Musea en initiatieven Buitenland

Europa / Engeland

Académie Internationale de la Pipe

De Académie houdt zich vooral bezig met de overdracht van kennis en onderzoek over tabakspijpen en het gebruik ervan vanaf de 16e eeuw tot heden. Het omvat alle delen van de wereld, vanuit alle invalshoeken, zoals bijvoorbeeld archeologie, cultuurhistorie, economische -en sociale geschiedenis, sociologie en etnografie. In 2008 vestigde De Académie zich in Liverpool, waar deze is gehuisvest bij de vakgroep “Archaeology, Classics and Egyptology” van de Universiteit

van Liverpool. De Académie geeft jaarlijks een full color Jaarboek uit op A-4 formaat (150-200 pagina’s) met tal van wetenschappelijke artikelen door auteurs over de gehele wereld en organiseert jaarlijks een wetenschappelijk congres dat meestal ergens in Europa plaatsvindt.


Engeland

Clay tobacco pipe makers’ marks from London

 

Op deze site zijn in Londen opgegraven pijpen en merken opgenomen. De website is onderdeel van een groot project door MoLAS (Museum of London Archaeology Service) om een digitale database te maken van pijpmakersmerken afkomstig van archeologische opgravingen in Londen. Het gaat hierbij om Londense pijpen en materiaal van buiten de stad. Het eerste deel van het project is gericht op de merken uit de periode circa 1580-1710.


Engeland

The Society for Clay Pipe Research

 

De Society for Clay Pipe Research, SCPR is opgericht in 1983.  Een belangrijke doelstelling is onder andere verzamelaars, 

onderzoekers en andere geïnteresseerden bijeen te brengen om ideeën en informatie uitte kunnen wisselen en verder onderzoek te doen. Deze SCPR publiceert twee keer per jaar een  A-5 formaat blad van ongeveer 60 pagina’s. Het blad staat vol artikelen over voornamelijk Engelse pijpen, aanverwante onderwerpen, nieuws en informatie. De vereniging houdt jaarlijks een twee-daagse conferentie, die elk jaar in een ander deel van het Verenigd Koninkrijk wordt georganiseerd.


Engeland

The National Pipe Archive

The National Pipe Archive (NPA) is opgericht in 1993 en gevestigd aan de Universiteit van Liverpool. Haar doelstelling is onder andere het verzamelen van diverse gegevens  over tabakspijpen en aanverwante zaken en  het archiveren hiervan.


Frankrijk

Museum in Saint Omer (Frankrijk)

Het plaatsje Saint Omer in Noord-West Frankrijk heeft ook een rijke pijpenhistorie gekend. Dit is een website van een museum aldaar.


Duitsland

KnasterKOPF , Arbeitskreises zur Erforschung der Tonpfeifen

Het blad KnasterKOPF was nauw verbonden aan de “Arbeitskreises zur Erforschung der Tonpfeifen”. De organisatie is op dit moment niet meer actief, echter de informatie op de Website is nog steeds beschikbaar. KnasterKOPF werd uitgegeven in opdracht van het Hamburgse Museum voor Archeologie en de geschiedenis van Harburg – het Helms museum te Hamburg. Meer informatie over KnasterKOPF, waaronder de samenvattingen 

 

van de artikelen in alle tot nu toe verschenen uitgaven, vindt u op http://helene-bonn.info/AK/ein.htm


Belgie

Museum Andenne (Belgie)

Het Belgische Andenne (en Andenelle) hebben een rijke ceramische historie met o.a. de fabricage van kleipijpen door diverse fabricanten. Website van het museum aldaar.


Amerika

Chipstone Foundation

De Amerikaanse Chipstone Foundation werkt nauw samen met diverse musea en o.a. universiteiten met als doel om onderzoek en innovatief onderwijs te ondersteunen op het gebied van cultuur en historie. Op deze site een aantal aardige archeologische verslagen van opgravingen waaronder heel specifieke 17e eeuwse Noord Amerikaanse produkten. Door op de afbeeldingen hiernaast te klikken wordt u naar 2 specifieke artikelen geleid over kleipijpen.

 

 

 


Noorwegen

'Krittpiper fra Larkrollen'

 

Een web publicatie over 18e eeuwse kleipijpen van Christopher Bocklum in Larkrollen, in Noorwegen.  Auteur Børre Ludvigsen verhaalt over de pijpmaker Bocklum, en een deel van diens fraaie assortiment.

 

 

 

 

 

 


Digitaltmuseum

 

Een web portaal van verschillende Noorse musea waarin een behoorlijk aantal lokaal gevonden kleipijpen terug te vinden zijn. Nederlandse, Engelse maar ook Noorse en Zweedse. Absoluut een aanrader om eens doorheen te bladeren.

 

 

 

 

 

 


Canada

Heritage Newfoundland & Labrador

 

Een web site in Canada, met veel locale geschiedenis maar ook erg aardige vondsten van kleipijpen in de kust provincies van Newfoundland en Labrador.

 

 

 

 

 

 


Diverse links

MUSEUM OF THE HISTORY OF RIGA AND NAVIGATION

Met name Nederlandse en ook andere kleipijpen in het museum van Riga (Letland)

 

 

Een blog over 'beachcombing' / 'Mudlarking', specifiek over tabakspijp vondsten

 

 

Een artikel in een Amerikaans tijdschrift over een 'beerput graver' uit New Orleans, en zijn enorme collectie!