Tabakspijpen en tabakspijpenproductie in Roermond

Net zoals in andere steden zijn ook in Roermond gedurende een korte periode tabakspijpen geproduceerd. In 2011 werd een oven voor de productie van deze tabakspijpen samen met bedrijfsafval en misbaksels, opgegraven. Deze publicatie maakt op basis van de aangetroffen ovenrestanten een reconstructie van de oven, geeft inzicht in het gebruikte bedrijfsaardewerk en laat zien welke tabakspijpen in deze oven werden gebrand. Aangezien in Roermond slechts in een beperkte periode tabakspijpen zijn geproduceerd wordt in deze publicatie tevens aandacht besteed aan tabakspijpen waaruit in Roermond werd gerookt vanaf de 17de eeuw tot in de 19de eeuw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tabakspijpen die over de jaren heen in Roermond zijn opgegraven.

 

Inhoudsopgave

1. Inleiding 5

2. Beknopte geschiedenis van Roermond 7

3. Productiecentra van tabakspijpen gevonden in Roermond 11

4. De productie van tabakspijpen en specifiek de tabakspijpennijverheid in Roermond 15

5. Archeologische gegevens van pijpenovens in Nederland 29

6. Intermezzo: geglazuurde tabakspijpen 31

7. Tabakspijpennijverheid in Roermond 33

8. Restanten van een oven voor tabakspijpen 39

9. Opgegraven ongerookte tabakspijpen gebakken in en nabij de oven 43

10. Tot slot: Een mogelijke reconstructie van de pijpenoven 45

Geraadpleegde literatuur 49

Bijlage 1: Beknopte genealogie Kluidgen 51

 

Bestellen: 

https://www.boekenbestellen.nl/boek/tabakspijpen-en-tabakspijpenproductie-in-roermond/37122

 

Prijs 18,95 + verzendkosten.