In memoriam Lia Schouten

Lia Schouten is op 10 september 2019 op 74 jarige leeftijd overleden. Lia was een van de trouwste leden van de PKN. 

 

Het verzamelen van kleipijpen begon voor de familie Schouten in de 80er jaren, met de vondst van een fraai bewerkte pijpenkop, in de polder Achterwillens. In die jaren werden delen van deze polder omgezet naar recreatiegebied en door de vele werkzaamheden werden er veel kleipijpen gevonden. Daarmee was de interesse voor de historie van de Goudse kleipijpenindustrie  en het verzamelen van pijpen gewekt en nam haar belangstelling in de loop der jaren alleen maar verder toe.

 

Het aflopen van geploegde akkers in het poldergebied rond de stad Gouda, speurend naar  Goudse kleipijpen en andere bodemvondsten, was haar grote hobby,  die  zij  tot  het laatst heeft


mogen bedrijven. Haar scherpe blik maakte dat zij vaak bijzondere vondsten deed. Ook in de stad Gouda zelf  werd door haar op bouwterreinen naar voormalige stortplaatsen van Goudse pijpenfabrieken gezocht.  

 

Lia was ook lid van de Archeologische Werkgroep Golda in Gouda en zij hield zich, naast actief mee graven bij Archeologische projecten, ook bezig met het catalogiseren en determineren van de vele pijpenvondsten uit de stad Gouda. 

 

Ook determineerde zij regelmatig kleipijpen op determinatiedagen georganiseerd door de PKN. De meeste kleipijpen waar mensen mee aankwamen dragen kon ze probleemloos beschrijven. Dit kon ze doen omdat het meeste materiaal dat ze onder ogen kreeg zich ook reeds in haar prachtige uitgebreide kleipijpenverzameling bevond, die ze in de loop der jaren had opgebouwd.

 

We zullen Lia missen. Haar kennis en warmte zullen we nooit vergeten. Wij wensen haar kinderen veel sterkte met de verwerking van dit verlies.