PKN Kwartaalblad, nr 158     (April 2019)

In de komende weken valt het nieuwe kwartaalblad bij alle donateurs in de bus.

 

Aankondigingen van de Determinatie- en Ruildag op 14 April in Leeuwarden in het HCL (Historisch Centrum Leeuwarden) en de PKN dag op 26 Oktober in Ommeren.

 

Daarnaast drie omvangrijke, interessante artikelen over drie geheel verschillende onderwerpen: Nederlandse gietpijpen uit de periode 1930-1955 naar de 'streamline' mode, een erg bijzondere groep pijpen van de Franse firma Gambier en een verhaal over een tweetal 18e eeuwse Schoonhovense pijpenmakers die in opdracht van een Alphense pijpenmaker produceerden.

 

 


De jaarlijkse PKN-dag is gepland en op 14 April zijn we in Leeuwarden om te determineren en ruilen.

 

Determinatie- en ruildag 17 April a.s. in het Historisch Centrum Leeuwarden. Het HCL is open van 13.00 uur tot 17.00 en om 14.00 uur verzorgen we een presentatie over de Leeuwarder pijpenindustrie.


Stroomlijn zijn de benen van mijn tante

(Ruud Stam)

 

Streamline Design is de naam van een stroming in de Amerikaanse vormgevingsgeschiedenis in de periode 1930-1955. Het hoogtepunt van deze ontwerpstijl lag rond 1937 en was een vervolg op de Art Deco. Deze stroming was in 


Amerika heel belangrijk en populair. Ondermeer huizen, auto’s, koelkasten, treinen, radio’s en vele gebruiksvoorwerpen werden in deze stijl ontworpen. De aerodynamische vormgeving kenmerkte al deze ontwerpen.(..voor complete artikel zie blad..)

Introductie van nieuwe modellen in het assortiment

 van Gambier: Pipes Néogènes

(Arthur van Esveld)

 

De aankoop van een aantal bijzondere pijpen van Gambier, behorende tot de groep Néogènes, is de aanleiding geweest om dit artikel te schrijven. De pijpen zijn afkomstig uit een oude collectie en zijn allen door dezelfde eigenaar met zorg behandeld en gerookt. Gambier had ruim 500 Néogènes in het assortiment. Veel van deze modellen zijn erg schaars. Het was daarom bijzonder om in één keer deze groep aan te kunnen kopen.


Casjotte pijpen uit Schoonhoven voor Philip Hoogenboom in Aarlanderveen, 1764-1765

(Bert van der Lingen)

Philip Hoogenboom overleed op 8 juni 1764, althans zo is dat indertijd opgeschreven in de literatuur over deze belangrijkste 18e eeuwse pijpenmaker uit Aarlanderveen (nu Alphen aan den Rijn). In werkelijkheid leefde hij nog, al was hij zich daar zelf mogelijk niet altijd van bewust. Hoogenboom werd op deze datum onder curatele gesteld. De aanleiding hiertoe was waarschijnlijk zijn excessieve drankgebruik. Wat betreft datering en toeschrijving van zijn kleipijpen maakt dit overigens niet veel verschil want nog datzelfde jaar werd de pijpenfabriek verkocht aan de Amsterdamse koopman Jan Hendrik Kramer.

Dit artikel is onderdeel van een nog te verschijnen uitgebreidere publicatie over de pijpenmakers in het huidige Alphen aan den Rijn en hun producten.(..voor complete artikel zie blad..)