Algemene Informatie en Aanmelden als donateur

De stichting (voorheen Pijpelogische Kring Nederland) heeft tot doel de kennis over de geschiedenis van de tabakspijp te bevorderen.

In 1978 is het initiatief geboren om verzamelaars en onderzoekers van (klei)pijpen met elkaar in contact te brengen door het uitgeven van een 3-maandelijks tijdschrift met artikelen en wetenswaardigheden over de geschiedenis van de tabakspijp. Donateurs en geïnteresseerden kunnen artikelen in het blad publiceren.

Tevens streeft de Stichting ernaar om minimaal 1 keer per jaar een ruil- en determinatie dag te organiseren, waarop geinteresseerden geheel vrijblijvend hun vondsten kunnen laten determineren, en waar geruild kan worden door verzamelaars.

Ook organiseert de Stichting 1 keer per jaar een 'PKN dag', waar donateurs elkaar kunnen treffen en lezingen, presentaties, ruilen en gezellig samenzijn centraal staan.

 

De voordelen van het donateurschap:

•U ontvangt jaarlijks 3 nummers van het PKN blad

•U ontvangt jaarlijks een nummer van het PKN jaarboek met circa 150 pagina’s

•U bent welkom op de jaarlijkse PKN dag, alsmede de ruil- en determinatiedag

•U kunt artikelen publiceren in ons blad, alsmede vragen en oproepen plaatsen

•U kunt publiceren in ons jaarboek (zie richtlijnen publicaties)

Het donateurschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

De prijs per jaar bedraagt:

Voor Nederland € 25.- en buiten Nederland € 33.50

U kunt dit bedrag overmaken op het onderstaande rekeningnummer onder vermelding van ‘Nieuwe Donateur’ met uw naam en woonplaats, nadat u het aanmeldformulier onder aan deze pagina aan ons heeft toegezonden.

IBAN –  NL05INGB0004851870 t.n.v. Stichting PKN te Leiden

BIC – INGBNL2A


Formulier aanmelden nieuwe donateur / Become a member

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

 

Let op, door het insturen van bovenstaand informatie formulier gaat u ermee accoord dat de Stichting PKN de door u verstrekte gegevens strikt confidentieel en alleen in overeenstemming met haar Privacyprotocol en van toepassing zijnde wet-en regelgeving gebruikt.