Richtlijnen Publiceren

Voor het Jaarboek zijn we op zoek naar kwalitatieve en afwisselende artikelen, die zowel voor de amateur als de professional interessant en bruikbaar zijn. Ieder Jaarboek bevat tussen de vijf en twaalf artikelen met betrekking tot verschillende aspecten van het onderzoek naar onder andere de Tabakspijp. Te denken valt aan archeologisch onderzoek, sociale en economische geschiedenis, culturele aspecten, genealogisch onderzoek naar pijpmakers, bijzondere collecties en overige onderwerpen die betrekking hebben op het werkgebied van de Stichting PKN, Stichting voor onderzoek historische Tabakspijpen.

Artikelen voor het Jaarboek moeten een wezenlijke bijdrage leveren aan onze kennis over historische Tabakspijpen, inhoudelijk van aard zijn en gebaseerd op eigen onderzoek. Artikelen die eerder zijn gepubliceerd worden in principe niet opgenomen in het Jaarboek, tenzij de redactie hiermede toch instemt.

Tips die dienen om aan de voorwaarden te voldoen:

  • De inhoud van het artikel moet samenhangend en feitelijk zijn
  • Bronvermeldingen en verwijzingen naar bestaande literatuur, websites en gebruikte archiefstukken dienen met noten in de tekst te worden aangegeven. Plaats noten zoveel als mogelijk aan het einde van de desbetreffende regel.
  • De gebruikte literatuurlijst komt aan het eind van het artikel. Plaats de titels van de artikelen tussen enkele aanhalingstekens en maak de titels van boeken en tijdschriften cursief in de literatuurlijst.
  • De auteur levert zelf de afbeeldingen toe betreffende het artikel en zij draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen voor toestemming van de rechthebbenden om het materiaal te mogen publiceren.
  • De afgebeelde pijpen, pijpfragmenten en andere voorwerpen dienen te zijn voorzien van afmetingen, bijvoorbeeld ‘Hoogte ketel 34 mm’, Lengte pijp ‘157 mm’.
  • Afbeeldingen (JPEG) dienen zo hoog mogelijke resolutie te hebben. Te denken valt aan een resolutie van tenminste 72 dpi en dienen apart meegeleverd te worden.
  • Afbeeldingen moeten van een goede kwaliteit zijn en voorzien zijn van een neutrale achtergrond. Alle aanpassingen hiervoor wordt door de auteur zelf uitgevoerd.
  • Een lijst met de bijbehorende tekst dient door de auteur apart toegeleverd te worden.
  • Kopij dient te allen tijde digitaal te worden aangeleverd.

Heeft u een artikel voor het jaarboek? Wilt u een voorstel doen? Dan kunt u contact opnemen met: Bert van der Lingen