In Memoriam Jozef Goderis

Kort geleden bereikte ons ook het bericht dat Jozef Goderis is overleden. Jozef was vanaf midden jaren tachtig enthousiast lid van de PKN en heeft diverse artikelen voor ons blad geschreven voornamelijk over Belgische kleipijpen en Nederlandse kleipijpen die in België zijn opgegraven.Jozef was tot begin jaren negentig werkzaam in het onderwijs en gaf als leraar de vakken muzikale, verbale, lichamelijke en manuele expressie. Daarnaast was hij actief in de archeologie van Roeselare en omgeving. Jozef was onder meer voorzitter en secretaris van de Vereniging Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen (VOBoW). Voor de West-Vlaamse Archeokrant schreef hij ook diverse artikelen over kleipijpen. In 2009 ontving hij de cultuurtrofee 2009 van de stad Roeselare.

 

Zijn laatste artikel, over de pijpennijverheid in zijn geboorteplaats Roeselare, verscheen in ons Jaarboek 2021 en is het meest uitgebreide artikel over de pijpennijverheid in deze regio.

 

Wij wensen zijn echtgenote Maria Pype veel sterkte toe met dit verlies