Disclaimer

Welkom op de website van de Stichting voor Onderzoek naar Historische Tabakspijpen,voorheen de Pijpelogische Kring Nederland (PKN). Deze website bevat informatie over de Stichting voor Onderzoek naarHistorische Tabakspijpen.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van deze website.

De Stichting voor Onderzoek naar Historische Tabakspijpen streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. De Stichting voor Onderzoek naar  Historische Tabakspijpen behoudt zich het recht voor om de vermelde informatie op ieder moment te wijzigen, aan te vullen en/of te verwijderen.

De Stichting voor Onderzoek naar Historische Tabakspijpen is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolg/vervolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van externe links op de website van de Stichting voor Onderzoek naar Historische Tabakspijpen kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. De Stichting voor Onderzoek naar Historische Tabakspijpen is hier niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan de website van de Stichting voor Onderzoek naar Historische Tabakspijpen gekoppeld zijn.

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.