Pijp van de maand juni

Victor Emanuel II van Italië werd in 1820 geboren in Sardinië als oudste zoon van prins Karel Albert, de latere koning van Sardinië, en prinses Maria Theresia van Toscane. Hij werd  koning van Sardinië vanaf 1849, en hij kreeg op 17 maart 1861 de titel koning van Italië, de eerste koning van het verenigde Italië, een titel die hij droeg tot zijn dood. Tijdens de Eerste Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1848-1849) vocht hij onder het bevel van zijn vader. Steeds streefde hij naar de eenwording van Italië.  Oostenrijk-Hongarije werkte hem daarin tegen en viel Piëmont binnen, maar de Fransen schoten Sardinië te hulp en ze veroverden ook Lombardije op Oostenrijk. Toen Garibaldi het ‘Koninkrijk der Beide Sicilië’ veroverde en Victor Emanuel en Garibaldi beide uit verschillende richtingen in 1860 de Kerkelijke Staat binnentrokken werd Italië verenigd. Vanwege zijn rol wordt Victor Emanuel in Italië wel aangeduid als de Vader des Vaderlands.

In 1878 kwam hij te overlijden en werd opgevolgd door zijn zoon Umberto I.

 

Op een pijp van Dutel-Gisclon is Victor Emanuel als Koning van Italië afgebeeld. De pijp heeft het catalogusnummer 756 en heeft het merk DG. Op de onderrand staat Victor Emanuel. Vermoedelijk vervaardigd in de periode 1870-1895.

       

Dutel Gisclon was in Montereau (Seine-et-Marne, Frankrijk) gevestigd. De firma Gisclon werd in 1829 in Lille opgericht. Rond 1870 is de fabriek naar Montereau verplaatst en samengegaan met Dutel. hier werden de pijpen met DG gemerkt. Na een brand in 1895 zijn mallen van de fabriek overgenomen door Victor Belle in Erôme-Serves.

 

 

Pipe of the month june

Victor Emanuel II of Italy was born in 1820 in Sardinia, being the oldest son of prince Carl Albert, who would become king of Sardinia and princess Maria Theresia of Tuscany. Victor Emanuel became the king of  Sardinia in 1849 en received the title king of Italy on march 17th, 1861 as the first kind of united Italy. He carried this title until his death. During the first Italian war of independence (1848-1849) he fought under the command of his father driven by his vision of a united Italy. Austria-Hungary was one of his main adversaries by capturing the region of Piedmonte, while the French offered support to Sardinia, amongst others by capturing Lombardia from Austria. When Garibaldi conquered the kingdoms of Sicily, and Victor Emanuel and Garibaldi both from different directions, captured the Church State in 1860, Italy was united.

Because of his important role, Victor Emanuel is seen in Italy as the 'father' of the nation.

Victor Emanuel passed away in 1878 and was succeeded by his son Umberto I.

 

Victor Emanuel is depicted by the Frence pipe maker Dutel Gisclon. The pipe has the catalog number 756 and is marked DG. On the bottom part of the buste, the text VICTOR EMANUEL is visible. The pipe is most likely made between 1870 and 1895.

 

Dutel Gisclon was based in the town of Montereau (Seine-et-Marne, France). Gisclon was established in 1829 in Lille and moved to Montereau around 1870 when joining the with the factory of Dutel. After a fire in 1895 the factory ceased it's operation and many of the moulds and tools were acquired by Victor Belle from Erôme-Serves.

 
Pijp van de maand mei

Deze maand een zeldzame wapenpijp uit de periode 1700-1720. Op de linkerkant van de tabaksketel staat het gekroonde wapen van Harderwijk met een naar links klimmende leeuw en op de steel in reliëf HARDERWYCK. Op de rechterkant van de ketel staat het wapen van Gelderland met op de rechterhelft de klimmende Gelderse leeuw en op de linkerhelft de klimmende Gulikse leeuw. Rechts op de steel staat in reliëf (ondersteboven) GELDERLANT. 

