Nieuws Archief

Op deze pagina mededelingen en berichten die eerder zijn gedaan.

PKN Blad nr 148 verschenen

30 December 2015

 

Nr 148 van het PKN Blad is verschenen. Behalve diverse korte berichten, verslagen van diverse evenementen en mededelingen ook een artikel over Jean Nicot pijpen van Gambier, 'zwarte' gouwenaars en een bakelieten tabaksdoos.

 

U kunt deze tijdschriften bemachtigen door u op te geven als donateur van de Stichting voor Onderzoek naar Historische Tabakspijpen.

 

Onder het kopje over 'Donateurs' in het menu vindt u hoe u zich hiervoor aan kunt melden door middel van het aanmeldingsformulierCultuur van het pijproken immaterieel erfgoed

3 December 2015

 

De cultuur van het pijproken is opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Het samenstellen van deze inventaris vloeit voort uit de ratificatie van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. De samenstelling van de Nationale Inventaris wordt gecoördineerd door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. De PKN heeft samen met de Nederlandse Federatie voor Pijprokers de aanvraag van de erfgoedstatus gedaan omdat ook wij als verzamelaars steeds meer geconfronteerd worden met de afbraak van de culturele aspecten van de pijp en het pijproken. Denk bijvoorbeeld aan de sluiting van musea. Het bestuur van de PKN hoopt door de plaatsing op de lijst van Immaterieel Erfgoed ook discussies met bijvoorbeeld musea te vergemakkelijken en ook bijvoorbeeld relaties met  de tabaksindustrie nieuw


leven te kunnen inblazen. Dit houdt echter niet in dat de PKN een standpunt over de wenselijkheid of onwenselijkheid van roken inneemt, noch dat wij ons gaan begeven op het terrein van de Nederlandse Federatie voor Pijprokers.  


Tentoonstelling Goedewaagen in Streekmuseum Krimpenerwaard

16 November 2015

 

De tentoonstelling ‘Goedewaagen: ‘Gouds aardewerk’ zal op 17 november voor het publiek worden geopend. Op deze tentoonstelling wordt de boeiende geschiedenis van het van oorsprong Goudse keramische bedrijf Goedewaagen uit 1779 in beeld gebracht. Het bedrijf is bekend om z’n pijpen, sieraardewerk, serviezen, tegeltableaus en de KLM-huisjes. De motieven zijn onder andere gebaseerd op het Delftse (blauwe) aardewerk.

 

Meer informatie ;

 

http://streekmuseumkrimpenerwaard.nl/Verslag Jaarlijkse PKN Dag 7 Nov 2015 in Otterlo

10 November 2015

Op 7 November jongstleden vond de jaarlijkse PKN dag plaats in het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo. Wederom een zeer geslaagde dag waarvan u het verslag en de foto's kunt hier bekijken.

Nogmaals dank aan allen die deze dag tot een succes hebben gemaakt ! Zodra de datum en locatie van de eerstvolgende PKN bijeenkomst bekend is wordt deze vanzelfsprekend hier bekend gemaakt. 

Mocht u zelf nog foto's hebben van de PKN dag in Otterlo die u wilt delen dan kan dat via een berichtje aan info@tabakspijp.nl


Allereerst was het woord aan Arjan de Haan die een presentatie hield over tabakspijpen uit Zuidoost-Azië. Een gebied waar nog weinig onderzoek is gedaan naar de rookcultuur. De verscheidenheid aan vormen en materialen is groot en overlappen elkaar wat betreft gebruiksgebieden. Aansluitend gaf Jan van Oostveen een presentatie over tabak en pijpenmakers in Rotterdam naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe boek “Tabak, tabakspijpenmakers en hun producten in Rotterdam (1600-1675)”. Via getoonde grafieken was duidelijk de periode van opkomst en verval van de nijverheid en de tabakshandel in Rotterdam te zien. Aansluitend gaf Jos Engelen een lezing over pijpenmakers en de tabaksnijverheid in Limburg. Deze presentatie was een inleiding op een later te verschijnen publicatie.

Ter afsluiting van de bijeenkomst werd de traditionele goederenveiling gehouden. Bij velen ging de gedachte terug naar de begin dit jaar overleden Frans Janssens, de meest spraakmakende en humoristische veilingmeester die de PKN heeft gehad. Dit jaar fungeerden Ruud Stam en Arjan de Haan als veilingmeesters terwijl als vanouds Nico Verlaat de voorwerpen showde en Theo Grintjes de financiën bijhield. De veiling kwam dit jaar moeizaam op gang maar het uiteindelijke resultaat was met een opbrengst van ruim 800 euro zeer bevredigend te noemen. Dank aan alle bieders die hun collectie op deze wijze hebben uitgebreid en daarmee tegelijkertijd onze club, de PKN, wat meer financiële armslag hebben gegeven.

