PKN Kwartaalblad, nr 164     (April 2021)

 

4 keer per jaar verzorgd de PKN een gedrukte publicatie gericht op historische tabakspijpen en gerelateerde zaken. Drie van deze publicaties verschijnen als kwartaalblad, de vierde wordt als Full colour Jaarboek uitgevoerd.

 

Donateurs krijgen deze publicaties automatisch thuisgestuurd.

 

Hieronder een impressie van het nieuwste kwartaalblad.


Jacob Nobel in Utrecht (Lauwerecht)

(Piet K Smiesing)

In het Jaarboek 2020 vermeldt Ewout Korpershoek, in een uiterst informatief artikel over de oorsprong van de gekroonde N, dat in 1753 de voormalige Schoonhovense pijpenmaker Jacob Nobel met zijn gezin, na een werkzaam verblijf in Gouda, tijdelijk neerstreek in Utrecht.

(complete artikel in blad).


Stratenmaker, Vrede van Aken, en een omkeerbare schertspijp

(Kees Faas)

In onderstaand artikel worden een drietal 18e eeuwse versierde Goudse pijpenkoppen besproken. De focus ligt op enige details waardoor een verduidelijking van hun voorstelling ontstaat (complete artikel in blad).


Twee zeldzame pijpen van de Schoonhovense pijpenmaker Frans de Bruijn

(Ewout Korpershoek)

Uit het recent verschenen boek 'de pijpenmakers van Schoonhoven'9 wordt duidelijk dat de Schoonhovense pijpennijverheid er wat anders uitzag dan tot op heden bekend. Reeds in de eerste decennia van de 18e eeuw werden er volop pijpen geproduceerd, vooral in de goedkoopste prijs en kwaliteitscategorieën. De professionele pottenbakkerij met zeer grote ovencapaciteit en de verslappende aandacht van de Goudse makers voor de meest eenvoudige pijpen waren belangrijke ingrediënten voor het succes.(complete artikel in blad)


Een pijp zonder bijmerk van Sijbrand Revet, 1746-ca1760

(Bert van der Lingen)

Een van de pijpenmakers die niet direct overgingen tot het gebruik van de bijmerken was de Goudse pijpenmaker Sijbrand Revet uit de Vlamingstraat in Gouda die in 1746 zijn meesterproef had afgelegd met het merk H gekroond. Hij had dit merk in de periode 1746-1788 in eigendom.15 (complete artikel in blad).


Het jaar van de drie Duitse keizers verbeeld op een pijp. Vondsten van buitenlandse pijpen in Nederland 2

(Ruud Stam)

Op 9 maart 1888 stierf de Duitse Keizer Wilhelm I op eenennegentig jarige leeftijd. Zijn laatste woorden waren: ‘Ich habe keine Zeit Müde zu sein‘. Deze uitspraak is later verbeeld door de kunstenaar Michel Lock in een beeld waar de stervende keizer te zien is met naast hem de engel des doods (afb.1 ). (..) De in dit artikel beschreven en afgebeelde Driekeizerpijp is in 2004 in Weert nabij de oven van Trumm-Bergmans gevonden. Ook is daar nog een fragment van dezelfde pijp aangetroffen. Het zijn vermoedelijk pijpen die in het Westerwald gemaakt zijn in 1888 of kort daarna. (..) complete artikel in blad)


De ‘Chin Chin’, ideaal voor de pijproker met een kunstgebit!

(Bert van der Lingen)

Talloze, soms bijzondere, uitvindingen zijn er gedaan op het gebied van het pijproken. Niet alleen technische verbeteringen voor de pijp zelf, maar ook hulpmiddelen bij het pijproken. Vaak waren dit uitvindingen die de pijp beter deed roken of het leven van de pijproker aangenamer moesten maken. Maar ook werden er, zoals we er nu misschien tegenaan kijken, diverse nutteloze, bizarre of komische uitvindingen gedaan. Misschien valt de ‘Chin Chin’ Pipe Holder, Stand & Rest daar ook onder? (complete artikel in blad)