Pijp van de maand december

Deze pijp van de maand is een zeer bijzonder exemplaar. Het gaat hier om een hand gemaakte pijp van de Inuit uit het Arctische en Subarctische deel van Noord-Amerika. 

 

Als we kijken naar de beroemde ivoren pijpen van deze bevolkingsgroep in de grote collecties, dan gaat het over het algemeen om grotere pijpen met een fijne versiering en in sommige gevallen zelfs gebeeldhouwde delen. In dit geval gaat het om een veel praktischer model, zo klein dat je het in de zak kan steken en zonder enig probleem met één hand kan roken.

 

De basis van de pijp is gemaakt van ivoor, en door de patronen in het ivoor en het blauw worden van sommige structuren in het ivoor lijkt het hier te gaan om mammoet ivoor. De ketel van de pijp is gemaakt van gegoten koper, met een zeer dikwandige ketel met twee vlak uitlopende lippen aan de ketelrand. Aan de voorzijde van het pijpje is een ivoren oogje gemonteerd. De kop en steel zijn aan elkaar verbonden met een lederen koord, dat moet voorkomen dat het kopje valt en kwijtraakt.

 

De combinatie van materiaal, productiemethode, model en patina lijken aan te geven dat het hier gaat om een pijp uit het midden van de 19e eeuw. Omdat dit type pijpen veelal door een roker zelf zijn gemaakt zijn ze uniek. Als we de diverse verschijningsvormen van deze pijpen proberen te generaliseren dan is deze datering waarschijnlijk. Maar zelfs dan is de constructie van dit pijpje afwijkend van wat we normaal tegenkomen.

 

De lengte het pijpje is 14,7 cm, de breedte 2,5 cm en de hoogte 4,2 cm.

 

Pipe of the month december

This months' highlighted pipe is very special. It is a hand made pipe from the Inuit from the Arctic and Subarctic parts of North America.

 

There are several examples of famous, mostly ivory pipes from this population group present in some famous collections, and these are generally characterised by their large size and very fine decorations, in some cases even with carefully carved elements. This pipe is much more practical, it's size is such that you van easily put it in your pocket and smoke it with one hand.

 

The main part of the pipe is made of ivory which, when taking the patterns and colouring of the ivory into account, seems to come from a mammoth. The bowl is made of casted copper, with a very thick sided bowl and two extended flat sides on the bowls rim. At the front of the pipe a small round ivory hook is mounted. The bowl and stem are tied using a leather cord which prevents the bowl from accidently falling out of the stem.

 

The combination of materials used, the way it was produced and it's patina seem to indicate that it was made during the middle of the 19th century. Because these type of pipes were mostly made by the smoker itself, they are each unique but do generally follow similar construction principles. The construction of this one slightly differs however.

 

The length of the pipe is 14.7 cm, the width 2,5 cm and the height is 4.2 cm.

Pijp van de maand november

 

De pijp van de maand betreft dit keer een bijzondere pijp van de Franse firma Gambier. De pijp is gemaakt naar aanleiding van een aanslag op de Franse keizer Napoleon III. Gezien de zeldzaamheid zal de pijp slechts korte tijd in productie zijn geweest. Hij staat niet afgebeeld in de catalogi van Gambier en ook het vormnummer is onbekend. De pijp heeft een figurale ketel en een oplopende steel met manchet. De ketel is in de vorm van het borstbeeld van een man met baard. Onder zijn kraag is een geknoopte sjaal rond zijn hals gedrapeerd. In het gelaat van de man zijn bewust een aantal strepen rood emaille aangebracht waardoor de indruk wordt gewekt dat hij gewond is. De baard is geaccentueerd met dikke strepen wit emaille. De veel gebruikte tekst ‘Gambier à Paris’ ontbreekt op deze pijp, evenals het vormnummer. Aan de onderzijde van de ketel is de pijp gemerkt met JG.

 

De pijp stelt het borstbeeld voor van Felice Orsini en is rond 1858 door Gambier uitbracht. De reden om deze pijp met de beeltenis van de Italiaanse revolutionair Felice Orsini (10 december 1819 – 13 maart 1858) te produceren, is de mislukte aanslag die Orsini in 1858 pleegde op de Franse keizer Napoleon III. Bij deze aanslag, die Orsini met drie andere personen pleegde door bommen te gooien, kwamen twaalf mensen om het leven en raakte 156 mensen gewond. Keizer Napoleon bleef ongedeerd maar zijn echtgenote, keizerin Eugénie, lag gewond op straat. Tijdens de rechtszaak voerde Jules Favre (die behoorde tot een groep vooraanstaande republikeinen die de belangrijkste oppositie tegen de keizerlijke regering vormden) de verdediging voor Orsini, die uiteindelijk ter dood werd veroordeeld. Tijdens het volbrengen van zijn straf riep hij: “Evviva l’Italia ! Evviva la Francia !”. Tijdens de aanslag raakte hij zelf gewond, dit wordt uitgebeeld door het rode emaille op zijn voorhoofd.

