Pijp van de maand september 2021

 

Asbestos pijpen

Het is nu onvoorstelbaar dat in een pijp het kankerverwekkende asbest werd verwerkt. Toch blijkt dat zo te zijn. In een artikel in het Jaarboek 2021 dat binnenkort verschijnt is een artikel opgenomen over verschillende soorten pijpen met asbest.

 

Juist omdat het zo onvoorstelbaar is, is ten behoeve van dit artikel een pijp van Knoedgen geanalyseerd op de  aanwezigheid van asbest. SGS Search Laboratorium BV in Heeswijk was zo vriendelijk de analyse voor ons uit te voeren. 

 

Uit het rapport van SGS research blijkt dat er in de pijp inderdaad asbest aanwezig was. In het analyserapport staat:

Als analysemethode is optische microscopie gebruikt. Deze techniek bestaat uit twee onderdelen. Allereerst wordt bij een vergroting van ongeveer 50x onder een stereomicroscoop gezocht naar vezels Daarna wordt met behulp van een dispersievloeistof een preparaat gemaakt dat bij een vergroting van 125x onder een polarisatiemicroscoop nader wordt onderzocht. De vezels worden dan gekarakteriseerd op grond van de optische eigenschappen zoals brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en het gedrag in gepolariseerd licht. 

Uitkomst van dit onderzoek was dat dat het materiaal van deze pijpenkop naar schatting voor 5 tot 10 % van haar gewicht uit Chrysoliet (wit asbest) bestaat en dat het asbest vast (hechtgebonden) in de pijpenkop aanwezig was.

 

In het artikel in het jaarboek worden ook heel andere pijpen met asbest besproken. Sommige daarvan waren nog veel gevaarlijker dan deze pijp van Knoedgen.

 

 

 

Pipe of the month septembre 2021

 

Asbestos Pipes

Today, it's impossible to imagine that a tobacco pipe would be made using the cancerous asbestos material. However, this used to be the case. In the upcoming Yearbook 2021, an article will be published about different type of pipes with asbestos.

 

As it is so hard to imagine, the author contracted the specialized lab of the company SGS Search Laboratorium BV to analyze a pipe made by the Belgian manufacturer Knoedgen. 

 

From the report issued by SGS Research, it becomes clear that the pipe indeed contains asbestos. As the report describes:

As a method of analysis, optical microscopy is used. This technique consists of two steps. First, with an enlargement of approximately 50x, a stereo microscope is used to search for fibers. Secondly, using a dispersion liquid, a preparation is made which is analyzed using a polarisation microscope to characterize the fibers found.

The result of the analisys of Knoedgen's pipe is that the material used to made this pipe, consists of Chrysolite (white asbestos) for approximately 5 to 10% of it's total weight.

 

In the yearbook article, also completely different pipes that contain asbestos will be presented: some of them far more dangerous then this one from Knoedgen..

 

  

 

 

 


Pijpen van voorgaande maanden