 

Het Gelderse wapen is een gecombineerd wapen. Karel V voerde na de Gelderse oorlogen (tot 1543) als wapen voor Gelre twee wapens: de Gelderse leeuw en de leeuw van Zutphen. De graven van Gelre waren ook graven van Zutphen. De wapens werden zowel afzonderlijk afgebeeld, of in een enkel wapen gecombineerd zoals hier op de pijp, waarbij de leeuwen naar elkaar toegewend zijn. Dit combinatiewapen Gelre-Zutphen werd tot 1799 gebruikt.

 

Rondom beide wapens zijn bladertakken aangebracht. Mogelijk is de pijp vervaardigd ter gelegenheid van een historische gebeurtenis waarin Harderwijk een belangrijke rol speelde. 

 

De pijp is ongemerkt, hoogte 4 centimeter. Bodemvondst Zaandam. Collectie Kees Faas.

 

Pipe of the month may

This month we highlight a very rare pipe with coats of arms from the period 1700-1720. On the left side of the bowl we can see the crowned coat of arms of the city of Harderwijk with a climbing lion. On the stem the text HARDERWYCK is engraved. On the right side of the bowl a coat of arms with two lions, the lion on the right side is the lion of the province of Gelderland, and the left one is the lion of the duchy of Gulik. On the right side of the stem the text 'GELDERLANT' is engraved (upside down).

 

The coat of arms of Gelderland is a combined one. After the wars of Gelderland (until 1543), Karel V combined the Gelderland lion and the Zutphen lion into the coat of arms of Gelre. De counts of Gelre also became the counts of Zutphen.  The coats of arms were used seperately but also combined, like the one on this clay pipe. The combined coat of arms of Gelre-Zutphen was used until 1799.

 

Both coats of arms are flanked by leaves. Possibly the pipe was manufactured on the occasion of a historic event in which Harderwijk played a significant role.

 

The pipe is unmarked, and the height of the bowl is 4 centimetres. It was found in Zaandam, collection Kees Faas. 

 

Pijp van de maand april

Deze maand een 18e eeuwse pijp met het hielmerk 59 gekroond met een bijzondere steelversiering. De pijp is van een bijzonder type. Een laat trechtermodel met een vrij korte steel. Het model van dit soort pijpen is te dateren tussen 1720 en 1735. Het hielmerk 59 gekroond was het eerst in bezit van de Goudse pijpenmaker Rut Boot. Deze was tussen 1730 en 1760 werkzaam. De pijp moet dus vanaf 1730 worden gedateerd. Toen Boot deze pijp in productie nam werd dit type pijp niet veel meer gemaakt, omdat toen het ovale pijpenmodel al in ontwikkeling was. 

 

Het merk was na Rut Boot nog tot 1914 in gebruik. De pijpenmakers die dit merk in de 18e eeuw na elkaar bezaten behoorden tot de kleinere tot middelgrote pijpenmakers. Pijpen met dit merk werden niet tot nauwelijks uitgevoerd en dus moest Rut Boot zijn pijpen vooral op de binnenlandse markt afzetten. 

 

De pijp is goed geglaasd en behoort tot de fijne pijpen. De steel van de pijp is versierd met bloemen en takken met opgekrulde bladeren. Zo’n twee centimeter achter de kop van de pijp is de steel verdikt met een knoop. Op de knoop staat aan de linkerzijde een duif en rechts een zwaan. Onder de knoop staan bloemen met ranken en bladeren. 

 

 

Pipe of the month april

This month we highlight an 18th century clay pipe, marked with the crowned 59 and a very remarkable decoration on the stem. The pipe model is a late funnel shape with a fairly short stem. This model can be dated between approximately 1720 and 1735. The mark '59 crowned' was first used by the pipe maker Rut Boot, who was active between 1730 and 1760 which puts the pipe in this time bracket. When Boot took this pipe into production, this funnel shape was not very popular anymore as the more oval shaped model had started to take over.

 

After Rut Boot used the mark, it stayed in production until 1914. The 18th century owners of the mark generally had small to midsize workshops and pipes with this mark were hardly exported. Rut Boot must have produced mostly for the local market.