 

Frankrijk, Givet, firma J. Gambier, circa 1858. De hoogte is 5,3 cm en de lengte van de steel 2 cm.

 

 

 

 

 

 

 

Pipe of the month november

 

 This months' highlighted pipe is made by the French company Gambier. The pipe was made on the occassion of the attack on the French emperor Napoleon III. Not many examples of this pipe are known and it's rarity will be caused by the expectation that the pipe will not have been produced at a wide scale or long period. It cannot be found in any of the Gambier catalogues and also the model number is unknown.

The pipe has a bowl shaped in the form of a man with a beard. Below his collar, a knotted scarf is draped around his neck. On the man's forehead, three red enameled stripes provide the impression that he is wounded. The beard is accentuated by thick white stripes of enamel. There is no mentioning of the company name Gambier but in the bottom of the bowl the mark JG can be found.

 

The pipe, which was made around 1858 by Gambier, represents Felice Orsini, een Italian revolutionairy (10/12/1819-13/03/1858) who made a failed attempt in 1858 to kill the French emperor Napoleon III. Orsini's attack, together with three others, was carried out throwing bombs. 12 people were killed and 156 were injured. Napoleon remained unharmed but his wife, the empress Eugénie was wounded. Orsini himself was wounded as well, as represented by the 3 red enamel scratches on his forehead.

 

During the following trial, Jules Favre, a representative of the republican party which was an important adversary of the empire, lead Orsini's defense. This did not help, as Orsini was sentenced to death. Right before he as executed Orsini shouted 'Evviva l'Italia! Evviva la Francia'. 

 

France, Givet, J. Gambier, approx. 1858. The height of the bowl is 5,3 cm and the length of the stem is 2 cm.Pijp van de maand oktober

Paul von Hindenburg op pijpen uit het Westerwald

 

Paul von Hindenburg (1847-1934) is een van de bekendste politieke en militaire leiders uit de geschiedenis van Duitsland. Hij maakte naam in onder meer de Slag van Sedan (1870) en was geliefd als veldmaarschalk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij was de tweede rijkspresident van de Duitse Weimarrepubliek in het interbellum (1925-1934). In 1919 gaf hij samen met Ludendorff onder meer de Joden en de linkse politici de schuld dat Duitsland de Eerste Wereldoorlog verloren had. Vanaf 1929 vertoonde hij steeds meer autoritair en weinig democratisch gedrag. Von Hindenburg benoemde, kort voor zijn dood, in januari 1933 Adolf Hitler (1889-1945) tot rijkskanselier.

 

Op 28 juli begon de Eerste Wereldoorlog met de Oostenrijks-Hongaarse invasie van Servië, gevolgd door onder meer de Duitse aanval op Frankrijk via België en Luxemburg. Terwijl op het westfront hard werd gevochten vielen, veel sneller dan verwacht, de Russen Oost-Pruisen binnen. Op 26 augustus 1914 wisten de Duitse troepen onder leiding van Hindenburg de Russen een verpletterende nederlaag te bezorgen in de Slag bij Tannenberg. Veel Russen werden toen gevangen genomen. 

Op de eerste twee pijpen staat aan de ene zijde een portret van Hindenburg, met daaronder zijn naam en zijn op de andere zijde Russische gevangenen afgebeeld. Onder de gevangenen staat: Russ. Gefang. De pijpen met deze voorstellingen hebben een met bladeren versierde vormnaad.

      

De pijp met de Russische gevangenen is vermoedelijk later, toen de gevangenneming van de Russen niet meer actueel was, omgezet in en pijp met aan de ene zijde nog steeds het portret van Hindenburg met zijn naam, maar op de andere zijde het IJzeren kruis. Deze pijp heeft geen versiering langs de vormnaden.

 

Deze pijpen zijn gevonden in de plaats Hilgert in het Westerwald en zullen ook in die omgeving gemaakt zijn.

 

 

 

 

 

 

Pijp of the month october

Paul von Hindenburg on pipes from the Westerwald

 

Paul von Hindenburg (1847-1934) is one of the best known political and military leaders in Germany's history. He became known through his presence at the Battle of Sedan (1870) and was a well appreciated commander during the first World War. He was the second president of the German Weimar republic during the period known as Interbellum (1925-1934). In 1919, together with Ludendorff he blamed jews and left wing politicians for Germany's loss during World War 1. From 1929 onwards he started showing more and more authoritarian and less democratic behaviour. Just before he passed away, Van Hindenburg appointed Adolf Hitler in 1933 to chansellor.

 

The first World War started by an Austrian-Hungarian invasion of Serbia, followed by the German attack on France via Belgium and Luxemburg. While fighting was fierce on the west front, the Russians invaded eastern Prussia. On August 26th 1914, the German troops who were under von Hindenburg's command, were able to repel the invasion and dealt the Russians a huge defeat in the battle of Tannenberg. Many Russians were taken prisoner as a result.

