Bijeenkomsten

Eens per jaar wordt er voor de donateurs een “PKN-dag” georganiseerd met lezingen, nieuwtjes en ruilmogelijkheden. Bovendien is er eens per jaar een aparte ruil- en determinatie dag waarbij iedereen welkom is.

 

Klik hier voor de verslagen van voorgaande Ruil-en Determinatie dagen,

Klik hier voor de verslagen van voorgaande PKN dagen

 

Verslag pijpendag 2022 in Ter Aar

We kunnen weer terugkijken op een fijne pijpendag in het Cultuur Historisch Museum in Ter Aar. Veel oude bekenden, maar ook een paar nieuwe gezichten. De pijpendag viel samen met de laatste dag van de tentoonstelling van vondsten uit het Haarlemse afval dat bij Leimuiden voor de Tweede Wereldoorlog gestort is. Vooral voor de ouderen onder ons waren deze vondsten een feest der herkenning, maar er waren ook opvallend interessante tabacologische vondsten aanwezig.

 

De dag begon met de bestuursmededelingen. Vooral de stijgende kosten in deze dure tijden leidde tot discussie over hoe de PKN verder zou kunnen bezuinigen. Voorstellen om bijvoorbeeld het jaarboek of de PKN-bladen digitaal uit te brengen kregen geen meerderheid, al waren er ook mensen die een digitaal blad prefereerden. Het bestuur gaat zich nader beraden of het zinvol is om diegenen die alleen een digitale kopie wensen op die manier van hun informatie te voorzien. Daarvoor moeten er wel genoeg mensen zijn die dat wensen. 

 

Na de bestuursmededelingen presenteerde Arjan zijn onderzoek over bijzondere versieringen op Ottomaanse pijpen. Een bijzonder onderwerp omdat dit soort versieringen zelden te zien zijn. Ook sommige Europese pijpenmakerijen hebben dergelijke technieken toegepast. In het komende jaarboek wordt een artikel van Arjan over dit onderwerp gepubliceerd.

 

Na de koffiepauze kwam Jos Engelen aan het woord met een interessante lezing over de raakvlakken van de tabaksgeschiedenis in Nederland en Amerika. Op een heel groot aantal vlakken hebben de Amerikanen en de Nederlanders elkaar diepgaand beïnvloed. Interessant om zo’n breed overzicht een keer gepresenteerd te krijgen. Na een korte pauze was Ruud Stam aan de beurt om te laten zien hoe de ontwikkeling van de kleipijpen en het tabaksgebruik in het Nijlgebied, in Zuid-Soedan en omgeving, bepaald zijn door de leefomstandigheden (bijvoorbeeld veehouders en akkerbouwers), het klimaat, de vegetaties en de gewoontes van deze groepen. Ook de invloed van de blanken is aan de pijpen duidelijk af te lezen. 

 

En natuurlijk was de veiling weer een hoogtepunt. Van sommigen hoorden wij dat dat meestal het absolute hoogtepunt is. Met een goede opbrengst en met de constatering dat een aantal fraaie stukken weer bij de juiste verzamelaars terechtgekomen zijn kon de dag worden afgesloten. 

 

Na een heerlijk diner in Chinees Restaurant Golden Garden konden we Ter Aar weer met een tevreden gevoel verlaten.

Veel dank is verschuldigd aan het bestuur en de medewerkers van het Cultuur Historisch Museum in Ter Aar voor de gastvrije en prettige ontvangst.