In Memoriam Barbara Walraven

Op zaterdag 24 februari is Barbara Walraven-de Wit overleden. Getroffen door een beroerte tijdens archiefwerk in Rotterdam. Zij lag al drie weken in coma. Complicaties werden haar helaas te veel. Barbara werd 58 jaar. 

 

Barbara was pas sinds 2013 lid van de PKN, maar heeft in de jaren waarin zij lid was veel voor de PKN  betekend. Haar eerste artikel was over een Ivora pijp die gemaakt was voor het 25-jarig jubileum van Koningin Wilhelmina. Zij wilde die pijp bekijken omdat zij bezig was met de voorbereiding van een tentoonstelling en een boek over Ivora. In 2015 was deze prachtige tentoonstelling in het Museum Gouda te zien en kwam haar interessante boek uit als nummer van het tijdschrift Vormen uit Vuur.

 

Barbara was een echte onderzoekster en het plateel van Ivora was haar grote passie. Zij deed veel archiefonderzoek, o.a. voor een publicatie over de Zenith, die thans nog in voorbereiding is. Maar ook voor het Museum Gouda en voor het archief in Gouda deed zij veel werk. Soms leek Barbara de bibliotheek van Museum Gouda beter te kennen dan de eigen stafleden. Zij was voor de documentatie van het Gouds plateel van onschatbare waarde en had over Ivora een hoeveelheid kennis waar niemand aan kon tippen. Geen archiefklus was haar te veel en ze boorde de ene na de andere belangrijke bron aan. Recentelijk werkte zij voor het S.A.H.M. waar zij ook weer de nieuwste archivalia van de Zenith documenteerde. Barbara was vooral ook een heel dierbaar persoon. Wij wensen haar man René en de kinderen heel veel sterkte om dit grote en onverwachte verlies te dragen.