 

The first of the two pipes shown here, has Von Hindenburgs portrait with his name. On the other side Russian prisoners are depicted with the text: Russ. Gefang. The moulding seams are decorated with leaves.

 

The mould of the pipe with the image of the Russian prisoners has most likely been the basis for the second pipe shown here. When the theme of the Russian prisoners was not so actual anymore or even forgotten, the image was replaced by an iron cross. This model does not have a leave decoration on the mould seams. Both pipes were found in Hilgert (Germany) and will have been made in vicinity.

 
Pijp van de maand september

Deze keer een portretpijp van de firma Julius Wingender & Co uit Höhr (thans Höhr-Grenzhausen in het Westerwald) met het gezicht van Prins Hendrik von Mecklenburg-Schwerin (1876-1934). Hendrik was de derde zoon van groothertog Frederik Frans II van Mecklenburg-Schwerin en diens derde echtgenote prinses Marie van Schwarzburg-Rudolstadt. Op 7 februari 1901 trouwden Prins Hendrik en Koningin Wilhelmina. Hendrik en Wilhelmina waren familie van elkaar. Hendriks betovergrootouders tsaar Paul I en diens vrouw Maria Fjodorovna waren tevens de overgrootouders van Wilhelmina. Het huwelijk tussen Hendrik en Wilhelmina was niet erg gelukkig. Hun enige dochter prinses Juliana zou na de Tweede Wereldoorlog Koningin worden.

 

Het huwelijk tussen Hendrik en Wilhelmina was ook in Duitsland een gebeurtenis die heel belangrijk gevonden werd en waarvan de kranten volstonden. Het is dus niet vreemd dat een Duitse firma een portretpijp van Hendrik vervaardigd heeft.

 

Opvallend is dat in de catalogus van Julius Wingender de naam van Hendrik als Hendrick geschreven is, terwijl op de pijp de naam, als intaglio stempel, wel correct gespeld is. In de catalogus van Wingender is te zien dat deze firma een heel aantal portretpijpen van hoogwaardigheidsbekleders heeft gemaakt, zoals ondermeer Koningin Victoria, Koning Edward VII, Gladstone en Baden-Powell. Veel van dit soort pijpen waren bestemd voor de Engelse markt.

 

Aan de afdruk op de steel is te zien dat daar, voor de bevestiging van de steel, een vernikkeld messing busje zat.

 

 

Pipe of the month september

This month we highlight a figural pipe from the Julius Wingender & Co company from Hohr (today Hoher-Grenzhausen in the German Westerwald region), which depicts Prince Hendrik of Mecklenburg-Schwerin (1876-1934). Hendrik was the third son of grand duche Frederik Frans II of Mecklenburg-Schwerin and his third wife, princess Marie of Schwarzburg-Rudolstadt. On february 7th 1901, Hendrik married queen Wilhelmina. They were relatives as they shared great grandparents in czar Paul I and his wife Maria Fjodorovna.

Hendrik and Wilhelmina did not have a very happy marriage. Their only daughter princess Juliana would become the queen of the Netherlands after the second world war.

 

The marriage between Hendrik and Wilhelmina was not only a major event in the Netherlands, but also in Germany, where it was a popular topic in the newspapers. It's therefore not strange that a German company would make a pipe depicting Hendrik.

 

In the Julius Wingender catalogue, Hendrik's name is written as Hendrick, while the pipe it is mentioned as Hendrik. In addition to Hendrik, Wingender has made multiple figural pipes depicting various famous people like Queen Victoria, King Edward VII, Gladstone and Baden Powell. Many of these pipes were targetting the English market.

 

As can be seen by the inprint in the stem, the pipe had a nickel tube to attach the mouthpiece.

 

Pijp van de maand augustus

Jonaspijpen zijn in verschillende centra gemaakt. De vroegste Jonaspijpen zijn vermoedelijk in Hoorn/Enkhuizen en Amsterdam in de jaren twintig van de 17e eeuw ontstaan. Het waren pijpen voor zeelieden. De vroegste Jonaspijpen hebben een kleine bolle ketel met een hoogte van ca. 14 mm. Al snel ontwikkelde de Jonaspijp tot een fraaie pijp waarvan het gezicht de roker aankijkt en die ook andere rokers dan zeelieden aansprak. Vooral in Amsterdam en in Gouda zijn veel Jonaspijpen gemaakt, die typologisch soms wel en soms niet goed te onderscheiden zijn. Jonaspijpen uit andere centra wijken van deze pijpen soms heel duidelijk af, zoals die uit Leiden en Maastricht. Maar ook die uit bijvoorbeeld Haarlem en Groningen vertonen een eigen karakter. De Jonaspijp was zo populair dat deze zelfs in Keulen nagemaakt is.

Langzamerhand werd het model langgerekter, de vormgeving werd minder fraai en het reliëf vervaagde. Ook het oor kreeg een S-vorm. De ketelvorm sloot in die tijd aan bij de algemene vormontwikkeling van de pijp, die van het dubbelconische model evolueerde naar het trechtermodel.

