Lucky Luke en de pijpenmakers

Kleipijpen werden van oudsher meest in een metalen persvorm gemaakt. Deze persvorm bestond uit twee (of meer delen) waartussen een rol klei werd gelegd en door het tegen elkaar aan drukken van de persvorm helften werd de pijp in model geperst. De persvorm hiernaast heeft een bijzondere achtergrond, hij is namelijk afkomstig uit de nalatenschap van een zoon van een van de laatste Belgische pijpenmakers.


Wie kent de stripheld 'Lucky Luke' niet?! Sinds 1947, het jaar waarin Lucky Luke voor het eerst verscheen in een Robbedoes-almanak, zijn er maar liefst 66 albums van Lucky verschenen wereldwijd, waarvan in totaal meer dan 278 miljoen exemplaren over de toonbank gingen.

 

Wat weinigen echter weten is dat de geestelijke vader en tekenaar, bekend onder het pseudoniem Morris, een zoon was van de laatste bedrijfsleider van de Belgische pijpenfabriek de Bevere in Kortrijk. De in 2001 overleden Maurice de Bevere publiceerde zijn eerste Lucky Luke strip drie jaar voordat de Bevere in 1950 haar deuren sloot. 

 

Maurice werd in 1923 geboren en groeide op met de pijpenmakerij, waar hij in zijn jeugd zijn eerste karikaturen van pijpaarde boetseerde.

 

Zijn succesvolle nalatenschap is sinds 1997 vereeuwigd in een standbeeld van de door hem geschapen held in de hal van de bibliotheek in Kortrijk. Aardig detail, dezelfde firma die de pijpenklei aan de firma De Bevere leverde, heeft ook de klei voor dit standbeeld geleverd.

Afbeeldingen van een van de laatste catalogi van de pijpenmakerij van De Bevere uit Kortrijk (www.tabakspijp.nl) en een kleipijp in rode klei (www.claypipes.nl), ook afgebeeld in deze catalogus.