Verslag PKN Dag 7 November 2015 Otterlo

De jaarlijkse PKN-dag vond dit jaar plaats op zaterdag 7 november in het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo. Een door de organisatie fraai gekozen locatie gelegen tussen de bonte herfstkleuren van de Veluwse natuur. In het museum hadden we een ruimte beschikbaar voor de presentaties en een aparte ruimte waar materiaal verhandeld en/of geruild kon worden. De catering was intern verzorgd waardoor de bezoekers konden genieten van heerlijke belegde broodjes.

 

Bijna veertig PKN-ers en introducées kwamen naar de bijeenkomst in het Nederlands Tegelmuseum. Ruud Stam overhandigde na de opening een exemplaar van ons Jaarboek aan mevrouw Gribnau van het museum. Tijdens de mededelingen werden de bezoekers op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Erfgoedstatus van ‘de cultuur van het pijproken’, de toenemende betrokkenheid van de professionele archeologie bij de PKN en werd alvast gememoreerd aan het 40-jarig jubileum in 2018. Daarna volgden de presentaties.

Allereerst was het woord aan Arjan de Haan die een presentatie hield over tabakspijpen uit Zuidoost-Azië. Een gebied waar nog weinig onderzoek is gedaan naar de rookcultuur. De verscheidenheid aan vormen en materialen is groot en overlappen elkaar wat betreft gebruiksgebieden. Aansluitend gaf Jan van Oostveen een presentatie over tabak en pijpenmakers in Rotterdam naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe boek “Tabak, tabakspijpenmakers en hun producten in Rotterdam (1600-1675)”. Via getoonde grafieken was duidelijk de periode van opkomst en verval van de nijverheid en de tabakshandel in Rotterdam te zien. Aansluitend gaf Jos Engelen een lezing over pijpenmakers en de tabaksnijverheid in Limburg. Deze presentatie was een inleiding op een later te verschijnen publicatie.

Ter afsluiting van de bijeenkomst werd de traditionele goederenveiling gehouden. Bij velen ging de gedachte terug naar de begin dit jaar overleden Frans Janssens, de meest spraakmakende en humoristische veilingmeester die de PKN heeft gehad. Dit jaar fungeerden Ruud Stam en Arjan de Haan als veilingmeesters terwijl als vanouds Nico Verlaat de voorwerpen showde en Theo Grintjes de financiën bijhield. De veiling kwam dit jaar moeizaam op gang maar het uiteindelijke resultaat was met een opbrengst van ruim 800 euro zeer bevredigend te noemen. Dank aan alle bieders die hun collectie op deze wijze hebben uitgebreid en daarmee tegelijkertijd onze club, de PKN, wat meer financiële armslag hebben gegeven.

Na afloop van deze geslaagde PKN-dag ging een groot gezelschap richting Hotel Kruller voor een gezamenlijk en bijzonder gezellig diner.

Bert van der Lingen