Vanaf de jaren zestig van de 17e eeuw verschijnen er bij de Goudse Jonaspijpen letters op de steel, ter plaatse van de opengesperde bek van de walvis. Deze letters waren veelal het merk van de pijpenmaker. 

De hier getoonde pijp is vermoedelijk kort na 1700 gemaakt en draagt de letters RI. RI gekroond is het merk van de Goudse pijpenmaker Reinier Jeroense Reijnhart, die in ieder geval tussen 1702 en 1721 in Gouda pijpen gemaakt heeft. De pijp is in Gouda gevonden.

Opvallend is de beschildering van deze pijp. Slordig aangebracht in de kleuren rood en zwart. Of deze beschildering door de pijpenmaker zelf aangebracht is, valt niet te achterhalen.

 

Pipe of the month august

So called 'Jonas' pipes were made in different towns. The earliest were probably manufactured in the Hoorn/Enkhuizen area and Amsterdam around the 1620s. The decorations were made to appeal to mariners.

The earliest Jonas pipes have a small bulb shaped bowl, and measure approx 14 mm. As it's popularity grew, the 'Jonas' pipe developed into a nicely decorated figural pipe that also appealed to a wider audience. Many Jonas pipes were made especially in Amsterdam and Gouda, which can be difficult to differentiate. Jonas pipes from other cities like Leiden and Maastricht have their own specific characteristics which also applie sto the ones from Haarlem and Groningen. The Jonas pipe enjoyed a high popularity, they were even made in Cologna (Germany).

Over time,  the shape of the bowl became more stretched, the finishing became less and the overall presentation deteriorated. Also remarkable, the shape of the ears developed into an 'S-shape'.

The shape and size of the bowl did follow the same development as that from plain pipes and by the turn of the century it had evolved into a funnel shape.

Several pipe makers from Gouda started marking their pipes with initials on the stem, next to the wide opened mouth of the serpent.

This months pipe has probably been made shortly after 1700 and is marked with the initials R and I. The crowned RI mark was owned by Reinier Jeroense Reijnhart, who was active in Gouda between 1702 and 1721. The pipe was found in Gouda and has a remarkable coloration in red and black. Whether this was added by the maker or the owner is unclear.
Pijp van de maand juli

Deze maand een goedkoop arbeiderspijpje gevonden in Amsterdamse bodem. Geen spectaculaire vondst wat schoonheid betreft, maar wel bijzonder vanwege de drie ingekerfde lijnen rond de ketel. Deze lijnen zijn waarschijnlijk door de eigenaar van de pijp met een mes of ander scherp voorwerp aangebracht. Ze lijken geen functie te hebben. Misschien uit verveling of als decoratie heeft de roker deze specifieke kenmerken in de hard gebakken klei gekerfd.

 

De zwaar gerookte pijp heeft een ovaal model met een spoor en langs de steelzijde van de ketel een radering langs de ketelopening. Op de linker zijkant staat het merk 81 gekroond dat via de pijpenvorm in de klei gedrukt is. Het merk 81 gekroond was in Gouda in gebruik vanaf 1737 tot en met 1899. De pijp zal gemaakt zijn door de Goudse pijpenmaker Cornelis Pietersz. Sonne, die dit merk vanaf 1737 tot zijn overlijden in 1772 in eigendom had, of zijn weduwe Martijntje Pieterse Porens die het bedrijf nog twee jaar heeft voortgezet.

 

Pipe of the month july

This month we highlight a cheap, common workman's pipe which was found in Amsterdam. Not a spectacular find from type and design perspective but definitely special because of the three carved lines around the bowl. Most likely these carved lines were made by the owner using a knife or another sharp object. It is unclear why this was done as the carvings do not seem to fit any specific purpose. Possibly a result of the carver being bored or with the purpose of enhancing the looks of the pipe.

 

The pipe has been heavily smoked, has an oval shaped model and a spur. On the left side of the bowl the mark 'crowned 81' which was engraved in the press mould used to make this pipe. The mark was used in Gouda between 1737 and 1899. This specific model was made by the pipemaker Cornelis Pietersz Sonne, who owned the mark between 1737 and his death in 1772. After his passing, his widow Martijntje Pieterse Porens continued making pipes until 1774.

 
Pijp van de maand juni

Victor Emanuel II van Italië werd in 1820 geboren in Sardinië als oudste zoon van prins Karel Albert, de latere koning van Sardinië, en prinses Maria Theresia van Toscane. Hij werd  koning van Sardinië vanaf 1849, en hij kreeg op 17 maart 1861 de titel koning van Italië, de eerste koning van het verenigde Italië, een titel die hij droeg tot zijn dood. Tijdens de Eerste Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1848-1849) vocht hij onder het bevel van zijn vader. Steeds streefde hij naar de eenwording van Italië.  Oostenrijk-Hongarije werkte hem daarin tegen en viel Piëmont binnen, maar de Fransen schoten Sardinië te hulp en ze veroverden ook Lombardije op Oostenrijk. Toen Garibaldi het ‘Koninkrijk der Beide Sicilië’ veroverde en Victor Emanuel en Garibaldi beide uit verschillende richtingen in 1860 de Kerkelijke Staat binnentrokken werd Italië verenigd. Vanwege zijn rol wordt Victor Emanuel in Italië wel aangeduid als de Vader des Vaderlands.

