15 april 2024

20:00-21:30

Lezing  bij de Volksuniversiteit Oegstgeest:

De historie van kleipijpen

In deze lezing gaat Ruud Stam in op de historie van de kleipijpennijverheid en de komst van tabak naar ons land.

Wie waren de eerste pijpenmakers, hoe werden de pijpen gemaakt en wat voor soorten pijpen zijn er? Welke productiecentra waren er en welke betekenis hadden deze. Hoe groot was de omvang van deze tak van nijverheid en hoe konden de Goudse pijpen maatgevend worden voor alle pijpenproducties in West-Europa. Met name de pijpen van de productiecentra Gouda, Leiden, Amsterdam en Alphen worden in en om Leiden veel gevonden. Ook zal worden ingegaan op hoe pijpen te dateren zijn.

 

In het tweede deel van de lezing wordt ingegaan op de betekenis van vondsten van pijpen voor archeologen en wat historici kunnen leren van de geschiedenis van de kleipijpennijverheid. Het gaat daarbij om economische-, sociale-, kunsthistorische-, mentaliteit- en techniekgeschiedenis naast algemene geschiedenis. Dit zal worden gedaan aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden.

 

Na afloop kunnen eventueel meegebrachte vondsten worden gedetermineerd.

 

Toegang is 10 euro.