslag van de PKN dag 2023, literatuur signalementen en diverse andere mededelingen  ...  Lees meer 

25 februari  2024

Nieuwe publicatie Harlingen

Aan de hand van de hoogtepunten uit een enorme particuliere collectie bodemvondsten en hernieuwd archiefonderzoek worden de Harlinger pijpenmakers aan de vergetelheid onttrokken..   Lees meer 

19 februari 2024

Lezing Volksuniversiteit Oegstgeest

In deze lezing gaat Ruud Stam in op de historie van de kleipijpennijverheid en de komst van tabak naar ons land. Tevens is er gelegenheid om meegebrachte vondsten te laten determineren. Meer informatie:   Lees meer 


7 februari 2024

Pijp van de maand Februari

In het jaarboek 2023 een uitgebreid artikel over veel verschillende pijpen met de beeltenis van Napoleon . Hier lichten we er nog eentje uit, waarschijnlijk in Duitsland gemaakt en zonder meer een fraaie toevoeging...  Lees meer 

7 februari 2024

The Yearbook 2023 is available 

Our 11th edition of the Yearbook has been published, this time with 200 pages and 8 varied articles. And as an absolute first: one of the articles has been made available in the English language as well: you can download it here  ... Read more

7 februari 2024

Jaarboek 2023 verschenen

Het jaarboek 2023 is verschenen, de elfde (!) editie alweer en dit jaar met 200 pagina's en 8 verschillende artikelen over zeer gevarieerde onderwerpen. Een primeur, voor het eerst een tweetalig artikel !...  Lees meer www.tabakspijp.nl  op trefwoord doorzoeken


wat we doen

De Stichting voor Onderzoek Historische Tabakspijpen heeft tot doel de kennis over de geschiedenis van de tabakspijp te bevorderen. Dit doen we door middel van onderzoek, regelmatige publicaties en bijeenkomsten. Een belangrijk streven is om een verbinding te verzorgen tussen verzamelaars, archeologie en overige geinteresseerden. In zowel binnen- als buitenland.

publicaties

Kwartaalblad, jaarboek en andere publicaties door de PKN.

bijeenkomsten

Informatie over aankomende ruil-, determinatie- en andere dagen.

archief

Fabrikanten catalogi en de Trumm Bergmans administratie in digitale vorm.


pijp van de maand

Ieder maand een bijzonder object uitge-licht en  beschreven op deze site.

laatste nieuws

Rubriek waarin aandacht voor allerhande nieuws berichten.

english

Navigating the site and contents ex-plained in the english language.