In 1878 kwam hij te overlijden en werd opgevolgd door zijn zoon Umberto I.

 

Op een pijp van Dutel-Gisclon is Victor Emanuel als Koning van Italië afgebeeld. De pijp heeft het catalogusnummer 756 en heeft het merk DG. Op de onderrand staat Victor Emanuel. Vermoedelijk vervaardigd in de periode 1870-1895.

       

Dutel Gisclon was in Montereau (Seine-et-Marne, Frankrijk) gevestigd. De firma Gisclon werd in 1829 in Lille opgericht. Rond 1870 is de fabriek naar Montereau verplaatst en samengegaan met Dutel. hier werden de pijpen met DG gemerkt. Na een brand in 1895 zijn mallen van de fabriek overgenomen door Victor Belle in Erôme-Serves.

 

 

Pipe of the month june

Victor Emanuel II of Italy was born in 1820 in Sardinia, being the oldest son of prince Carl Albert, who would become king of Sardinia and princess Maria Theresia of Tuscany. Victor Emanuel became the king of  Sardinia in 1849 en received the title king of Italy on march 17th, 1861 as the first kind of united Italy. He carried this title until his death. During the first Italian war of independence (1848-1849) he fought under the command of his father driven by his vision of a united Italy. Austria-Hungary was one of his main adversaries by capturing the region of Piedmonte, while the French offered support to Sardinia, amongst others by capturing Lombardia from Austria. When Garibaldi conquered the kingdoms of Sicily, and Victor Emanuel and Garibaldi both from different directions, captured the Church State in 1860, Italy was united.

Because of his important role, Victor Emanuel is seen in Italy as the 'father' of the nation.

Victor Emanuel passed away in 1878 and was succeeded by his son Umberto I.

 

Victor Emanuel is depicted by the Frence pipe maker Dutel Gisclon. The pipe has the catalog number 756 and is marked DG. On the bottom part of the buste, the text VICTOR EMANUEL is visible. The pipe is most likely made between 1870 and 1895.

 

Dutel Gisclon was based in the town of Montereau (Seine-et-Marne, France). Gisclon was established in 1829 in Lille and moved to Montereau around 1870 when joining the with the factory of Dutel. After a fire in 1895 the factory ceased it's operation and many of the moulds and tools were acquired by Victor Belle from Erôme-Serves.

 
Pijp van de maand mei

Deze maand een zeldzame wapenpijp uit de periode 1700-1720. Op de linkerkant van de tabaksketel staat het gekroonde wapen van Harderwijk met een naar links klimmende leeuw en op de steel in reliëf HARDERWYCK. Op de rechterkant van de ketel staat het wapen van Gelderland met op de rechterhelft de klimmende Gelderse leeuw en op de linkerhelft de klimmende Gulikse leeuw. Rechts op de steel staat in reliëf (ondersteboven) GELDERLANT. 

 

Het Gelderse wapen is een gecombineerd wapen. Karel V voerde na de Gelderse oorlogen (tot 1543) als wapen voor Gelre twee wapens: de Gelderse leeuw en de leeuw van Zutphen. De graven van Gelre waren ook graven van Zutphen. De wapens werden zowel afzonderlijk afgebeeld, of in een enkel wapen gecombineerd zoals hier op de pijp, waarbij de leeuwen naar elkaar toegewend zijn. Dit combinatiewapen Gelre-Zutphen werd tot 1799 gebruikt.

 

Rondom beide wapens zijn bladertakken aangebracht. Mogelijk is de pijp vervaardigd ter gelegenheid van een historische gebeurtenis waarin Harderwijk een belangrijke rol speelde. 

 

De pijp is ongemerkt, hoogte 4 centimeter. Bodemvondst Zaandam. Collectie Kees Faas.

 

Pipe of the month may

This month we highlight a very rare pipe with coats of arms from the period 1700-1720. On the left side of the bowl we can see the crowned coat of arms of the city of Harderwijk with a climbing lion. On the stem the text HARDERWYCK is engraved. On the right side of the bowl a coat of arms with two lions, the lion on the right side is the lion of the province of Gelderland, and the left one is the lion of the duchy of Gulik. On the right side of the stem the text 'GELDERLANT' is engraved (upside down).

 

The coat of arms of Gelderland is a combined one. After the wars of Gelderland (until 1543), Karel V combined the Gelderland lion and the Zutphen lion into the coat of arms of Gelre. De counts of Gelre also became the counts of Zutphen.  The coats of arms were used seperately but also combined, like the one on this clay pipe. The combined coat of arms of Gelre-Zutphen was used until 1799.

