In memoriam Piet Smiesing

We herinneren ons Piet allemaal als een betrokken fijn mens, die voor de PKN en het onderzoek naar kleipijpen veel betekend heeft. Piet was een van de eersten die zich in 1978 bij de PKN aansloten, kort na de oprichting. Op de pijpendagen en op de ruil- en determinatiedagen was Piet meestal aanwezig en het was interessant om met hem te praten. Piet heeft veel mensen enthousiast gemaakt voor het onderzoek naar kleipijpen en je kon veel van hem leren.

Al in het eerste nummer van het PKN-blad schreef Piet over de Utrechtse pijpen. Een onderwerp dat hem zeer aan het hart lag en waarover hij later zijn boek “Onder de rook van Utrecht’ heeft geschreven. Dit boek kwam in 1988 uit en was geïllustreerd met fraaie tekeningen van Hans Brinkerink. Kort daarna heeft Piet, die zelf toen werkzaam was in het Utrechts Universitair Museum, een tentoonstelling gemaakt in het Goois Museum, die daar van 17 juni tot 17 september 1989 te zien was. Een voorbeeldige tentoonstelling. Zijn boek, dat in de Stichtse Historische Reeks verscheen, behoort nog steeds tot de beste studies over een regionaal centrum van pijpenproductie. Het boek is zeer compleet, historisch relevant en goed geschreven. 


Deze kwaliteit gold ook voor veel van zijn artikelen. Een artikel zullen we ons allemaal nog wel herinneren: Het artikel over pijpen uit Hamburg in de 5e jaargang van ons blad, waar hij voor een afwijkend model pijp de amusante term het ‘zwangere tulpmodel’ introduceerde. In totaal heeft Piet 76 artikelen voor de PKN geschreven en een aantal kleinere mededelingen. Ook in andere bladen zijn artikelen van zijn hand gepubliceerd. Onderwerpen waren onder andere de Poolse pijpelogie, Nederlandse bodemvondsten, pijpen uit Mali, maar ook tabakspotten. Opvallend aan zijn artikelen is dat deze gebaseerd waren op zorgvuldige waarnemingen. Een enorme bijdrage aan onze kennis.

Piet, heel erg bedankt voor alles wat jij betekent hebt voor de PKN en voor allen die geboeid zijn door de geschiedenis van de kleipijp. We zullen je missen.