 

The pipe has been carefully glased and can be classified as a 'fine' quality pipe. The stem is decorated with flowers and branches with curled leaves. At a distance of approximately 2 centimeters from the bowl, the stem has a round protrusion. On the left side it has a decoration of a pigeon and on the right side a swan. Below the protrusion, the stem is decorated with flowers and branches with leaves.

 


Pijp van de maand maart

Elleboogpijpen werden na circa 1860 populair. Op de bovenste pijp staat een stoomtrein afgebeeld met daaronder aan beide zijden van de ketel bloemranken. De vormnaad is fraai afgewerkt met bladeren. In de tweede helft van de 19e eeuw werden techniek en uitvindingen zeer populaire onderwerpen. De kranten stonden vol van artikeltjes over nieuwe bruggen, stoomschepen en allerlei uitvindingen. Het was dus voor een pijpenmaker interessant om bij deze tijdgeest aan te sluiten en pijpen met afbeeldingen van bijvoorbeeld treinen, stoomschepen en later ook de paardentram en fietsen op de markt te brengen. Of de hier afgebeelde pijp met een stroomtrein en het onderschrift ‘IN GOUDA’ gemaakt is om aan te sluiten bij deze interesse onder de burgerij of dat deze gemaakt is vanwege de opening van het station Gouda in 1869, is niet duidelijk. 

Het eerste station van Gouda was een klein houten gebouwtje. Het werd in 1855 gebouwd tijdens de aanleg van de NRS-lijn (Nederlandsche Rhijnspoorwegmaat-schappij) Utrecht-Rotterdam. Aan het einde van de jaren zestig van de negentiende eeuw werd Gouda een knooppunt als de NRS een spoorlijn naar Den Haag aanlegt. Er moest toen dus een nieuw station komen dat in 1869 werd geopend. 

 

Dat de zogenaamde elleboogpijpen populair waren blijkt wel uit de vele verschillende pijpen met deze vormgeving. Hier twee voorbeelden:

 

De eerste is een elleboogpijp met ribben en een met bladranken versierde platte steel met de tekst H. VAN DER POOL IN GOUDA van de pijpenmaker Hendrik van der Pool die van 1839 tot 1874 in Gouda werkzaam was. 

 

 

De tweede elleboogpijp heeft op een steelverdikking het Goudse wapen en het merk  WL gekroond is eveneens van Hendrik van der Pool. Op de steel van deze pijp staat het modelnummer 9.

 

Pipe of the month march

So called 'elbow-shaped pipes' became quite popular after approx. 1860. This example shows a train with at the base of the bowl various strings of flowers. During the second half of the 19th century, technological advancements and inventions were very popular topics. Newspapers contained many articles about new bridges, steam ships and all sorts of other technological advancements. This also presented many opportunities for pipe makers to decorate their products with temporary, popular subjects. Trains, steamships, the horse tram and bicycles are well know examples. Whether this elbowpipe with the steam train and the text 'IN GOUDA' was part of this general wave of contemporary decorations is not entirely clear. It can also be made to celebrate the opening of the railway station in Gouda in 1869.

 

Gouda's first train station was a small wooden building. It was built in 1855 during the construction of the so called 'NRS-line' (Nederlandse Rhijn Spoorwegmaatschappij) which connected the citiers of Utrecht and Rotterdam. Towards the end of the 1860's, Gouda became a hub which prompted the construction of a new, solid station building and facilities.

 

Elbow pipes were popular towards the end of the 19th century, here are two other examples of elbow pipes;

 

 

The first one is a pipe with a bowl with vertical 'ribs'  and a flower pattern at the base. The text H. VAN DER POOL IN GOUDA is engraved, referring to the pipe maker Hendrik van der Pool who was active in Gouda between 1839 and 1874. 

The second example has a 'knob' in the stem with the city crest of Gouda, and the mark WL crowned, used by Hendrik van der Pool. The stem shows the number '9', referring to the model number of this specific pipe. 

 Ets van Martin Droeshout als titelblad van de eerste totaaluitgave van Shakespeares toneelstukken (1623).