 

Both coats of arms are flanked by leaves. Possibly the pipe was manufactured on the occasion of a historic event in which Harderwijk played a significant role.

 

The pipe is unmarked, and the height of the bowl is 4 centimetres. It was found in Zaandam, collection Kees Faas. 

 

Pijp van de maand april

Deze maand een 18e eeuwse pijp met het hielmerk 59 gekroond met een bijzondere steelversiering. De pijp is van een bijzonder type. Een laat trechtermodel met een vrij korte steel. Het model van dit soort pijpen is te dateren tussen 1720 en 1735. Het hielmerk 59 gekroond was het eerst in bezit van de Goudse pijpenmaker Rut Boot. Deze was tussen 1730 en 1760 werkzaam. De pijp moet dus vanaf 1730 worden gedateerd. Toen Boot deze pijp in productie nam werd dit type pijp niet veel meer gemaakt, omdat toen het ovale pijpenmodel al in ontwikkeling was. 

 

Het merk was na Rut Boot nog tot 1914 in gebruik. De pijpenmakers die dit merk in de 18e eeuw na elkaar bezaten behoorden tot de kleinere tot middelgrote pijpenmakers. Pijpen met dit merk werden niet tot nauwelijks uitgevoerd en dus moest Rut Boot zijn pijpen vooral op de binnenlandse markt afzetten. 

 

De pijp is goed geglaasd en behoort tot de fijne pijpen. De steel van de pijp is versierd met bloemen en takken met opgekrulde bladeren. Zo’n twee centimeter achter de kop van de pijp is de steel verdikt met een knoop. Op de knoop staat aan de linkerzijde een duif en rechts een zwaan. Onder de knoop staan bloemen met ranken en bladeren. 

 

 

Pipe of the month april

This month we highlight an 18th century clay pipe, marked with the crowned 59 and a very remarkable decoration on the stem. The pipe model is a late funnel shape with a fairly short stem. This model can be dated between approximately 1720 and 1735. The mark '59 crowned' was first used by the pipe maker Rut Boot, who was active between 1730 and 1760 which puts the pipe in this time bracket. When Boot took this pipe into production, this funnel shape was not very popular anymore as the more oval shaped model had started to take over.

 

After Rut Boot used the mark, it stayed in production until 1914. The 18th century owners of the mark generally had small to midsize workshops and pipes with this mark were hardly exported. Rut Boot must have produced mostly for the local market.

 

The pipe has been carefully glased and can be classified as a 'fine' quality pipe. The stem is decorated with flowers and branches with curled leaves. At a distance of approximately 2 centimeters from the bowl, the stem has a round protrusion. On the left side it has a decoration of a pigeon and on the right side a swan. Below the protrusion, the stem is decorated with flowers and branches with leaves.

 


Pijp van de maand maart

Elleboogpijpen werden na circa 1860 populair. Op de bovenste pijp staat een stoomtrein afgebeeld met daaronder aan beide zijden van de ketel bloemranken. De vormnaad is fraai afgewerkt met bladeren. In de tweede helft van de 19e eeuw werden techniek en uitvindingen zeer populaire onderwerpen. De kranten stonden vol van artikeltjes over nieuwe bruggen, stoomschepen en allerlei uitvindingen. Het was dus voor een pijpenmaker interessant om bij deze tijdgeest aan te sluiten en pijpen met afbeeldingen van bijvoorbeeld treinen, stoomschepen en later ook de paardentram en fietsen op de markt te brengen. Of de hier afgebeelde pijp met een stroomtrein en het onderschrift ‘IN GOUDA’ gemaakt is om aan te sluiten bij deze interesse onder de burgerij of dat deze gemaakt is vanwege de opening van het station Gouda in 1869, is niet duidelijk. 

Het eerste station van Gouda was een klein houten gebouwtje. Het werd in 1855 gebouwd tijdens de aanleg van de NRS-lijn (Nederlandsche Rhijnspoorwegmaat-schappij) Utrecht-Rotterdam. Aan het einde van de jaren zestig van de negentiende eeuw werd Gouda een knooppunt als de NRS een spoorlijn naar Den Haag aanlegt. Er moest toen dus een nieuw station komen dat in 1869 werd geopend. 

 

Dat de zogenaamde elleboogpijpen populair waren blijkt wel uit de vele verschillende pijpen met deze vormgeving. Hier twee voorbeelden:

 

De eerste is een elleboogpijp met ribben en een met bladranken versierde platte steel met de tekst H. VAN DER POOL IN GOUDA van de pijpenmaker Hendrik van der Pool die van 1839 tot 1874 in Gouda werkzaam was. 

 

 

De tweede elleboogpijp heeft op een steelverdikking het Goudse wapen en het merk  WL gekroond is eveneens van Hendrik van der Pool. Op de steel van deze pijp staat het modelnummer 9.