Na afloop van deze geslaagde PKN-dag ging een groot gezelschap richting Hotel Kruller voor een gezamenlijk en bijzonder gezellig diner.

Bert van der Lingen


Nieuwe publicatie ; Rotterdamse Tabakspijpen

Onlangs is een nieuw boek over kleipijpen verschenen: ‘Tabak, tabakspijpenmakers en hun producten in Rotterdam (1600-1675)’, door Jan van Oostveen. In dit boek wordt de zeventiende eeuwse tabakshandel en de geschiedenis van de tabakspijpenmakers in de havenstad beschreven.

Het boek verschenen als BOOR-notitie 19 (142 pag. en is rijk geïllustreerd). Het is te bestellen bij het BOOR (010-4898500 of boor@rotterdam.nl) voor € 19,95 (incl. verzendkosten). Wel vooruitbetaling!

Voor meer informatie http://www.rotterdam.nl/rotterdamsetabakspijpen.


PKN Blad nr 147

De October uitgave  van het PKN blad is reeds verschenen. Een impressie over de inhoud kunt u zien op de hieronder geplaatste afbeeldingen. U kunt deze tijdschriften bemachtigen door u op te geven als donateur van de Stichting voor Onderzoek naar Historische Tabakspijpen.

Onder het kopje over PKN in het menu vindt u hoe u zich hiervoor aan kunt melden door middel van het aanmeldingsformulier


In Memoriam Ferry Kompier

Begin augustus meldde zijn vroegere huisgenoot dat Ferrie Kompier op 22 juli j.l. was overleden.

Ferrie behoorde tot de PKN-leden van het eerste uur. Vergezeld van zijn pijp en pijptabak was hij een vaste bezoeker en graag geziene gast tijdens de pijpendagen. Prettig in de omgang, behulpzaam en een voortreffelijk causeur.

Zijn belangstelling voor de kleipijp stamt al van 1974. Hij bezocht regelmatig de Galerie en Antiekwinkel ICON van Niels Augustin in Amsterdam.


In 1976 schreef hij voor ICON de monografie “Doorrokers” en werkte als fotograaf mee aan het Europese pijpenprentenboek.

Als PKN-lid heeft hij daarna vele artikelen in ons blad gepubliceerd. Toen Ferrie in april 1987 benaderd werd om als eindredacteur het blad samen te stellen, zei hij meteen ja. Hij kon makkelijk met taal omgaan mede door zijn beroep als onderwijzer. In die tijd werd alle ingezonden kopy eerst overgetypt, daarna op vellen aan elkaar geplakt en opgestuurd naar de drukker. Vele avonden werk per nummer. Ferrie heeft het redactiewerk tot juni 2004 volgehouden, hij merkte toen dat zijn gezondheid minder werd. In 2007 was het duidelijk dat Alzheimer bezit van hem had genomen. Hij verhuisde naar woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht waar hij de laatste jaren steeds meer in zichzelf gekeerd doorbracht.

Ferrie, erelid van de PKN, werd 77 jaar.


De PKN en de Nationale Archeologie dagen

Op 16, 17 en 18 oktober 2015 worden de eerste Nationale Archeologiedagen gehouden.

Meer dan 60 organisaties laten zien wat er allemaal onder onze voeten verborgen ligt. Het publiek krijgt een inkijkje in hoe archeologen te werk gaan en wat er zoal gevonden wordt. Deuren van de archeologische depots in Utrecht en in Zuid-Holland, die normaal gesloten blijven, gaan open.

Ook de PKN, ‘Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen’ zal een bijdrage leveren aan het promoten van de archeologie en de kleipijp in het bijzonder. Wij gaan op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kleipijpen en pijpenkoppen determineren in het Huis van Hilde in Castricum.

Meer informatie op Archeologiedagen en op Huis van Hilde.In Memoriam Jo Bergmans

Jo, onze vriend is niet meer bij ons. In de nacht van 23 op 24 augustus j.l. is hij overleden in het hospice nadat zijn gezondheid jarenlang stapje voor stapje achteruit holde, waardoor hij op het laatst zelfs niet meer in staat was tot een gerichte communicatie, zijn sterkste wapen in het verleden.