Pijp van de maand februari

William Shakespeare was de allerberoemdste schrijver van Engeland en misschien wel van de gehele wereld. Deze waardering is niet alleen gebaseerd op de kwaliteit en schoonheid van zijn werk, maar ook vanwege zijn enorme invloed op de Engelse taal, waarin nog steeds honderden woorden, uitdrukkingen en citaten aan hem zijn toe te schrijven. Hij werd geboren in Stratford-upon-Avon in april 1564. Een exacte geboortedatum is van hem niet bekend. Hij verliet Stratford in 1586 of 1587, en omstreeks 1588 arriveerde hij in Londen. Het duurde daarna nog vier jaar voordat hij als acteur en als schrijver succes kreeg. Shakespeare werd een rijk man in de jaren waarin hij in Londen woonde en werkte. Shakespeare stopte in 1613 met werken. Hij overleed op 23 april 1616, ongeveer op zijn 52e verjaardag.

 

De hier getoonde pijp is gemaakt in Glasgow (Schotland) door de pijpenfabriek William White & Son. De pijp toont Shakespeare met snor en baard en halflang haar. De firma White is in 1806 opgericht en werd in 1955 opgeheven. De naam Shakespeare is als een intagliostempel met een metalen stempel op de pijp aangebracht nadat de pijp uit de mal is gehaald. De pijp is bedekt met een meerschuimkleurige lak. De hoogte is 4,9 cm. 

Op het busje aan de steel staat Whites Allsorbo Patent Scotland. Allsorbo duidt op het gebruik van een bijzonder lichte en poreuze klei die door deze firma was ontwikkeld. Het gebruik van deze klei moest de rookeigenschappen van pijpen verbeteren door een betere opname van vocht. Op 6 juli 1898 werd Allsorbo geregistreerd als een nieuw handelsmerk van William White & Son, 15 Gibson Street, Glasgow. De pijp is dus na deze datum gemaakt. Deze pijp behoort bij een reeks figurale pijpen die door de firma White aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw op de markt zijn gebracht. Hoelang deze pijp in productie is gebleven is onduidelijk, maar dit kan zijn tot aan 1955 toen de firma sloot.

 

Pipe of the month februari

William Shakespeare was Englands, and possibly the world's, most famous writer. This recognition is not only based on quality and beauty of his works, but especially also on his enormous impact on the English language. Still today, hundreds of words, expressions and citations are linked to him. Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon in april 1564. An exact date of birth is unknown though. Het left Stratford in 1586 or 1587 and around 1588 he lived in London. From that moment, it took him another 4 years to become successful as both an actor and writer. He became rich during this period and stopped working in 1613. Three years later, on his 53rd birthday on april 23, he passed away.

 

This months featured pipe was made in Glasglos (Scotland) by the pipe factory of William White & Son.

It represents Shakespeare with moustache and beard and shoulder long hair. The White factory was established in 1806 and was active until 1955. The name 'Shakespeare' is stamped on the bottom of the buste, after the pipe was made in its mould. For finishing, a creme colour finish was used, resembling the colour of meerschaum. The pipe measures 4,9 cm in height.

On the metal tube the text 'Whites Allsorbo Patent Scotland' is engraved. Allsorbo refers to the extremely light and porous clay type that was developed by White's, and was advertised to improve the smoking qualities as the clay would absorb moisture and fluids better then regular clay.

Allsorbo was registered as a new trademark on july 6, 1898 by William White & Son, 15 Gibson Street, Glasgow. The pipe will therefore have been made after this date and is part of a series of figural pipes that were offered by the company between the end of the 19th and the beginning of the 20th century. How long this pipe has remained in production is unclear, but possibly until 1955 when the factory closed down.

 

Pijp van de maand januari

Deze maand een bijzonder Oranjepijpje van een onbekende Goudse pijpenmaker voor het kroningsjaar 1898. Dit kleine sigarenpijpje heeft een hoogte van 3,7 centimeter.