 

Pipe of the month march

So called 'elbow-shaped pipes' became quite popular after approx. 1860. This example shows a train with at the base of the bowl various strings of flowers. During the second half of the 19th century, technological advancements and inventions were very popular topics. Newspapers contained many articles about new bridges, steam ships and all sorts of other technological advancements. This also presented many opportunities for pipe makers to decorate their products with temporary, popular subjects. Trains, steamships, the horse tram and bicycles are well know examples. Whether this elbowpipe with the steam train and the text 'IN GOUDA' was part of this general wave of contemporary decorations is not entirely clear. It can also be made to celebrate the opening of the railway station in Gouda in 1869.

 

Gouda's first train station was a small wooden building. It was built in 1855 during the construction of the so called 'NRS-line' (Nederlandse Rhijn Spoorwegmaatschappij) which connected the citiers of Utrecht and Rotterdam. Towards the end of the 1860's, Gouda became a hub which prompted the construction of a new, solid station building and facilities.

 

Elbow pipes were popular towards the end of the 19th century, here are two other examples of elbow pipes;

 

 

The first one is a pipe with a bowl with vertical 'ribs'  and a flower pattern at the base. The text H. VAN DER POOL IN GOUDA is engraved, referring to the pipe maker Hendrik van der Pool who was active in Gouda between 1839 and 1874. 

The second example has a 'knob' in the stem with the city crest of Gouda, and the mark WL crowned, used by Hendrik van der Pool. The stem shows the number '9', referring to the model number of this specific pipe. 

 Ets van Martin Droeshout als titelblad van de eerste totaaluitgave van Shakespeares toneelstukken (1623).


Pijp van de maand februari

William Shakespeare was de allerberoemdste schrijver van Engeland en misschien wel van de gehele wereld. Deze waardering is niet alleen gebaseerd op de kwaliteit en schoonheid van zijn werk, maar ook vanwege zijn enorme invloed op de Engelse taal, waarin nog steeds honderden woorden, uitdrukkingen en citaten aan hem zijn toe te schrijven. Hij werd geboren in Stratford-upon-Avon in april 1564. Een exacte geboortedatum is van hem niet bekend. Hij verliet Stratford in 1586 of 1587, en omstreeks 1588 arriveerde hij in Londen. Het duurde daarna nog vier jaar voordat hij als acteur en als schrijver succes kreeg. Shakespeare werd een rijk man in de jaren waarin hij in Londen woonde en werkte. Shakespeare stopte in 1613 met werken. Hij overleed op 23 april 1616, ongeveer op zijn 52e verjaardag.

 

De hier getoonde pijp is gemaakt in Glasgow (Schotland) door de pijpenfabriek William White & Son. De pijp toont Shakespeare met snor en baard en halflang haar. De firma White is in 1806 opgericht en werd in 1955 opgeheven. De naam Shakespeare is als een intagliostempel met een metalen stempel op de pijp aangebracht nadat de pijp uit de mal is gehaald. De pijp is bedekt met een meerschuimkleurige lak. De hoogte is 4,9 cm. 

Op het busje aan de steel staat Whites Allsorbo Patent Scotland. Allsorbo duidt op het gebruik van een bijzonder lichte en poreuze klei die door deze firma was ontwikkeld. Het gebruik van deze klei moest de rookeigenschappen van pijpen verbeteren door een betere opname van vocht. Op 6 juli 1898 werd Allsorbo geregistreerd als een nieuw handelsmerk van William White & Son, 15 Gibson Street, Glasgow. De pijp is dus na deze datum gemaakt. Deze pijp behoort bij een reeks figurale pijpen die door de firma White aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw op de markt zijn gebracht. Hoelang deze pijp in productie is gebleven is onduidelijk, maar dit kan zijn tot aan 1955 toen de firma sloot.

 

Pipe of the month februari

William Shakespeare was Englands, and possibly the world's, most famous writer. This recognition is not only based on quality and beauty of his works, but especially also on his enormous impact on the English language. Still today, hundreds of words, expressions and citations are linked to him. Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon in april 1564. An exact date of birth is unknown though. Het left Stratford in 1586 or 1587 and around 1588 he lived in London. From that moment, it took him another 4 years to become successful as both an actor and writer. He became rich during this period and stopped working in 1613. Three years later, on his 53rd birthday on april 23, he passed away.

 

This months featured pipe was made in Glasglos (Scotland) by the pipe factory of William White & Son.

It represents Shakespeare with moustache and beard and shoulder long hair. The White factory was established in 1806 and was active until 1955. The name 'Shakespeare' is stamped on the bottom of the buste, after the pipe was made in its mould. For finishing, a creme colour finish was used, resembling the colour of meerschaum. The pipe measures 4,9 cm in height.

On the metal tube the text 'Whites Allsorbo Patent Scotland' is engraved. Allsorbo refers to the extremely light and porous clay type that was developed by White's, and was advertised to improve the smoking qualities as the clay would absorb moisture and fluids better then regular clay.

