Pijp van de maand januari

Deze maand een bijzonder Oranjepijpje van een onbekende Goudse pijpenmaker voor het kroningsjaar 1898. Dit kleine sigarenpijpje heeft een hoogte van 3,7 centimeter.

 

Op 6 september 1898 kreeg Nederland een nieuwe vorstin. Prinses Wilhelmina werd toen ingehuldigd als koningin in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, een week na haar 18e verjaardag. Dit onder het toeziend oog van koningin Emma, die als regentes acht jaar lang het koninklijk gezag voor haar dochter had waargenomen. Wilhelmina werd in 1880 geboren, als dochter van koning Willem III en diens meer dan veertig jaar jongere echtgenote Emma. Toen ze vier jaar was overleed Wilhelmina’s enige nog levende broer, Alexander, en werd zij officieel troonopvolgster.

 

De kroning was een enorm evenement. Er was een week vol feesten, die gevierd werden door het hele land. Maar de kroning was ook niet onomstreden. In Amsterdam werden bijvoorbeeld de ruiten van socialisten, die niet mee wilden doen aan het festijn, ingeslagen door Oranjegezinden.

 

Uiteraard kwamen er, net zoals tegenwoordig, veel souvenirs als herinnering aan de kroning op de markt. Daaronder ook pijpen zoals van de firma’s Jan Prince & Cie en Pieter Goedewaagen, met fraaie portretten van Wilhelmina. Het hier afgebeelde sigarenpijpje is daarentegen zeer slecht gemaakt. De twee helften van de mal sloten niet goed op elkaar aan, waardoor de tekst KRONINGSJAAR 1898 verspringt. Ook de versieringen in de vorm van bladranken zijn van een zeer magere kwaliteit. Omdat deze pijp niet gemerkt is kan de pijpenmaker niet achterhaald worden. Het is ondenkbaar dat een van de gerenommeerde pijpenfabrieken zo’n wangedrocht op de markt gezet heeft. Vermoedelijk is het dus een klein bedrijf geweest dat al aan het afbouwen was en zo nog een graantje van de feestvreugde wilde meepikken. De slecht gemaakte mal laat duidelijk zien, dat er in het bedrijf dat het pijpje op de markt gebracht heeft, door geldgebrek, geen goede investeringen meer konden worden gedaan. Aan twee bedrijfjes kan dan bijvoorbeeld gedacht worden: Het bedrijf van de weduwe van Thomas Binnendijk, die het bedrijf van haar man van 1871 tot 1899 voortzette en het bedrijf van de weduwe van Johannes Pzn. van der Kleijn, die haar mans bedrijf van 1881 tot 1899 in stand hield.

 

 

 

 

 

Pipe of the month januari

This month's featured pipe is dedicated to Dutch royalty and made by an unknown pipemaker from Gouda, at the occasion of the 'crown year' 1898. This small sized cigar pipe has a height of 3,7 cm.

 

On september 6th, 1898, a new queen was crowned in the Netherlands. Princess Wilhelmina was crowned in the Nieuwe Kerk church in Amsterdam, one week after she reached the age of 18 years. She replaced her mother, which was still alive at that time, who had represented her daughter  during the previous 8 years.

Wilhelmina was born in 1880, as a daughter of king Willem III and his 40 year younger wife Emma. When Wilhelmina was 4 years old, her only living brother Alexander passed away and she became the official heir to the crown.

 

The coronation was a huge event. For a week, festivities were organised throughout the entire country. But there were  not only supporters of the coronation. As an example, in Amsterdam the windows of socialists who did not want to participate in the festivities were broken by supporters of the house of Oranje.

 

As a result of such a large festive event, many souvenirs and mementos were made, and also as a decoration for clay pipes, the crowning was a popular theme. Well known pipes were made by the companies Jan Prince & Cie and Pieter Goedewaagen, which had beautiful portraits of the young queen. This month's feature pipe is another souvenir but fairly poorly made. Both parts of the mould did not fit very well such that the text KRONINGSJAAR 1898 (Coronationyear 1898) is not nicely in line. The other decorations are fairly simple and of low quality. The pipe is not marked so we do not know it's maker. Due to the low quality it does not seem likely that this pipe was made by one of the well known pipe factories. Most likely a smaller company created this one at a low cost, in an effort to benefit from the event. Two possible makers come to mind: the company of the widow of Thomas Binnendijk, who continued her husbands business after his passing in 1871 until 1899, or the company ran by the widow of Johannes Pzn. van der Kleijn, who continued her husbands business after his death in 1881 until the same year, 1899.