Maar wat ons als PKN’ers vooral bij zal blijven zijn de diepe en vele mooie herinneringen aan een man, flamboyant in woord en gedrag. Enkele van de synoniemen van dat woord waren voor mij op hem van toepassing: zwierig, vlammend, kwistig strooiend met douceurtjes voor mensen die hij vertrouwde. Sterk op de ander gericht.

Als nazaat, samen met zijn broer, van een kleipijpenfabrikant was hij in staat zijn kennis aan ons over te dragen en stimuleerde ons allen om alle zaken rond dat aloude ambacht zoveel mogelijk aan de vergetelheid te ontrukken. Mede dankzij hem en de verdere familie zijn wij in staat geweest dit gerenommeerde Weerter bedrijf, waar hij zo trots op was, zijn verdiende status te hergeven en te reconstrueren en middels verplaatsing en restauratie van de oven een eigen plek te geven als archeologisch industrieel monument in Weert.

Zijn collectie op dit terrein gaf hij met zijn broer in bruikleen aan Museum de Tiendschuur, waar ze in de pijpenkamer 30 jaar lang te zien is geweest. Helaas mocht hij het niet meer meemaken dat deze collectie deels overgedragen zal gaan worden in bruikleen aan Openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert, aangezien de gemeente Weert blijkbaar niet meer in staat was zijn erfgoed op een andere locatie naar waarde te schatten en de Tiendschuur van dag op dag ophief. Wat zou hij opnieuw trots zijn geweest.

Met raad en daad stond hij ons bij op de jaarlijkse PKN ontmoetingsdagen en stelde ons allerlei zaken ter beschikking. Tot het allerlaatst was hij geïnteresseerd in het wel en wee van onze vereniging en de PKN periodiek lag altijd klaar op het tafeltje naast zijn stoel.

Ikzelf was het meest getroffen door zijn onwankelbare vertrouwen, dat hij in mij stelde en mij continu zijn rentmeester noemde, hetgeen hij enkele maanden geleden opnieuw bevestigde met een “bibberend” ondertekende volmacht namens hem en zijn vrouw.

Jo, ik ben ervan overtuigd dat je ons van boven met die schalkse glimlach van je zult blijven ondersteunen en dit te weten maakt het ons gemakkelijker dit verlies enigermate te accepteren en te dragen.
Mogen deze herinneringen zijn vrouw en familie sterken in deze voor hen zo moeilijke periode en enigermate tot troost strekken.

Namens Stg. PKN
Jos Engelen, Sittard
25 augustus 2015


Artikel mAx Magazine


   Een triest einde van de Trumm-Bergmans expositie in de                                   Tiendschuur te Weert

Op woensdagavond 29 april heeft de gemeenteraad van Weert besloten om museum de Tiendschuur definitief te sluiten. De gemeenteraad heeft daarmee ook ingestemd om de bestaande collecties onder te brengen in Museum Jacob van Horne en op te slaan in de bestaande depots. Verder heeft de raad ingestemd om bij wijze van tijdelijke expositie in een tweetal zalen in het gemeentemuseum Jacob van Horne hoogtepunten uit de historische collectie te presenteren.

Een museumnota voor de komende jaren zal in de loop van 2015 verschijnen na twee bezuinigingsrondes. Dit impliceert het einde van Pijpenkamer Trumm-Bergmans na 30 jaar.

De families Jacques en Jo Bergmans hebben daarop te kennen gegeven dat zij deze oplossing niet zien zitten en besloten hebben alle bruiklenen terug te halen en onder te brengen bij hun familie. Dit geldt niet voor de tussentijds gedane schenkingen van Jo Bergmans, die in de tijdelijke opstelling terecht zullen komen, samen met de andere eigendommen van de gemeente Weert. Het gemeentemuseum zal de objecten binnen de huidige presentatie in de pijpenkamer uitputtend fotograferen t.b.v. mogelijke toekomstige toegankelijkheid van de Trumm-Bergmans collectie. Het is zeer betreurenswaardig en afkeurenswaardig dat een gemeente zo met deze unieke collectie omgaat en haar erfgoed verkwanselt. Immers dit is de beste collectie ter wereld van een pijpenfabriek, compleet met archief. Ook is er nog het beschermde monument de pijpenoven in Weert, waar de gemeente zonder overleg de trap vanaf gesloopt heeft. Daarover is nu overleg om deze te restaureren. Hopelijk heeft de gemeente Weert de werkelijke wil om dit ook te doen.