Allsorbo was registered as a new trademark on july 6, 1898 by William White & Son, 15 Gibson Street, Glasgow. The pipe will therefore have been made after this date and is part of a series of figural pipes that were offered by the company between the end of the 19th and the beginning of the 20th century. How long this pipe has remained in production is unclear, but possibly until 1955 when the factory closed down.

 

Pijp van de maand januari

Deze maand een bijzonder Oranjepijpje van een onbekende Goudse pijpenmaker voor het kroningsjaar 1898. Dit kleine sigarenpijpje heeft een hoogte van 3,7 centimeter.

 

Op 6 september 1898 kreeg Nederland een nieuwe vorstin. Prinses Wilhelmina werd toen ingehuldigd als koningin in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, een week na haar 18e verjaardag. Dit onder het toeziend oog van koningin Emma, die als regentes acht jaar lang het koninklijk gezag voor haar dochter had waargenomen. Wilhelmina werd in 1880 geboren, als dochter van koning Willem III en diens meer dan veertig jaar jongere echtgenote Emma. Toen ze vier jaar was overleed Wilhelmina’s enige nog levende broer, Alexander, en werd zij officieel troonopvolgster.

 

De kroning was een enorm evenement. Er was een week vol feesten, die gevierd werden door het hele land. Maar de kroning was ook niet onomstreden. In Amsterdam werden bijvoorbeeld de ruiten van socialisten, die niet mee wilden doen aan het festijn, ingeslagen door Oranjegezinden.

 

Uiteraard kwamen er, net zoals tegenwoordig, veel souvenirs als herinnering aan de kroning op de markt. Daaronder ook pijpen zoals van de firma’s Jan Prince & Cie en Pieter Goedewaagen, met fraaie portretten van Wilhelmina. Het hier afgebeelde sigarenpijpje is daarentegen zeer slecht gemaakt. De twee helften van de mal sloten niet goed op elkaar aan, waardoor de tekst KRONINGSJAAR 1898 verspringt. Ook de versieringen in de vorm van bladranken zijn van een zeer magere kwaliteit. Omdat deze pijp niet gemerkt is kan de pijpenmaker niet achterhaald worden. Het is ondenkbaar dat een van de gerenommeerde pijpenfabrieken zo’n wangedrocht op de markt gezet heeft. Vermoedelijk is het dus een klein bedrijf geweest dat al aan het afbouwen was en zo nog een graantje van de feestvreugde wilde meepikken. De slecht gemaakte mal laat duidelijk zien, dat er in het bedrijf dat het pijpje op de markt gebracht heeft, door geldgebrek, geen goede investeringen meer konden worden gedaan. Aan twee bedrijfjes kan dan bijvoorbeeld gedacht worden: Het bedrijf van de weduwe van Thomas Binnendijk, die het bedrijf van haar man van 1871 tot 1899 voortzette en het bedrijf van de weduwe van Johannes Pzn. van der Kleijn, die haar mans bedrijf van 1881 tot 1899 in stand hield.

 

 

 

 

 

Pipe of the month januari

This month's featured pipe is dedicated to Dutch royalty and made by an unknown pipemaker from Gouda, at the occasion of the 'crown year' 1898. This small sized cigar pipe has a height of 3,7 cm.

 

On september 6th, 1898, a new queen was crowned in the Netherlands. Princess Wilhelmina was crowned in the Nieuwe Kerk church in Amsterdam, one week after she reached the age of 18 years. She replaced her mother, which was still alive at that time, who had represented her daughter  during the previous 8 years.

Wilhelmina was born in 1880, as a daughter of king Willem III and his 40 year younger wife Emma. When Wilhelmina was 4 years old, her only living brother Alexander passed away and she became the official heir to the crown.

 

The coronation was a huge event. For a week, festivities were organised throughout the entire country. But there were  not only supporters of the coronation. As an example, in Amsterdam the windows of socialists who did not want to participate in the festivities were broken by supporters of the house of Oranje.

 

As a result of such a large festive event, many souvenirs and mementos were made, and also as a decoration for clay pipes, the crowning was a popular theme. Well known pipes were made by the companies Jan Prince & Cie and Pieter Goedewaagen, which had beautiful portraits of the young queen. This month's feature pipe is another souvenir but fairly poorly made. Both parts of the mould did not fit very well such that the text KRONINGSJAAR 1898 (Coronationyear 1898) is not nicely in line. The other decorations are fairly simple and of low quality. The pipe is not marked so we do not know it's maker. Due to the low quality it does not seem likely that this pipe was made by one of the well known pipe factories. Most likely a smaller company created this one at a low cost, in an effort to benefit from the event. Two possible makers come to mind: the company of the widow of Thomas Binnendijk, who continued her husbands business after his passing in 1871 until 1899, or the company ran by the widow of Johannes Pzn. van der Kleijn, who continued her husbands business after his death in 1881 until the same year, 1899.