 

Op 6 september 1898 kreeg Nederland een nieuwe vorstin. Prinses Wilhelmina werd toen ingehuldigd als koningin in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, een week na haar 18e verjaardag. Dit onder het toeziend oog van koningin Emma, die als regentes acht jaar lang het koninklijk gezag voor haar dochter had waargenomen. Wilhelmina werd in 1880 geboren, als dochter van koning Willem III en diens meer dan veertig jaar jongere echtgenote Emma. Toen ze vier jaar was overleed Wilhelmina’s enige nog levende broer, Alexander, en werd zij officieel troonopvolgster.

 

De kroning was een enorm evenement. Er was een week vol feesten, die gevierd werden door het hele land. Maar de kroning was ook niet onomstreden. In Amsterdam werden bijvoorbeeld de ruiten van socialisten, die niet mee wilden doen aan het festijn, ingeslagen door Oranjegezinden.

 

Uiteraard kwamen er, net zoals tegenwoordig, veel souvenirs als herinnering aan de kroning op de markt. Daaronder ook pijpen zoals van de firma’s Jan Prince & Cie en Pieter Goedewaagen, met fraaie portretten van Wilhelmina. Het hier afgebeelde sigarenpijpje is daarentegen zeer slecht gemaakt. De twee helften van de mal sloten niet goed op elkaar aan, waardoor de tekst KRONINGSJAAR 1898 verspringt. Ook de versieringen in de vorm van bladranken zijn van een zeer magere kwaliteit. Omdat deze pijp niet gemerkt is kan de pijpenmaker niet achterhaald worden. Het is ondenkbaar dat een van de gerenommeerde pijpenfabrieken zo’n wangedrocht op de markt gezet heeft. Vermoedelijk is het dus een klein bedrijf geweest dat al aan het afbouwen was en zo nog een graantje van de feestvreugde wilde meepikken. De slecht gemaakte mal laat duidelijk zien, dat er in het bedrijf dat het pijpje op de markt gebracht heeft, door geldgebrek, geen goede investeringen meer konden worden gedaan. Aan twee bedrijfjes kan dan bijvoorbeeld gedacht worden: Het bedrijf van de weduwe van Thomas Binnendijk, die het bedrijf van haar man van 1871 tot 1899 voortzette en het bedrijf van de weduwe van Johannes Pzn. van der Kleijn, die haar mans bedrijf van 1881 tot 1899 in stand hield.

 

 

 

 

 

Pipe of the month januari

This month's featured pipe is dedicated to Dutch royalty and made by an unknown pipemaker from Gouda, at the occasion of the 'crown year' 1898. This small sized cigar pipe has a height of 3,7 cm.

 

On september 6th, 1898, a new queen was crowned in the Netherlands. Princess Wilhelmina was crowned in the Nieuwe Kerk church in Amsterdam, one week after she reached the age of 18 years. She replaced her mother, which was still alive at that time, who had represented her daughter  during the previous 8 years.

Wilhelmina was born in 1880, as a daughter of king Willem III and his 40 year younger wife Emma. When Wilhelmina was 4 years old, her only living brother Alexander passed away and she became the official heir to the crown.

 

The coronation was a huge event. For a week, festivities were organised throughout the entire country. But there were  not only supporters of the coronation. As an example, in Amsterdam the windows of socialists who did not want to participate in the festivities were broken by supporters of the house of Oranje.

 

As a result of such a large festive event, many souvenirs and mementos were made, and also as a decoration for clay pipes, the crowning was a popular theme. Well known pipes were made by the companies Jan Prince & Cie and Pieter Goedewaagen, which had beautiful portraits of the young queen. This month's feature pipe is another souvenir but fairly poorly made. Both parts of the mould did not fit very well such that the text KRONINGSJAAR 1898 (Coronationyear 1898) is not nicely in line. The other decorations are fairly simple and of low quality. The pipe is not marked so we do not know it's maker. Due to the low quality it does not seem likely that this pipe was made by one of the well known pipe factories. Most likely a smaller company created this one at a low cost, in an effort to benefit from the event. Two possible makers come to mind: the company of the widow of Thomas Binnendijk, who continued her husbands business after his passing in 1871 until 1899, or the company ran by the widow of Johannes Pzn. van der Kleijn, who continued her husbands business after his death in 1881 until the same year, 1899.