Als uniek cultureel erfgoed dient de collectie Trumm-Bergmans bewaard te blijven en toegankelijk te blijven. Daartoe worden thans initiatieven genomen door Jos Engelen, waarover in dit stadium nog geen mededelingen mogelijk zijn. Verder zal (een deel) van het archief worden gedigitaliseerd en voor onderzoek beschikbaar komen. Heel veel dank gaat uit naar Jos Engelen en naar de families Jacques en Jo Bergmans voor alles wat in de afgelopen dertig jaar gedaan is voor het behoud van deze collectie.


Website 1 Jaar

Het is precies 1 jaar geleden dat de vernieuwde website van de PKN online is. Nadat Aad Kleijweg als eerste webmaster de website van de PKN onderhield was het Jan Kwint die het stokje op 1 mei 2014 overgenomen heeft. Het resultaat is een nieuwe website, welke is vernieuwd en aangepast naar de hedendaagse technieken.

In onderstaande tabellen kunt u aflezen dat de website goed wordt bezocht. Ook is te af te leiden dat de website door buitenlandse geïnteresseerden wordt bekeken. Natuurlijk is het moeilijk na te gaan welke bezoeker als geïnteresseerde of per ongeluk  de website bezoekt. Ook hackers hebben de site aangeroepen. Veelal landen uit Azië en Zuid Amerika kunnen we als niet geïnteresseerde bezoeker rekenen.

Landenoverzicht1 Jaar Website Analytics

De PKN streeft ernaar om de website up-to-date te houden en dat kan alleen mede door de grote inbreng van vrijwilligers, die onder andere artikelen schrijven om de website een wetenschappelijke tint te geven. Graag nodigen wij u uit om zo veel als mogelijk ons te voorzien van interessante wetenswaardigheden.

U kunt eventuele artikelen inbrengen door deze aan Bert van der Lingen te mailen. Op de website staat eveneens een pagina betreffende richtlijnen voor het publiceren van artikelen alsmede het mailadres van Bert van der Lingen.

Wij wensen u veel plezier tijdens het surfen over onze website.

Tekst en foto’s: Jan Kwint

 

 


Aanbieding Koningsdagpijp 27 april 2015 


Lakpunt voor  zijne majesteit de Koning Willem-Alexander (27 april 2015)

Dordtenaar Hans Sonderman, Wereldkampioen Pijproken, biedt Willem-Alexander een speciaal vervaardigde Koningsdagpijp aan. Sonderman is in gezelschap van leden van ‘Het Dordtsche Pyproockersgilde’. De geglazuurde Goudse lakpunt is in opdracht van de Nederlandse Federatie van Pijprokers gemaakt door Royal Goedewaagen in het Drentse Nieuw-Buinen.

Link naar de beelden:  https://www.youtube.com/watch?v=fEOuuvEbriw


30th AIP Conferentie Bergerac 2014


Tussen 14 en 18 oktober 2014 heeft de 30e AIP conferentie plaatsgevonden te Bergerac(Fr). Hieronder kunt u klikken op de wijzer om een impressie te krijgen over deze conferentie.

U kunt de bijpassende muziek aanpassen qua geluidssterkte door op het geluidsicoon van het filmpje te klikken.


Streekarchief Midden Holland


Het Streekarchief Midden-Holland is verhuisd naar:

Klein Amerika 20

2806 CA Gouda

Tel: +31 (0) 182-521821

E-mail: info@samh.nl

website: www.sahm.nl

Hun website is nog in de maak


Bestuurswisseling

Op zaterdag 5 april 2014 heeft Rens Hooyenga uiteen gezet dat hij uit het dagelijks Bestuur stapt van onze Stichting. Reden was dat zijn baan en privé leven hem teveel tijd kost om als een effectief lid van het Bestuur te kunnen functioneren.

Tijdens deze meeting heeft het Bestuur gemeend Jan Kwint naar voren te schuiven als nieuw bestuurslid. Hij is inmiddels de nieuwe Webmaster en het is belangrijk dat hij vanuit alle hoeken goed geïnformeerd wordt om de Website up-to-date te houden.

Jan Kwint heeft hiermee ingestemd en zal er alles aan doen het Bestuur en de Donateurs op een juiste manier te voorzien van alle informatie, welke op de nieuwe Website staat.

Rens en Jan

Links Rens Hooyenga en rechts Jan Kwint. Een mooiere wisselfoto bestaat er niet!

Fotografie: Ron de Haan