26 april 2024

Lintje voor Andre van Ingen

Andre van Ingen heeft een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor zijn veelheid aan maatschappelijke activiteiten en met name zijn ‘tomeloze inzet en continue betrokkenheid’ om de lokale historie voor een breed publiek toegankelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn zijn vele lezingen, presentaties en specifiek zijn succesvolle inspanningen om het Archeologische Centrum Rivierenland (ACR) op te richten. Ruim 50 jaar lang draagt Andre zijn kennis over de de archeologie met passie over aan anderen en draagt hij actief bij om dit op een georganiseerde en structurele wijze te doen. Andre is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau en ook hier kan niet anders gezegd worden dan dat dit een uitermate verdiende onderscheiding is!