PKN Kwartaalblad, nr 167     (april 2022)

 

4 keer per jaar verzorgd de PKN een gedrukte publicatie gericht op historische tabakspijpen en gerelateerde zaken. Drie van deze publicaties verschijnen als kwartaalblad, de vierde wordt als Full colour Jaarboek uitgevoerd.

 

Donateurs krijgen deze publicaties automatisch thuisgestuurd.

 

Hieronder een impressie van het nieuwste kwartaalblad, waarin behalve onderstaande artikelen ook een tweetal boek recensies en verschillende actuele mededelingen over o.a. de geplande PKN dag 2021.


Een aardewerk stempel voor patacons?!

(Bert van der Lingen)

Op een akker tussen Gouda en Waddinxveen is enkele jaren geleden een aardewerk stempel gevonden. Het voorwerp vertoont wat vorm betreft gelijkenis met vuurdovers die onder meer in Vreeland en Dordrecht zijn gevonden. Op het voorwerp van de akker zijn echter een aantal specifieke kenmerken te zien waardoor het gebruik als stempel meer voor de hand ligt. 

(complete artikel in blad).


Persoonlijke geschenken van de firma I. van der Want

(Fred Tymstra)

Belangrijke personen hebben het voordeel dat ze allerlei relatie-geschenken krijgen. Soms is dat een speciaal voor hen vervaardigd product, als aandenken of reclame-uiting.

Ter herdenking van de 10-jarige inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina heeft Ivon10 van der Want in Gouda in 1908 speciale geschenken gemaakt voor Hare Majesteit en Z.K.H. Prins Hendrik. Beide geschenken, die gezien het bijzondere fabricaat een proeve van bekwaamheid zijn, werden bij hoge uitzondering door beiden aanvaard. Het geschenk voor de Koningin bestond uit zes miniatuurpijpjes met op de kop het wapen van de Koningin en de datum 1898 - 6/9 - 1908 gegraveerd. De pijpjes rustten op een standaardje, bestaande uit de in zilver nagebootste pijpenmal waarmee de pijpjes zijn vervaardigd. 

(complete artikel in blad).


De Orde-pijpen van Zenith en Zenith Van der Want

(Ruud Stam)

Na de brand bij De Zenith in 1980 bracht dit bedrijf een heel aantal nieuw vormgegeven pijpen op de markt.12 Een van deze modellen was de Kabul uit de Facet serie. Dit model werd in 1982 gebruikt voor de kerstpijp. Verder werden op deze pijpen verschillende thema’s uitgebeeld zoals de serie met vissen, de serie met afbeeldingen van het jagen en het vissen, een pijp met het Vrijheidsbeeld in New York en de serie met ridderorden.

Deze laatste serie werd ontwikkeld voor een keten van Amerikaanse luxe tabaksdetaillisten ‘Tinder Box’ genaamd.13 Toen in 1984 Aart van der Want, na het strategische faillissement van de Zenith, het bedrijf, eerst in Gouda en daarna in Waddinxveen voortzette onder de naam Zenith Van der Want, werd de productie van de serie Orde-pijpen voortgezet tot aan de be indiging van het bedrijf in 1987.14 Afbeelding 1 laat het model van de Orde-pijpen zien.    (complete artikel in blad)


Een briefkaart van de firma Job Clerc uit 1941

(Ewout Korpershoek)

Het Zuid-Franse plaatsje Saint-Quentin-la-Poterie heeft een rijke aardewerk en keramiek historie. De basis hiervoor werd gevormd doordat de omgeving rijk is aan makkelijk toegankelijke kleilagen die in het boven-Krijt tijdperk ontstaan waren en uiterst geschikt bleken voor het vervaardigen van aardewerk. De eerste vermeldingen van Saint-Quentin dateren uit de 14e eeuw en vanaf dat moment was de productie van vooral huishoudelijk aardewerk een belangrijke activiteit voor de lokale bevolking.  In het jaar 1750 woonden er 1700 mensen, waarvan er 61 pottenbakker waren en vijf pijpenmaker. De pijpenfabricage was in eerste instantie vooral een nevenactiviteit voor de pottenbakkers, en bleek ook zeer geschikt voor diegenen voor wie het werken op het land te zwaar was. De betekenis van de pijpenfabricage nam echter gestaag toe en honderd jaar later was de keramische nijverheid in Saint-Quentin op haar hoogtepunt met 88 pottenbakkers en 61 pijpenmakers. 

(complete artikel in blad)


Pijp van de maand maart 2022

(Arjan de Haan)

Op onze website www.tabakspijp.nl staat maandelijks een interessante pijp van de maand. Deze keer een Turkse pijp met een Oost-Europese vormgeving. Deze bijzondere pijp van de maand verbindt oost en west. Van de meeste Europese pijpenmakers is het bekend dat ze ook oosterse modellen, zogenaamde tsjiboek pijpen maakten. Andersom is het echter een veel minder algemeen fenomeen. (Deze pijp is in kleur te zien op de binnenzijde van de kaft) 

(complete artikel in blad).


Ruil- en determinatiedag in Amersfoort, 14 mei 2022

De afgelopen twee jaar kon de jaarlijkse ruil- en determinatiedag vanwege corona niet doorgaan. Gelukkig is het dit jaar weer mogelijk en zijn we te gast bij het Centrum voor Archeologie in Amersfoort. Op zaterdag 14 mei is het Centrum voor Archeologie van 10.00 tot 16.00 uur open en kan eenieder pijpenkoppen of complete tabakspijpen meenemen om te laten determineren. Bert van der Lingen en Ruud Stam zijn aanwezig om de vondsten te beoordelen. Het is een erg mooie locatie in het centrum van Amersfoort en er zijn in een aantal vitrines vondsten te zien die de archeologische dienst de afgelopen jaren heeft gedaan. De ruimte die ons ter beschikking is gesteld is echter niet erg ruim, hierdoor zijn er zeer beperkt ruiltafels aanwezig (maximaal 3).

 

Wilt u graag een ruiltafel?

Geef dit dan aan bij Arthur van Esveld, via mail collection@ziggo.nl of telefonisch: 06-20029041

Ruil- en determinatiedag 2022:

14 mei van 10.00 tot 16.00 uur

Centrum voor Archeologie, Westsingel 46, 3811 BB Amersfoort